Sobota 22. června 2024
Vložil vlisni.cz on November 03, 2022

Na travnaté ploše u parkoviště na náměstí Karla IV. se nachází takřka stoletá studna s pumpou. Díky participativnímu rozpočtu města Brna lze získat finance na vybudování vodního hřiště využívající tuto pumpu a oživit tak toto odedávna významné místo.

Pro život voda vždy byla, je a bude potřebná. Nejinak je tomu i v Líšni, kde se nejstarší osídlení, prostor náměstí Karla IV., začalo vytvářet v místě prameniště Mariánského potoka. Bohatý zdroj vody byl navíc využit pro stavbu rybníčka, který byl až do svého zániku na konci 20. let 20. století využíván pro hospodářské a protipožární účely. Na Městečku byly také nejméně tři studny. Jedna z nich stávala v místech dnešní prodejny Coop a nyní po ní není ani stopy. Další ze studní je umístěna před domem č.p. 27. Ta byla na přelomu tisíciletí překryta betonovou deskou. A konečně poslední studna je situována na trávníku v blízkosti parkoviště. Tato 7 metrů hluboká studna byla vybudována v roce 1925 a je až do dnešních dní osazena ruční pumpou, nyní nefunkční.

Přestože městská část Líšeň v uplynulém roce nechala opravit 8 pump a další 4 plánuje opravit v roce letošním, této pumpy v samém centru Staré Líšně se to netýkalo. Důvody jsou celkem pochopitelné. K opravám byly vybrány převážně takové studny, které jsou místními používány na zálivku zahrádek, což není případ pumpy na náměstí. Rozbory vody, které městská část nechala v květnu 2022 provést, navíc ukázaly, že voda z veřejných studní v Líšni zdaleka nesplňuje parametry pro vodu pitnou – nelze ji tedy využít ani jako zdroj vody pro případné pítko.

Přestože by uplatnění vody ze studny na náměstí Karla IV. pro běžné účely bylo velmi omezené, domníváme se, že zachování tohoto vodního zdroje je namístě. Studny, kterých se v Líšni dochovalo nejvíce a v nejpestřejší skladbě ze všech městských částí Brna, patří neodmyslitelně k historii obce a pomáhají zachovávat původní ráz zástavby.

Do letošní veřejné soutěže participativního rozpočtu tedy vstupujeme s návrhem vodního hřiště vybudovaného právě u této pumpy. Navrhujeme vytvoření dřevěných herních kanálků, stavidel a mlýnků poháněných vodou ručně čerpanou pumpou ze studny. Možný vzhled hřiště je na jednom z přiložených snímků. Vodní hřiště by oživilo v současnosti strohý, avšak frekventovaný prostor náměstí, atraktivně rozšířilo herní prvky pod topoly za prodejnou a vrátilo ruch k prvorepublikové studni, jenž zde před lety býval. Pokud dojde k výhledově plánované rozsáhlé rekonstrukci náměstí, bylo by hřiště v případě potřeby přesunuto na jiné vhodné místo v Líšni.

Pro realizaci návrhu je však nutné získat dostatečnou podporu od obyvatel Brna. Pokud se vám tedy myšlenka vytvoření vodního hřiště líbí, můžete ji kdykoli v průběhu listopadu 2022 podpořit svým elektronickým hlasem na webu paro.damenavas.cz. Navrhovaný projekt nese název „Vodní hřiště v Líšni“.

Autorka: Anna Týčová (Líšeň za vodou)

Informace čerpány z těchto zdrojů:

Archiv Zeměměřičského úřadu

Pavel Krafl a kolektiv, Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme (ISBN 978-80-260-0087-7)

Vzpomínky pamětníků

Historické fotografie

Kategorie: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.