Středa 22. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Silným poutem jsem spojena s Líšní – moje rodina zde žila po několik generací. Prožila jsem zde mládí, vdala se a společně s manželem vychovala tři syny.

Původně mě zajímala ekologie, této oblasti jsem se věnovala i při studiu lesního inženýrství. Zájem o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj mi zůstal.

Později jsem vystudovala sociologii a působila jsem v organizacích zaměřených na podporu rodin s dětmi a seniorů, dlouhodobě se věnuji rodinné politice. Nyní racuji jako vedoucí domů Naděje – domovů pro seniory.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

V předchozích dvou volebních obdobích jsme působila jako zastupitelka městské části Líšeň. Jsem přesvědčena, že nestačí jen vyjadřovat nespokojenost se stavem, který kolem sebe vidíme, ale je třeba ho aktivně měnit. Líšeň považuji za svůj domov a záleží mi na tom, jak vypadá a jak se v ní žije. Z toho důvodu bych v této práci ráda pokračovala.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Již z mého vzdělání a pracovního zaměření je zřejmé, že je mi blízká sociální a prorodinná politika. Prioritou pro mě je život rodin s dětmi a vytváření důstojných podmínek pro život seniorů ať už aktivních nebo závislých na pomoci druhým. Musíme věnovat pozornost i finanční prostředky na to, aby starší lidé prožívali svůj život důstojně, bez obav s nedostatku pomoci a opuštěnosti.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Vedení městské části by mělo věnovat velkou pozornost tomu, aby se v Líšni rozvoj ubíral takovým směrem, který nebude zhoršovat podmínky k životu lidem, kteří v Líšni již žijí. Hlavní důraz by měl být zaměřen na dostatečnou a kvalitní infrastrukturu, zklidňování dopravy a údržbu veřejného prostoru.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Problémů, jejichž řešení se odkládá je více. Za důležité považuji řešení situace na nám. Karla IV., budovy tzv. Kotlanky a parkování. Nám Karla IV. Jsme začali řešit ve spolurpáci s širokou veřejností hned na počátku volebního období, po našem odchodu z koalice k posunu v nalezení komplexního řešení nedošlo. Je třeba na již připravené podklady navázat, shodnout se na zadání, vypsat architektonickou soutěž a konečně na náměstí začít s postupnou úpravou.

Budova tzv. Kotlanky je ostudou Líšně, je třeba zahájit její opravu tak, aby sloužila obyvatelům Líšně.

Téma parkování trápí celé Brno, jak vhodné řešení považuji budování parkovacích montovaných domů na již nyní k parkování využívaných plochách tak, aby se kapacita parkování zvýšila a současně neubyly plochy zeleně.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Na počátku volebního období jsme ještě jako členové koalice dokázali prosadit ponechání krásné zahrady se vzrostlými staletými stromy u Orlovny svému účelu - místu setkávání, místu zeleně. Podařilo se nám rekonstrukcí výtahů zahájit opravu vnitřních prostor polikliniky Horníkova, zahájili jsme postupnou opravu škol a školek v Líšni. Díky dobré spolupráci s magistrátem se podařilo zajistit finance na největší rekonstrukci školy Horníkova.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.