Čtvrtek 18. července 2024
Vložil vlisni.cz on July 24, 2022

Ovocné stromy jsou s Líšní spjaty odedávna. Byly pěstovány v zahradách, v sadech i na veřejných místech. Někde rostou dodnes. 

Líšeň bývala pověstná nádherným velkým třešňovým sadem, který se rozkládal v okolí Kostelíčku. V době výsadby, v druhé polovině 19. století, zahrnoval údajně na 5000 stromů. Pro svou krásu se v období květu stal tento sad za první republiky hojně navštěvovaným výletním místem a lidé ze širokého okolí přijížděli „na třešně do Líšně“. Třešně zde byly nejen výraznou krajinnou dominantou, ale společně s jiným ovocem i výhodným artiklem k prodeji na Zelňáku. Počet stromů v sadu postupně klesal až byl v 80. letech (pravděpodobně v r. 1983) úplně vykácen. Třešně však z návrší Kostelíčku nezmizely definitivně. Od roku 2013 postupně přibývají nové stromky u přístupové cesty ke kapli. Dnes jich je zde něco okolo třiceti. Přičiněním místních obyvatel tak lze pozorovat snahu obnovit někdejší líšeňský symbol. 

Třešně, dle pamětníků, rostly ve větším počtu také na jiných místech Líšně. Menší sad býval ku příkladu v místě dnešní zastávky Mifkova. Za zmínku stojí také třešňové aleje na Lepinkách - v polích podél cesty na Podolí a podél staré cesty směřující z těchto míst na ulici Ondráčkovu. Obě aleje jsou zaznamenány na leteckých snímcích z roku 1953. Zatímco první jmenovaná postupně zanikla, část druhé z nich je stále možné najít. Dvě desítky zapomenutých starých stromů se ztrácí zarostlé v náletových dřevinách a keřích. Je očividné, že i jim brzy dojdou životní síly.

Ovocné stromy se hojně nacházely také přímo v ulicích. Z třešní zde do dnešních dnů přetrvala jen hrstka, podobně je tomu ve Staré Líšni i s jabloněmi a ořešáky. Procházející tak pravděpodobně upoutají především některé ze starých hrušní. Nejmohutnější z nich se nachází na ulici Krameriova (obvod 200 cm) a Hřbitovní (obvod 210 cm), jejíž koruna byla deformována necitlivým prořezem pro průchod elektrického vedení. Z velikosti kmenů lze odhadovat jejich stáří na více než 100 let. Přesnější určení by vyžadovalo spočtení letokruhů po dendrologickém vývrtu. Kromě těchto dvou impozantních stromů lze v ulicích Staré Líšně nalézt dalších 10 hrušní s obvodem větším než 100 cm. Přes nespornou důležitost stromů v ulicích měst, se bohužel péče o tyto staré hrušně nejeví jako důkladná a dle našeho názoru jejich přirozenou dlouhověkost příliš nepodporuje. 

V současnosti navíc stromy dlouhodobě zatěžuje suché počasí, které je spojeno i s rozšířením řady škůdců. Tyto staré stromy se ale nacházejí i nedaleko veřejných studní, z nichž mnohé jsou díky proběhlým rekonstrukcím opatřeny funkční pumpou. Chcete-li tedy stromům během suchých měsíců pomoci, můžete je zalévat třeba zrovna vodou ze studní. To je vhodné provádět ve večerních či ranních hodinách v místech hranice koruny, kde stromy mívají kořeny pro sběr vody. Množství vody pro jednotlivé stromy vám pomůže odhadnout mobilní aplikace dostupná na stránkách zalejme.cz, která vychází ze stáří a druhu stromu i nedávných srážek. 

Protože v minulosti bývaly plody ovocných stromů snadno dostupnou sladkostí, lidé stromy hojně sázeli a pečovali o ně. Vědomí znečištění životního prostředí a snad i snadná dostupnost v obchodech však vedly ke ztrátě zájmu místních. Při nové výsadbě jsou tak v Líšni původní ovocné odrůdy zpravidla nahrazovány okrasnými varietami s bohatými květy. Takovým příkladem jsou okrasné jabloně, hrušně, višně i třešně. Ty nyní halí na jaře do kypré růžové nebo bílé nejednu ulici v Líšni.  

