Středa 22. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Jsem právnička, kterou baví její práce, pokud má smysl a přináší užitek lidem. Ve veřejné sféře se s přestávkami pohybuji 10 let – prošla jsem zkušeností ministerského úředníka, legislativce a momentálně je to oblast dotací. Myslím, že za mnou vždy zůstal kus dobré práce a věci se pohnuly kupředu. A proto mě ta práce baví.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Vidím v Líšni spoustu věcí, které je potřeba vyřešit, ale zatím se nepohnuly.  Na své profesní dráze jsem posbírala dostatek zkušeností a nastal čas přejít od pasívního voliče k aktivnímu. Navíc Sousedé z Líšně nejsou politici, kteří hodně mluví a málo dělají, ale je to tým lidí - sousedů, v němž každý dělá poctivě to, čemu rozumí. Vždycky společně najdeme dobrá řešení, nechybí smysl pro humor a pohoda. To vše dohromady je to, co mě přesvědčilo, že kandidovat má smysl.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

V mém případě je to určitě oblast dotací, která by měla dostat řád. Dále jsou to kompetence Líšně jako městské části v rámci statutu města Brna, které by si zasloužily posílit, včetně většího finančního podílu na rozpočtu města s ohledem na podíl počtu občanů Líšně v poměru k jiným městským částem. S tím souvisí i koncepce rozvoje Líšně jako městské části, na jejímž vypracování bych se ráda podílela. Pak je to správa bytového fondu Líšně např. s ohledem na pravidla užívání obecních bytů – zjistila jsem, že něco jako domovní řád totiž Líšeň nemá. A rovněž pravidla pro užívání obecních prostranství chybí – pokud se rozhlédnete po veřejných prostranstvích, přibývá na nich odpadků a „stop“ zanechaných domácími mazlíčky.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Já osobně bych byla ráda, kdyby byla více „sousedská“.  A to jak ze strany radnice, tj. aby se zlepšila komunikace radnice s občany, protože starosta nemůže být všude, tj. radnice má fungovat jako tým lidí, kteří spolupracují a společně řeší to, co obec trápí. To se týká i zastupitelstva, které by mělo zase začít spolu komunikovat. Ale není to jen o radnici – v jejímž případě jako občan musím uznat, že se v Líšni za těch posledních několik let udělalo hodně práce - je to i o obyvatelích Líšně – sousedech – u nich totiž vnímám, že nejsou příliš spjatí s místem, kde žijí, stačí se podívat na to už zmíněné množství odpadků a znečištěných prostranství. Je to naše městská část a musíme za ni mít odpovědnost všichni.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Z mého pohledu je to určitě čistota veřejných prostranství, jak už jsem výše uvedla. Řešení osobně vidím ve větší socializaci občanů Líšně tak, aby si uvědomili, že mají odpovědnost za místo, kde žijí a dále v jasném nastavení a zveřejnění pravidel, jak se mají chovat lidé k veřejnému prostoru a kontrole dodržování těchto pravidel.

Dále je to chybějící koncepce rozvoje Líšně – staví se tu bez ladu a skladu – řešení je podle mě jednak vypracování této koncepce ve spolupráci se všemi zastupiteli a v komunikaci této strategie s městem jako hlavním vlastníkem pozemků a majetku Líšně, tak aby se výsledek projevil nejen ve statutu města Brna v rámci posílení kompetencí Líšně, ale také v rámci městského územního plánu.

No a pak je to určitě potřeba vyššího podílu Líšně na finančních prostředcích přidělovaných městským částem z rozpočtu města Brna – v tomto ohledu bude opět nezbytná komunikace a návrhy řešení směřované z Líšně vůči statutárnímu městu Brnu.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Já mám velkou radost z fungování spolkového života v Líšni – je to skvělé, že se tady najdou skupiny lidí, kteří rozvíjí místní tradice – např. Ostatky, folklor, divadlo atd., a že lidé na ty akce chodí a mluví spolu. A to celé se děje i za podpory radnice. Myslím, že tohle je jedinečnost a specifikum Líšně – spojuje se stará a nová část – tradice a nová doba. 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.