Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Pocházím z Brna - Žabovřesk, moje milovaná manželka z Mokré. Dlouhé roky jsme žili v sousední Slatině a v roce 2011 jsme se spolu se 3 dcerami přestěhovali do nově postaveného domu v Líšni. Vystudoval jsem strojní inženýrství na VUT a následně se zabýval ekonomickou oblastí. 

V zaměstnání jsem prošel několika významnými českými i zahraničními společnostmi od referentské pozice až po vedoucího ekonomického útvaru. Rád sportuji, pravidelně s přáteli hraji volejbal, jezdíme na hory.      

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Chtěl bych, aby Líšeň byla příjemným a hezkým domovem pro všechny její obyvatele. Myslím si, že jako člen zastupitelstva mohu přispět k těm správným rozhodnutím o její budoucnosti.
A zároveň tak uplatnit mé životní i odborné zkušenosti. Jsem člověk, který rád vyslechne názor druhého a společně tak připraví vhodné řešení. Tedy, moje kandidatura je rozhodnutím osobního postoje. Dosud jsem také členem finančního výboru zastupitelstva naší MČ.    

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Vidím prioritu v tom, že městská část nabídne dostatek bytů pro mladou a střední generaci. Případně zainvestuje a postaví nové bytové jednotky a nabídne je přednostně občanům Líšně. Bez bydlení je svízelné zakládat rodinu, přivádět na svět děti, zdravě je vychovávat a budovat v nich vědomí sounáležitosti k okolí. Osobně vím, o čem mluvím.

Jako druhou věc spatřuji zklidnění a bezpečnost dopravy. Oddělit důsledně tranzitní a místní dopravu – to lze udělat správně jen tehdy, když začneme od celkové studie širších vztahů a pak ji rozpracujeme do detailních lokalit.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Líšeň je velmi rozmanitá čtvrť: od průmyslové aglomerace po lesy na hranici Moravského krasu, od sídliště až po barokní zámek, od dálničního přivaděče až po volné louky a pole. Nelze mít jeden recept. Její rozvoj doporučuji řešit ve dvou úrovních:

-          jedna je koncepce zástavby, dopravy a občanské vybavenosti vhodně zakomponovaná do územního plánu města Brna a možná i kraje, co se týče dopravy (spojení Ochoz - D1)

-          druhá je lokální. Naslouchat více než dosud konkrétním potřebám lidem v dané lokalitě. Např. na jaké hřiště si mohou maminky ze starší zástavby se svými malými dětmi jít hrát? Nebo, máme mnoho dětských hřišť v sídlišti, ale chybí důsledné oddělení od volně pobíhajících pejsků, aby nebyly exkrementy v pískovišti. Nebo třeba drobnost jako stínící přístřešek nad lavičkou pro dozorující rodiče na tom hřišti. Atd. …. Tedy recept spočívá v realizaci tisíců drobných nápadů od našich občanů.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Problémem je necitlivé zahušťování výstavby a zpoždění v reakci na rychlou změnu životních trendů zejména v osobní dopravě. Důsledkem je pak nedostatek parkování, nebezpečné situace na silnicích, nepořádek v okolí, absence cyklostezek. Řešením je důsledný urbanistický plán, investování do několika parkovacích domů na uzlových místech, návaznost MHD spojů, aktivní budování samostatných cyklostezek.

Možná si to někdo neuvědomuje, avšak pro mě jako člověka, který se přistěhoval, jasně viditelné je ohromné bohatství Líšně ve svém kulturním, společenském a sportovním dědictvím (Dělňák, Kotlanka, sportoviště, centrum mládeže Salesko, akce, hody, kulturní představení, spolky, sportovní kluby, …). Zde se mnoho dobrého udělalo a dělá. Rozhodně se budu snažit tento společenský život jak hmotně tak organizačně podporovat.

A konkrétně by si zasloužila modernizaci Kotlanka a okolí Dělňáku.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Založili jsme společně se členy KDU-ČSL a Orla velmi příjemnou tradici taneční zábavy „Svatomartinská husa“ v Dělňáku, která se letos uskuteční již potřetí. Tímto Vás srdečně zvu na 17.11. se pobavit a zatancovat. :-)

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.