Platí tedy stále ještě “na třešně do Líšně”? Zdá se, že v tuto chvíli tomu tak není. Tedy pokud nemíříte k někomu do zahrady. Tam je v červnu v korunách stromů stále červených kuliček nepočítaně. A tak, než vysazené stromky na Kostelíčku trochu povyrostou, můžeme vzít zavděk Bílendou v našem sousedství, kde se do obnovy tradice třešňových stromů také pustili.

Anna Týčová, Richard Čmelík

Líšeň za vodou

Bývalá krajinná dominanta Líšně - třešňový sad, který zdobil Kostelíček více než 100 let.
Pozůstatky oblíbené třešňové aleje - první stromy vedoucí z Lepinek směrem na ulici Ondráčkova dobře reprezentují stav ostatních třešní v této aleji.
Dva třešňové stromy v květu ke konci ulice Ondráčkova na jaře 2021.
Do Líšně nejen na třešně - mapka vyznačující polohu hrušní jedlých odrůd ve Staré Líšni.
Dvě hrušně na ulici Hřbitovní v létě 2022. Spodní ze stromů je nejširší hrušní v ulicích Staré Líšně.
Poslední hrušně ze stromořadí na ulici Trnkova - strom stojící před domem č. 56 zachycen na snímku z 30. let 20. století a v současnosti.
Poslední hrušně ze stromořadí na ulici Trnkova - strom před domem č. 24 zachycen při fotodokumentaci studní v 70. letech 20. století a v současnosti.
Okrasné třešně v plném květu - ulice Krameriova na jaře 2022.

Kategorie: 

Komentáře

Vedle stromu na Trnkové 24 jsem vysadil novou hrušeň.

No člověče, jste blázen?!

Mě by zajímalo proč nemáme u radnice vánoční stromeček. Dále také proč na Jírové ulici svítí veřejné osvětlení pouze u radnice. A totéž je že stromy jsou upraveny také pouze u radnice.

Ano, tuto otázku si kladu již několik let, ale nutno řící, že poslední roky je to čím dál horší. Už v pátek od stavění májky přetékají v blízkém a dalekém okolí odpadkové koše, takže logicky nestihá jejich kapacita v sobotu nebo v neděli. Odpadky se pak válí všude možně. Obyvatele líšeňského sídliště to možná nepalí, ale byvatele a návštěvníky "městečka" a okolí 100%. TAK SE SNAD LETOS DOČKÁME....

Tak nám Náměstí Karla IV. už několik dní (týdnů) zkrášluje nové umělecké dílo, které jsem si nazval "Starostův pahýl". Ano, je to zbytek májky, který nepůsobí vůbec estetický, ale hrozí úrazem dětí, které čekají na zastávce MHD a krátí si tak čas. No, asi čekáme na Vánoční strom.
Je to jen malá ukázka neschopnosti vedení radnice, které se radši fotí u stánku s kávou nebo místostarostů, kteří radši v zastupitelstvu nemluví a odkazují na písemné odpovědi, takže je naprosto zbytečné jako občan na zastupitelstvo chodit nebo se podívat na záznam na webu.
Je mi to líto, ale na radnici začíná bujet neschopnost a neochota.

...hrozí úrazem dětí, které čekají na zastávce MHD a krátí si tak čas.... tohle je problém... nevíte, jak si krátí čas děti na jiných zastávkách MHD, které nemají pahýl? Brzy tam bude Vánoční strom.. Co když si děti budou krátit čas tím, že na něj polezou? Navíc Vánoční strom není májka. Vánoční strom je plný světýlek, které mohou lákat hodné děti ke krácení času při čekání na autobus...

Hlásil jste to někomu na úřadě?

Logika věci říká, že pokud byla odstraněna májka, tak toto odstranění mělo být komleptní, ale ne nějaké LÍŠEŇSKÉ POLOVIČATÉ ŘEŠENÍ!!!
Aha, starosta pracuje jen na podměty občanu a bozáckou aktivitu....ach jo, kdy bude zase lepit vlaječky do oken?:-(

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.