Čtvrtek 25. července 2024
Vložil admin on October 02, 2011

Znak LíšněZastupitelé naší městské části včera, tj. 29.9.2011, přijali návrh na úplný zákaz výherních hracích přístrojů na území Líšně.
Toto rozhodnutí je umožněno tím, že Statutární město Brno v souvislosti s novelizací zákona č. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách zrušuje svoji dosavadní „protihazardní“ vyhlášku č. 9/2008 ve znění pozdějších předpisů. V příloze nové vyhlášky, která bude v platnosti od ledna 2012, budou vyjmenovány městské části (příp. ulice nebo č.p.), kde je nebo není možno přístroje provozovat, tak jak si o tom jednotlivá zastupitelstva rozhodla.
V Líšni to bude konkrétně znamenat, že do tří let, tj. do konce roku 2014, by postupně měly výherní přístroje z Líšně zmizet, podle doby platnosti již vydaných licencí. Malá část z celkového počtu 275 přístrojů by mohla skončit již v tomto roce. Bohužel většina zde asi bude ještě zmiňované tři roky.
I tak, ale určitě můžeme mít z výsledku velkou radost. Závěrem se patří poděkovat vám občanům i odborné veřejnosti, kteří jste se v této věci angažovali. Dále portálu Vlisni. A samozřejmě dík také líšeňské samosprávě, zejména II. místostarostovi Jozefu Sedláčkovi.

Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky RMČ
komise.socialni@brno-lisen.cz

Kategorie: 

Komentáře

Ne všichni si ovšem přáli takovýto výsledek:

.......Nápad se příliš nelíbí koaličním partnerům líšeňské radnice. Zákaz heren totiž znamená ztrátu příjmů od provozovatelů automatů. V Líšni se jedná o čtyři miliony korun."Podle mě je to jen populismus. Musíme všechny následky ještě důsledně probrat. Čtyři miliony budou chybět například na různé opravy a investice,“ sdělil líšeňský místostarosta Jiří Janištin. Podle Štefana ale nejde s ohledem na velikost příjmů městské části o tak velkou částku. „„Rozpočet Líšně je necelých sto padesát milionů. Chybějící čtyři miliony je
možné nahradit například penězi z bytového fondu,“ nabídl řešení starosta.....

http://epaper.denik.cz/eweb/media/vlp/2011/09/21/pdf/21_09_2011_JM_ZNOJM...

Je možné, že se ODS nelíbil zákaz provozování automatů, ale všichni zastupitelé za ODS hlasovali pro zákaz jejich provozu na území Líšně. Jediní dva zastupitelé, kteří podporují hazard, jsou pánové Lupečka a Košulič, ti jako jediní z celého ZMČ hlasovali pro zachování stávající sítě heren v Líšni. Své důvody nesdělili, takže se můžeme pouze dohadovat, zda společně vyhráli nějaký zajímavý obnos, nebo se pouze domnívají, že gambling je pěknou součástí moderní civilizace. Další možnou variantou je, že právě jejich voliči se rekrutují z řad provozovatelů heren.