Středa 22. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Do Líšně jsem se nastěhovala v roce 1986 po ukončení studia na fakultě architektury. Mám dvě dospělé děti. Do jejich narození jsem hrávala závodně basketbal, nyní se sport a kultura zařadily mezi mé koníčky, na které mi zbývá ale málo času.  Celý svůj profesní život podnikám, pracuji v oboru stavebnictví , účetnictví a také od roku 2011 jako sládek – líšeňské pivo Marvan je  moje ( nadneseně řečeno)  třetí dítě. Také jsem působila jako pedagog na SPŠ stavební v Brně.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

V Líšeňském zastupitelstvu již působím, jsem zde od roku 2014.  Chtěla jsem se aktivně zapojit do budování  a rozvoje Líšně , myslím si , že práce v komunální politice je tou správnou cestou. Protože je to ale nikdy nekončící práce,  kandiduji i v letošním roce.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Především se chci věnovat těm oblastem,  v kterých jsem už získala nějaké zkušenosti. Soustředím se na to, aby se nepromarnily peníze na zbytečnostech , aby byly investovány efektivně a následně se zaměřím na důslednou kontrolu těchto investic.   V současné době existují dotační programy určené na výstavbu jak bytů pro seniory, tak startovacích bytů pro mladé – získání těchto dotací bude další z cílů, které bych chtěla prosadit a dosáhnout.   Chci také  pomoci vytvořit podmínky pro to, aby ve všech částech Líšně byly dostupné služby občanům. Mou podporu ale bude mít každý rozumný projekt, ať se již týká dětí, dospělých nebo seniorů   - jak v oblasti bezpečnosti, spolkového života, kultury, sportu , dopravy, bydlení , životního prostředí.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Na rozvoj Líšně je potřeba pohlížet komplexně, je to velká městská část, kde lidé žijí, baví se, někteří zde  i pracují,  děti zde chodí do školy . Měli bychom ji rozvíjet tak, aby každý z nás zde našel místo pro odpočinek i zábavu , abychom nemuseli pro každou maličkost jezdit do centra Brna. O Líšeň je velký zájem,  nové výstavbě nezabráníme, můžeme se ale snažit  aby co nejméně narušila život současným obyvatelům.   Doufám, že o každém novém projektu bude opět veřejná debata, která pomůže určit , jakým směrem se máme vydat.  

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Líšeň je krásné místo pro život, samozřejmě že jsou zde i problémy. Každý z nás je vidí jinde, někdy jdou vyřešit lehce, jindy obtížně, některé jsou neřešitelné.  Byla bych ráda, aby se občané mohli se svými problémy obracet na radnici a ta je mohla operativně řešit. Je potřeba dosáhnout větších rozhodovacích pravomocí městských částí, zjednodušení legislativy. Ale to je problém celého státu.. Pro mě je jedním z velkých problémů parkování a doprava do centra – ať už autem nebo MHD . I s tím se nám snad podaří za pomoci Magistrátu a DPmB něco udělat.  Také si myslím , že si Líšeň zaslouží důstojné náměstí , již je zpracovaný návrh na  soutěž na projekt revitalizace náměstí Karla IV. Dále je také potřeba zlepšit hospodaření s budovami patřícími městu, ty postupně opravíme tak, aby sloužili občanům.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

V Líšni se za poslední volební období opravilo mnoho dětských hřišť, chodníků, parků, bytů, škol a školek…

Jsem hrdá na každý projekt, ať už je to budování bezbariérových škol, oprava polikliniky, rozvoj líšeňského kulturního života, nová hřiště, úpravy parků . Projektů je mnoho, některé jsou dokončené, některé stále probíhají a mnohé jsou teprve před námi. Myslím, že na Líšeň můžeme být hrdí všichni.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.