Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Dobrý den, vážení čtenáři, jmenuji se Iva Barwiolková, je mi 46 let a do ZMČ kandiduji jako nestraník na 4. místě kandidátky KSČM. V Líšni bydlím už od roku 1985, kdy jsem se spolu s rodiči přistěhovala do nově vzniklého sídliště. Jsem ráda, že jsem zde mohla vychovat i svého, nyní již dospělého, syna. Profesně působím jako administrativní pracovnice pro jednoho velkého telekomunikačního operátora.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Mám pocit, že každý z obyvatel Líšně by měl svým dílem přispět k tomu, aby se nám v naší městské části dobře žilo. Protože se dlouho zajímám o komunální politiku, o to, jak zlepšit životní úroveň a kvalitu života spoluobčanů, bylo mé rozhodnutí přijmout kandidaturu do ZMČ jasnou volbou. To, jestli mně tuto možnost dáte, je na vašem rozhodnutí, milí voliči.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

V předchozích volebních obdobích jsem pracovala jako členka bytové komise Rady MČ Líšeň. Ráda bych tedy v této oblasti působila i nadále. Chtěla bych navázat na to, co komise v uplynulých obdobích dokázala a i nadále pomáhat našim spoluobčanům při řešení jejich bytové situace. Nejen přidělovat obecní byty po důkladném zvážení situace žadatele, ale i pomáhat již stávajícím nájemníkům při řešení jejich problémů. Určitě by bylo vhodné, ve spolupráci se sociálním odborem, pomáhat těm nájemcům, kteří se ocitli ve složité životní situaci a předcházet tak dluhům na nájemném. Prostě chci udělat maximum pro to, aby bydlení v Líšni bylo pro všechny příjemné.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Myslím si, že v uplynulém volebním období bylo dokončeno spoustu kvalitních projektů, které dlouhodobě vylepší obraz naší městské části. Jako negativum vnímám to, že hodně důležitých rozhodnutí nemůže být realizováno z úrovně městské části – podléhá schvalovacím postupům z úrovně MMB. Proto bych byla ráda, aby obec měla právo rozhodnout sama, co je v jejím zájmu.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Považuji odpověď na tuto otázku za velmi složitou. Protože co je pro jednoho velmi palčivý problém, jiný považuje za drobnost. Já sama vnímám jako velký problém stávající napojení ulice Trnkovy na Novolíšeňskou u Lidla. Snad se situace brzy vyřeší novou přípojkou u retenční nádrže. Dále jako velký problém vnímám černé stavby na území Líšně. Příkladem je třeba rozestavěný hotel při ulici Neklež. Nemám dostatečný přehled v oblasti stavebních zákonů, ale snad má obec dostatečné „páky“, aby tento nešvar zastavila. O problému se stavbou bývalé restaurace McDonaldś už bylo napsáno dost. Věřím, že tato stavba bude mít v budoucnu nějaké smysluplné využití.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Vzhledem k tomu, že jsem nepůsobila v zastupitelstvu, nebudu se chlubit cizím peřím. Nicméně se mi moc líbí, jakou podobu má nyní park na Trnkové ulici, ráda bych vyjádřila uznání těm, kdo organizují Líšeňské hody a jsem ráda, že v Líšni přibývá parkovacích míst. Takže abych zodpověděla Vaši otázku, jsem hrdá na to, že bydlím v Líšni.

Děkuji vám všem, že jste věnovali svůj čas těmto řádkům.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.