Sobota 22. června 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Pracuji jako technik v oblasti bezpečnosti práce.

Jsem rodák ze sousedních Židenic. K Líšni jsem však měl vždy zvláštní vztah při výletech do krásné líšeňské přírody nebo kontaktem s továrnou ZKL či Zetor, kde byl zaměstnán můj otec.

Za třicetileté období, kdy žiji v Líšni jsem navázal mnohá přátelství, zejména se skupinou lidí, s kterými se nám podařilo vybudovat Salesiánské středisko mládeže tzv. Salesko sloužící zejména dětem a mládeži.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Protože jsem nikdy nebyl v žádné politické straně, využil jsem nabídky spolupracovat jako nestraník s uskupením „ Spolu v Líšni“. Této možnosti si vážím, zejména když jsem na kandidátní listině obklopen osobnostmi, které znám a s kterými si rozumím. Zde není důležité o jakou politickou stranu se jedná, ale jde především o společnou věc. O zlepšení kvality našeho života v Líšni, což mi není lhostejné.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Z tvz. volebního desatera našeho uskupení, které je uvedeno v  našich předvolebních materiálech jsou to  zejména témata – Líšeň čistá, bezpečná, dopravně dostupná, sportovní, občanská. A zde  také chci podporovat občanské spolkové aktivity. V této oblasti si velmi vážím lidí, kteří jen nenadávají a nekritizují, ale jsou ochotni nezištně pracovat pro druhé. Hodně z nich znám osobně a někteří se poctivě řídí mottem: „ Mám jen to , co jsem dal druhým.“

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Líšeň by měla být zdravě se rozvíjející s respektem pro potřeby obyvatel a také pro krajinný a urbanistický ráz krajiny. Výstavba ať je v souladu s navýšením potřebné kapacity a zachováním pohodového bydlení. Z konkrétních akcí je to pak revitalizace nám. Karla IV s návazností na dopravu a situaci v nejbližším okolí. Dále pak revitalizace Kotlanky, úprava dětských hřišť. A rozvoj Líšně vidím nejen v oblasti výstavby a úprav, ale také v osobním  rozvoji každého občana Líšně. Jak ? Větším zapojením do občanských aktivit a do řízení na veřejném životě v Líšni.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Jedním z nejpalčivějších problémů v Líšni je parkování. Bylo by velmi laciné tvrdit, že se tento problém v příštím volebním období vyřeší. Je to záležitost dlouhodobější, která se neobejde bez spolupráce všech subjektů a musí být pojata komplexním řešením i v plánování nových tras a plynulost provozu. Také je třeba zvažovat vhodnost umístění případných  okrajových městských záchytných parkovišť.

Dalším problémem je bezpečnost občanů. Zde je možné konkrétně prosazovat umístění kamerového systému na frekventovaných místech a na parkovištích a dále posílení počtu strážníků v ulicích.

Čistota v Líšni – na vhodných místech umístění nádob na biologický odpad, kontejnerová stání a ve vhodných intervalech přistavení kontejnerů na velký objemný domovní odpad.

Také prověřit vhodnost intervalu blokového čištění, aby bylo efektivní a nadměrně nezatěžovalo občany.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Každému politickému uskupení, které je v daném volebním období na radnici se něco povede a naopak něco se nepovede nebo možná i přímo pokazí. V tomto ohledu není nikdo  dokonalý. Proto je důležité, aby mezi  subjekty zúčastněnými na vedení Líšně, byla možná domluva a spolupráce.

Pokud bych měl jmenovat konkrétně, tak určitě se povedlo zachování zahrady a parku na Orlovně v Holzově ulici. 
Je důležité , že tento prostor byl zachován pro užívání veřejností.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.