Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Je mi 56 let, jsem jednou ženatý, máme dvě dospělé děti a zatím jednoho vnuka. Mou profesí je velmi zhruba ochrana obyvatelstva. Po dvacetileté službě v ozbrojených složkách jsem pracoval převážně v úřadech státní správy, ale dnes již šestým rokem ve zdravotnické záchranné službě. Považuji se za vlastence při vědomí odpovědnosti a povinnosti aktivně hájit a rozvíjet dědictví naší společné národní identity a také budoucí české státnosti. Ve volném čase jsem nejvíc na zahrádce. Rád vyrážím na výlety a rozhledny, velmi rád chodím na houby a občas i na ryby a ani sport mi není cizí.   

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

To je v souladu s mým pojetím vlastenectví i profesní dráhou. Prostě, jestliže mi není jedno, kam a jak směřuje má obec, jak se v ní žije nejen dnes, ale také jestli bude dobrým místem pro život, domovem i v budoucnosti, tak je aktivní činnost v orgánech obce téměř povinností. Navíc, i když za jiné strany a sdružení, podílí se aktivně na životě Líšně i někteří mí příbuzní, byť třeba vzdálení. Proto je mi společná práce v zastupitelstvu příležitostí ukázat, že i přes ideově rozdílná založení máme v řadě věcí praktického života stejné zájmy i cíle a že se k jejich naplnění musíme a také umíme dohodnout.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

S ohledem na svou profesi bych v souladu s naším volebním programem pro Líšeň například rád pokračoval v dosavadní činnosti na úseku životního prostředí a veřejného prostoru a dále na podpoře bezpečnostních aspektů v dalších oblastech, jako třeba v dopravě. Z mého pohledu je totiž zejména ochrana našeho životního prostředí úzce spjatá nejen s naší současností, ale především s naší budoucností. Promítá se dnes nejen do toho, jak budeme v Líšni dále hospodařit s veškerou vodou, ale také do současné i budoucí výstavby na území, jak bytové, tak i dopravní. Souvisí to nejen se zachováním ceněného líšeňského horizontu, ale také třeba se schopností území bezpečně odvádět splašky a nebo konečně dořešit dopravní průtah starou Líšní přes Náměstí Karla IV, kde denně probíhá obrazně řečeno souboj tisíců řidičů automobilů s chodci včetně dětí, směřujících do školy! V tomto směru není zanedbatelné ani bezpečné pěší spojení mezi Líšní a Slatinou.  

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

K této otázce se dá především poukázat na náš volební program. Vlastními slovy by si ale měla Líšeň především zachovat a posílit současný ráz dobrého místa k bydlení, na pomezí velkoměsta a rekreačního potenciálu Moravského Krasu. V návaznosti na předchozí odpověď k tomu bude zapotřebí především uvážlivého přístupu budoucího vedení městské části i magistrátu Brna, které budou mimo jiné jistě také vystaveny tlakům developerů na uvolnění pozemků pro výstavbu se všemi riziky, které z toho pro Líšeň a její stávající i budoucí obyvatele plynou. To totiž developery vedle jejich zisku moc netrápí. Takže Líšeň je zcela jistě zapotřebí dále rozvíjet, ale zejména ve směru veřejného zájmu, ve směru přednostního řešení stávajících problémů. Abychom neuváženým „rozvojem“ nakonec dnes ještě relativně bezpečný život v Líšni do budoucna zásadně bezpečnostně nezkomplikovali.     

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Co je palčivým problémem vnímá každý jinak. Ty, které v Líšni vnímá KSČM, jsou ve stručnosti předmětem volebního programu. S tím, že program KSČM pro Líšeň samozřejmě vychází a respektuje obecnější priority úplného programu KSČM pro město Brno. Patří  mezi ně například již dříve zmiňovaná doprava, životní prostředí, ale také třeba obecní bydlení! Takže v Líšni je samozřejmě k řešení více problémů než vytypovaných ve volebním letáku. Namátkou například nedostatek bezpečných veřejných sportovišť, kterými nejsou fotbalová hřiště. Nebo efektivnější, intenzivnější, ale veřejností akceptovatelné využívání veřejných komunitních prostorů, jakými jsou ve staré Líšni zahrada „Orlovny“ na Holzové nebo „Rokle“ v sídlišti. Ve většině lokalit je problém rozumně zaparkovat, o lepší využití si říká prostor stanice tramvaje Jírova. Rozhodnutí si žádá třeba také využití divoce zarůstající proluky na náměstí… Námětů je prostě mnoho, z jiného soudku třeba i podpora činností veřejně prospěšných spolků.  

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Tak, jenom pro příklad, za KSČM jistě můžeme být hrdí, že i přes naše minimální zastoupení v dosavadním zastupitelstvu se i díky činnosti našich zastupitelů povedlo v Líšni například uplatnit dočasnou stavební uzávěru v lokalitě Kostelíček, nebo provést rekonstrukci fasády a technického zabezpečení polikliniky Horníkova, komplexní rekonstrukci vnitřního vybavení obecních bytů a navýšení počtu nově přidělovaných bytů atd. Nemusíme se stydět ani za naši činnost v komisích a výborech.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.