Středa 22. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Narodil jsem se v Líšni v roce 1951. I když jsem se od té doby s rodiči několikrát stěhoval po celé republice, trvale bydlím Líšni od roku 1969.Od malička mě zajímá technika, především automobilová. Proto jsem si tuto profesi vybral  jako učební obor ( automechanik)  a posléze studium na střední škole (provoz automobilové dopravy.I když jsem vystřídal několik zaměstnavatelů, vždycky byla moje pracovní činnost spojena s provozem a opravami automobilů.Před odchodem do důchodu jsem pracoval 17.5 roku jako vedoucí mistr značkového autoservisu.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Celý dospělý život mě zajímalo dění kolem nás, a proto jsem se snažil do jeho průběhu nějak zasáhnout. Za minulého režimu jsem se zúčastňoval různých brigád, tzv. Akcí „Z“, jejichž účelem bylo vybudovat pro sebe a své spoluobčany něco navíc, vodovod, kanalizaci, plynovod apod. Proto jsem využil možnosti ve volebním období 2006 – 2010 stát se členem zastupitelstva v Líšni, a pokračovat v této činnosti již jako platný člen samosprávy. Od té doby jsem také pracoval v různých komisích MČ jako Stavební, Bezpečnostní a Dopravní. Proto bych rád v této činnosti pokračoval i nadále.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Jak již jsem uvedl, tak mým oborem je doprava, proto bych se i nadále věnoval tématice s dopravou spojené, především v místě svého bydliště, které důvěrně znám, a cítím se líšeňským patriotem.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Rozvoj Líšně by měl probíhat v mantinelech vymezených Územním plánem. Ale za předpokladu, že budou hájeny všechny oprávněné zájmy obyvatel městské části. Tedy nesledovat za vším jen zisk, ale myslet na denní potřeby obyvatel Líšně. Zastavěné plochy je myslím dost, tak tedy zlepšovat a rozvíjet stávající infrastrukturu, dopravní obslužnost, bezpečný život i pohyb v ulicích, služby, lékařská péče, prostor pro volnočasové aktivity dětí i dospělých, v neposlední řadě dlouho opomíjené místo posledního odpočinku tj. hřbitov, jeho pravidelná údržba a péče o zeleň.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Problémů v Líšni je dost, proto je velmi těžké vyjmenovat ty největší, může to být subjektivní názor. Ale určitě k těm největším patří nedokončená kanalizace v dolní části Líšně, Ondráčkova pravá strana s přilehlými ulicemi, a s ní spojená rekonstrukce vozovek a chodníků.

Druhý problém spatřuji v absenci pěšího a cyklistického propojení Líšně a Slatiny. Třetí problém je, absence záchytného parkoviště (ale na periferii Líšně)s napojením na MHD mezi Líšní a Slatinou. Protože tyto problémy tíží všechny občany, snažím se již nyní o řešení prostřednictvím příslušných komisí. Jako člen zastupitelstva by snad měl můj hlas větší váhu.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Myslím si, že největším vítězstvím byla rekonstrukce místního hřbitova a vybudování přilehlého parkoviště. O toto jsme usilovali ve svých volebních programech dlouhá léta, a teprve za současného vedení MČ se to podařilo. To proto, že hřbitov se nalézá ve staré zástavbě Líšně, kde převládá starší obyvatelstvo, které tato problematika zajímá více, jak golfová a tenisová hřiště.

Povedlo se také dětské hřiště na ul. Kotlanova v Rokli, kam chodíme se svými dětmi.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.