Středa 22. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

V Líšni žiji celý svůj život a poslední tři roky v Líšni i pracuji jako právnička v soukromé společnosti, takže jsem v Líšni v podstatě nepřetržitě. V končícím volebním období jsem byla v Líšni zastupitelkou a radní za STAN.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Do líšeňského zastupitelstva jsem se rozhodla kandidovat, abych navázala na práci, která se mně a mým kolegům v končícím čtyři roky trvajícím volebním období nepodařila dokončit. Navíc si myslím, že to má smysl, protože právě ti, kdo v Líšni žijí a mají ji rádi, by se měli snažit dělat maximum pro to, aby nám naše městská část pořád jenom vzkvétala. Zastupitelstvo v Líšni navíc nevnímám pouze jako uskupení politických subjektů, ale jako uskupení občanů z Líšně hájící její zájmy.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Prioritně bych se chtěla věnovat tématům, která jsme nastínili v rámci našeho programu, tedy oblasti dopravy, kde vidím zásadní body v realizaci tramvajové trati na ulici Holzova a ve smysluplné rekonstrukci náměstí Karla IV. Také bych byla ráda, kdyby se rozšiřovaly plochy veřejné zeleně a zlepšila se jejich údržba. V neposlední řadě bych pak ráda zmínila oblast výstavby, kterou je nutné regulovat, aby nedocházelo k zahušťování stávající zástavby a rozšiřování bylo smysluplné v souladu s přáním občanů, adekvátní infrastrukturou a odpovídající občanskou vybaveností. To vše jde ruku v ruce také se zvýšením pravomocí městské části, aby všechny tyto body plně ovlivňovali ti, kteří zde skutečně žijí. Závěrem bych ještě zmínila bankomat ve staré Líšni, jehož prosazení se nám nepodařilo dotáhnout do úplného a zdárného konce, ale věřím, že už je to jen otázka krátkého času.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Líšeň by měla být rozhodně zelenější a stále by tady každý z nás měl mít dostatečný prostor ke spokojenému životu. Doprava by měla být klidnější a bez kolon ve strategických místech. Současně by se mělo pokračovat v rekonstrukcích, ať již škol nebo bytového fondu, jakož i dalších nemovitostí.

Stále by mělo docházet k plné podpoře zachování tradic jako jsou hody, ostatky a další kulturní a komunitní akce, které obyvatele Líšně spojují.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Za nejpalčivější problémy Líšně bych opět zmínila dopravu a novou výstavbu, k nimž jsem se již vyjadřovala výše. Dále problematiku letní a zimní údržby, která má stále poměrně velké rezervy a jistě by mohla fungovat lépe. A v neposlední řadě považuji za palčivý problém zkostnatělost veřejné správy tady v Líšni, přičemž řešení vidím v její elektronizaci, aby online přístup k veřejné správě byl dostupný všem a každý měl možnost vyřídit si své záležitosti spojené s veřejnou správou několika úhozy do klávesnice, namísto opakovaných a dlouhotrvajících návštěv úřadu. Elektronizace veřejné správy by následně vedla také k větší přehlednosti a transparentnosti celé veřejné správy.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Rozhodně jsou to rekonstrukce bytového fondu a škol. Potom bych určitě zmínila nafukovací halu u Základní školy Novolíšeňská. Taky rekonstrukce ploch se zelení, jež jsou přístupné občanům, jako je park na Trnkové a zpřístupnění zahrady za Orlovnou nebo chcete-li bývalým kinem Svět širší veřejnosti. Dále nutné rekonstrukce prostor Dělňáku v Líšni. Jsem také ráda, že po rozpadu koalice nedošlo k ochromení vedení radnice, ale situace se rychle vyřešila novou stabilní koalicí, jejíž součástí jsme mohli být.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.