Sobota 09. prosince 2023
Vložil admin on September 21, 2011

Herna a Lékárna MasarovaPokud jste se ve svém okolí setkali s těžce zadluženým gamblerem, který zničil sebe, svou rodinu případně okradl i svého zaměstnavatele, pravděpodobně budete souhlasit, že provozování automatů je velkým zlem. Poplatky obcím z výherních přístrojů na jejich území podle nás nemohou ospravedlnit negativní sociální důsledky, kriminalitu, korupci a praní špinavých peněz, které tento typ podnikání přináší. 
V Líšni je podle komisí zjištěných údajů nyní povoleno 275 výherních přístrojů různých typů ve 26 provozovnách. To znamená přibližně jeden přístroj na 100 obyvatel Líšně. Jen malou část (26 ks) přístrojů, tzv. VHP, má nyní možnost povolovat na svém území přímo městská část. Většina přístrojů, nejčastěji typu VLT, je povolována Ministerstvem financí.
Situace kolem povolování je poměrně nepřehledná a stále se mění. Určující je zejména zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách a „protihazardní“  vyhláška města Brna č. 8/2011, která pozměnila předchozí vyhlášku č. 9/2008. Dle této nové vyhlášky by výherní přístroje všech typů neměly být povolovány v okruhu 100 m od škol a školských zařízení, zařízení sociální péče, zdravotnických zařízení, budov církví, budov státních orgánů ale například i v okolí lékáren. Některá zastupitelstva městských částí si v minulém volebním období do přílohy této vyhlášky navíc vymínila ulice, domy nebo dokonce celé území, kde VHP automaty nesmějí být. To ovšem není případ Líšně, kde je regulace pouze okruhem 100m, jak je uvedeno výše. Ve střetu s touto regulací 100m jsou v Líšni velmi pravděpodobně přístroje VHP na Kotlanově 5 (sousedství Saleziánského střediska mládeže), Masarově 11a (Lékárna) a Konradově 2a (zařízení Klokánek), které mají povolení pouze do konce tohoto roku. Pokud bychom sledovali i ostatní typy přístrojů („ministerské“) mohlo by se jednat ještě o provozovny na Podruhově (škola), Jírové (úřad, lékárna) a na nám. Karla IV. (kostel). Problémem je, že přístroje typu VLT mají v Líšni povolení ještě na 2-8 roků dopředu.
V souvislosti se schválením novely zákona o loteriích Parlamentem ČR má zastupitelstvo Líšně na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 29. září možnost znovu rozhodovat o regulaci výherních přístrojů všech typů na svém území. A to i možnost úplného zákazu na celém území. Naše komise má pouze poradní hlas. Je i na vás občanech, abyste co nejdříve sdělili svoje stanovisko k této problematice svým zastupitelům. Kontaktní seznam na členy RMČ a ZMČ je zde.
Závěrem uvádíme kontakt na některé z organizací, které gamblerům nebo jejich blízkým v Brně ze závislosti na automatech pomáhají, jsou to Sdružení A Kluby ČR (www.akluby.cz), Podané ruce (www.podaneruce.cz) a Anonymní gambleři (www.anonymnigambleri.cz)

 

Herna a Lékárna MasarovaKomise sociální, zdravotní a rodinné politiky při Radě městské části
komise.socialni@brno-lisen.cz


Mapy:
http://www.osbrneni.cz/mapa-heren/vhp-brno-cerven-2011

http://www.osbrneni.cz/mapa-heren/mapa-srpen-2011

Kategorie: 

Komentáře

Dobrý večer,
s radostí mohu oznámit, že Zastupitelstvo Líšně dnes schválilo úplný zákaz výherních automatů na svém území.
Do tří let by tedy postupně (podle platnosti licence) měli z území Líšně zmizet.
Děkuji vám všem, kdo jste se angažovali a vyjádřili nebo zaslali své stanovisko členům samosprávy.
Velké poděkování také p.místostarostovi Sedláčkovi za prosazování návrhu.
Edita Kremláčková,
Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky RMČ

Dobrý den,
ze zákazu automatů mám velkou radost. Připojuji se k poděkování panu místostarostovi Sedláčkovi, velice děkuji také paní Editě Kremláčkové a za její usilovnou aktivitu, děkuji sociální komisi a také všem zastupitelům, kteří hlasovali pro zákaz automatů.
A děkuji Stanislavu Karafiátovi a jeho spolupracovníkům, že díky portálu vlisni.cz si můžeme tyto radostné (i jiné) zprávy takto sdělovat.
Pavla Dombrovská
divadlo Líšeň

Děkuji za aktuální zprávu ze zasedání RMČ, která mně udělala opravdu radost.
Edita Kremláčková,
Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky

Dobrý večer, právě skončila Rada MČ Brno-Líšeň. Schválila usnesení, ve kterém doporučuje ZMČ zákaz na celém území Líšně. Jsem přesvědčen, že je to krok správným směrem a doufám, že Zastupitelstvo se zachová stejně.

Hezký večer
Jozef Sedláček
místostarosta MČ

Dobrý den. Rád bych doplnil, že v Brně jsou také ambulantní lékaři psychiatři zabívající se závislostmi a léčí i gamblery- například Mudr. Petr Zahradník (ul. Škroupova) a Mudr. Zuzana Hogenbuchová (Nemocnice Bohunice), sám jsem tuto formu pomoci využil. Stejně tak společenství Anonymních gamblerů doporučeno psychiatrem jako pravidelnou terapii a taky díky tomu úspěšne abstinuji