Pátek 24. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Narodila jsem se v roce 1971 v Líšni. Absolvovala gymnázium Brno Křenová, poté jsem vystudovala Fakultu Strojního inženýrství VUT Brno, obor strojírenská technologie a dále vystudovala obor Management, Marketing a Finance na Sandwell College v GB. Po skončení studia jsem se krátce věnovala pedagogické a vědecké práci na Fakultě strojního inženýrství. Po dokončení doktorské práce jsem odešla do soukromého sektoru a mnoho let pracovala v zahraničním obchodě. Po narození dětí jsem se krátce věnovala lektorské činnosti. Po skončení rodičovské dovolené jsem se vrátila do oblasti výzkumu na Fakultu Strojního inženýrství. Tato práce mi umožňuje věnovat dostatek času rodině i práci pro naši obec.  

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Moje rodina žije v Líšni po mnoho generací. Přála bych si, aby tu chtěly žít i naše děti. Budoucnost Líšně mi není lhostejná, proto bych chtěla pracovat pro Líšeň i pro Líšňáky. Mohu nabídnout manažerské a organizační schopnosti, jsem velmi komunikativní a mám profesní zkušenosti v oblasti školství a řízení projektů.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Poslední čtyři roky pracuji v kulturní a školské komisi. Za tu dobu jsem měla možnost seznámit se s fungováním práce komisí, které jsou poradním orgánem rady MČ Líšeň. V této práci bych i nadále ráda pokračovala, pokud budu mít možnost. Dále bych ráda přispěla k dokončení rozběhnutých projektů, které vedou k rozvoji obce, např. rekonstrukce MŠ a ZŠ, rekonstrukce polikliniky, dětských hřišt, revitalizace veřejného prostoru. Vše bez zadlužování obce, s kontrolou efektivního vynakládání prostředků a zapojením občanů do spolurozhodování o naší obci, např. formou veřejných debat, vše při zajištění transparentnosti správy Líšně.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

V oblasti školství bychom měli pokračovat v opravách škol a školek, včetně rekonstrukcí školních jídelen s cílem zajištění kvalitní stravy.

V oblasti zdravotnictví dokončit rekonstrukci polikliniky Horníkova tak, aby vzniklo moderní a příjemné zdravotnické zařízení se všemi lékařskými specializacemi.

V oblasti bezpečnosti dobudovat osvětlení přechodů na frekventovaných a nebezpečných místech, zajistit posílení kontrol rizikových míst Městskou policií, hlavně v nočních hodinách.

V oblasti bytové politiky pokračovat v modernizaci bytů, udržet nájemné i pro sociálně slabší občany.

V oblasti životního prostředí revitalizovat Náměstí Karla IV. a vystavět polyfunkční dům,  dokončit revitalizaci Rokle, např. dobudovat vodní prvky, více pečovat o zeleň, budovat podzemní kontejnerová stání.

V oblasti dopravy podporovat obnovu tramvajové trati, prodloužení trolejbusové trati, pokračovat v budování nových parkovacích stání.

V oblasti spolkového života získat dotace a opravit Orlovnu.

V oblasti sportu se aktivně zapojit do dialogu o budování aqua centra pro oblast Brno – východ.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Je třeba prodloužit trolejbusovou trat na zastávku Jírova, ovšem při zachování autobusové linky 55, která obsluhuje Mariánské údolí – jednání s Magistrátem a Dopravním podnikem města Brna.

Zjednodušení přístupu ke službám veřejné správy, včetně podávání žádostí o dotace zřízením on-line přístupu.

Lepší dohled na realizaci zakázek pro naši městskou část stanovením odpovědnosti příslušných pracovníků.

Transparentnost výběrových řízení – informace na webu.

Zvýšení bezpečnosti zvýšením počtu pochůzkářů Městské policie.

Nedostatečná kvalita údržby veřejné zeleně, zlepšení zimní údržby – najít nové poskytovatele služeb.

Je třeba vyřešit problematickou situaci na Náměstí Karla IV. – dokončit projekt revitalizace.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

V Líšni se podařilo prosadit mnoho projektů, které vedou k jejímu rozvoji, at jsou to postupné rekonstrukce mateřských a základních škol, rekonstrukce polikliniky Horníkova, rekonstrukce obecních bytů, vytvoření nových dětských hřišt či sportovišt, revitalizace Rokle, zachování zahrady Orlovny a její otevření veřejnosti. Líšen disponuje dostatečnou kapacitou v mateřských školkách. Naše městská část není zadlužená. Jako největší úspěch však považuji prosazení stavební uzávěry na Kostelíčku. Po mnoha letech vyjednávání se zástupci města se za pomoci občanské iniciativy podařilo dosáhnout ochrany tohoto významného místa v podobě prosazení regulačního plánu a stavební uzávěry.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.