Pátek 24. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Jsem členka Zastupitelstva, předsedkyně Kulturní komise, členka Školské komise.

Vzdělání: ÚSO Všeobecná ekonomika, osvědčení MŠMT – Prokurista, MÚ – DPS vychovatelství (závěrečná práce Umění 20 století), osvědčení MŠMT – Digitální grafika a informatika.

Působila jsem jako učitelka VV, informatiky a grafiky na ZŠ, nyní OSVČ, výtvarnice.

Za přínos pro místní kulturu se mi dostalo ocenění Významný občan Líšně.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Kultura žití společnosti a její hodnotový systém spočívá v každém z nás, v naší odvedené fyzické i duševní práci, a osobně věřím ve vzájemnou empatii, sociální spravedlnost, právně spravedlivý úsudek a čin.

Vážím si každého vynaloženého úsilí k udržení těchto hodnot, a proto bych i nadále ráda podporovala zapojení osobností i spolků do společenského života v Líšni a podílela se na vytváření a formování prostoru k výměně názorů i aktivit občanů naší městské části nejen v oblasti kultury.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Jsem přesvědčena, že kultura je nutným a nepostradatelným základem občanské společnosti, je to souhrn, který zahrnuje morálku, víru, právo, umění, zvyky a další lidskou dovednost a činnost. Vše navazuje jedno na druhé a propojením ovlivňuje, rozvíjí a motivuje jedince i společnost jako celek.

Stěžejní je zachování a podpora kulturního odkazu a dědictví, například líšeňských folklorních souborů a spolků, dále amatérských i profesionálních divadel Líšně, jejich pravidelné akce, které již jsou tradicí nebo se jí staly (Líšeňské hody, Masopust, festival Líšeň sobě, Farmářské trhy atd.), totéž se týká i nově vznikajících občanských počinů i ze stran jednotlivců, nebo již fungujících sdružení a spolků, které svými nabídkami zájmových aktivit pro využití volného času občana nabízí kvalitní možnosti pro děti i dospělé (např. Atelier Studánka, nabídka Kulturního centra Líšeň, Rodinné centrum Pastelka), a nesmíme zapomenout na seniory (Klub seniorů a Senior point).

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Základem bude utvoření dobrých vztahů mezi politickými subjekty a v rámci možností udržet a nadále rozvíjet nastavený trend uplynulých let, kdy motivací byl, je a bude spokojený život občanů Líšně, jejich práva, a to ve všech oblastech občanského soužití.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Systém společnosti přináší mnoho problémů, na které nahlíží každý z nás jiným  úhlem. Nelze tedy vytyčit pouze některé, je nutné brát v potaz všechny, které naše občany trápí.

V uplynulých letech jsme formováním společného prostoru pro výměnu názorů, pořádáním veřejných debat a setkávání s občany, přispěli k nalezení řešení mnoha problémů, na jejichž konečných výsledcích se naši občané mohli a chtěli podílet.

Avšak tato spolupráce je prospěšná a plodná jen tehdy, pokud jí věnujeme náležitou pozornost. Je tedy nutné i nadále vytvářet prostor pro setkávání občanů, kde v otevřené komunikaci, v závěrech těchto debat, můžeme nalézt vhodná řešení ku prospěchu nás všech.

V otevřeném dialogu mezi občany a vedením obce, vidím největší přínos nejen pro líšeňskou politiku, ale i pro kvalitní společenský a kulturní život v naší městské části. Tvůrčí a efektivní spolupráce je podmínkou pro spokojený život v naší Líšni.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Líšeň se mění v mnoha oblastech k lepšímu, ať je to modernizace bytového fondu, úprava veřejných prostor, bezpečnost, zdravotnictví, spolupráce se subjekty z oblasti kultury. V těchto oblastech se skutečně dařilo udržet nastavený standard a vytvořit podmínky pro další rozvoj naší Líšně.

Osobně jsem hrdá, že jsem v prostorách radnice založením malé galerie LíPa vytvořila prostor pro výstavy prací nejen líšeňských umělců, ale i škol a spolků. Galerie pod mým vedením zdárně funguje již dva roky.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.