Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

V Líšni žiji od narození, tedy mám zde zapuštěny hluboké kořeny s citlivou vazbou ke konkrétním lidem, místům, tradicím. Jsem ženatý, s manželkou vychováváme 2 dcery, profesně jsem lékař – onkolog, zároveň působím i ve vedoucích pozicích v oblasti zdravotnictví - nyní mám na starosti Nemocnici Milosrdných bratří. Dobrovolnicky působím v Hospici sv. Alžběty, který jsem se spolupracovníky zakládal před 20 lety jako první hospic na Moravě a mám tedy k němu i specifický vztah.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Považuji za přirozenou povinnost zúročit profesní a životní zkušenosti a angažovat se nějakým způsobem i ve veřejné správě – již v předchozích 2 volebních obdobích jsem byl zastupitelem městské i místní samosprávy a v případě získání důvěry bych rád v této službě občanům pokračoval. Rád bych přispíval k tomu, aby Líšeň byla přívětivým domovem a každý její obyvatel mohl být hrdý, že žije zrovna zde.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

V návaznosti na mé vzdělání a profesní zkušenosti je mi blízká zdravotně sociální problematika a mohu též nabídnout manažérské zkušenosti. Pro následující období považuji za důležité rozvíjet služby ve zdravotně - sociální oblasti – jednak v terénu s cílem maximálně možným způsobem umožnit starým a handicapovaným lidem důstojný život v domácím – tedy jejich přirozeném – prostředí a tam, kde k tomu nejsou podmínky, zajistit dostatečný počet vhodných míst v lůžkových zařízeních na území města Brna s cílem nezpřetrhat vazby s jejich nejbližšími. V této oblasti bych rád propojoval potřebné aktivity mezi městskou částí Líšeň a statutárním městem Brnem s cílem zajistit dostupnost výše naznačených služeb všem obyvatelům Líšně.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Jednu oblast jsem uvedl v předchozím bodu, za další prioritní oblast považuji prevenci s vazbou na nejmladší generaci s akcentací zdravého životního stylu a širokého spektra aktivit k minimalizaci rizika patologických jevů (nejrůznější druhy závislostí apod.). Třetí oblastí, kde bych viděl potřebu systematického rozvoje je vytváření příznivých bytových podmínek pro mladé jedince resp. mladé rodiny.  Představa příznivého místa k životu v Líšni je také spojena s klidnější a bezpečnější dopravou a alespoň částečného zlepšení neutěšené situaci v zabezpečení parkování pro místní obyvatele.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Bolestivých problémů v Líšni je samozřejmě více a pro různé cílové skupiny jsou pochopitelně i rozdílné priority. Narůstajícím problémem při nárůstu osobních automobilů a rozvoji dopravy je pro mnohé nedostupné parkování v dosahu svého bydlení – tuto otázku je nutné řešit v úzké součinnosti s městem Brnem jednak v oblasti samotného systému parkování a dále v zajištění další kapacity parkovacích míst. Formou architektonické soutěže by bylo možné vytvořit vhodnou a reálnou koncepci uspořádání nám. Karla IV., dále se v našem uskupení, ve kterém jdeme do voleb, shodujeme na nutnost modernizace tzv. Kotlanky tak, aby mohla plnit své poslání v podmínkách odpovídajících 21.století – i toto by měla být jedna z prioritních investičních akcí. Vhodně zvolenou strategií dopravy lze docílit jejího zklidnění přes samotnou Líšeň, což by znamenalo jednoznačné zvýšení bezpečenosti. 

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Mnozí to berou jako samozřejmost, ale za úspěch považuji skutečnost, že nejsme zadlužená městská část a že máme možnosti investovat. Na naše poměry zde máme velice úspěšný a rychle se rozvíjející fotbalový klub, který věnuje velkou pozornost mládeži – a nemalá každoroční finanční podpora z rozpočtu naší městské části k tomu bezesporu přispívá. Přes různorodost názorů se podařilo prosadit záměr záchrany objektu Orlovny včetně přilehlé zahrady pro další generace.

Komentáře

Pan MuDr Josef Drbal, vynikající lékař onkolog. Měl jsem tu čest k němu chodit. Ale hlavně velmi ochotný.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.