Pondělí 20. května 2024
Vložil vlisni.cz on May 12, 2018
Ilustrační foto (zdroj: pixabay.com)

Na Stavebním úřadě MČ Brno-Slatina bylo formou veřejné vyhlášky na úřední desce zahájeno územní řízení plánované výstavby v této lokalitě pod názvem Bydlení Panorama Líšeň.

Pro větší počet účastníků je územní řízení zahájeno veřejnou vyhláškou a vlastníci pozemků sousedících s plánovanou výstavbou nebudou individuálně obesíláni. Nyní je tedy pro ně jediná šance seznámit se s konkrétním návrhem podoby výstavby, vyjádřit se k podkladům a vznášet dotazy, stát se aktivním účastníkem a přijít dne 5.6. 2018 na místní šetření.

Pokud vlastníte nemovitost v této lokalitě, tedy v okolí ulic Podbělova, Houbařská, Kubelíkova a Bylinková, nahlédněte do veřejné vyhlášky na úřední desce MČ Slatina, zda-li jste vznikající stavbou dotčeni. Ve veřejné vyhlášce nejsou jména vlastníků nemovitostí sousedících se stavbou uvedena, zveřejněny jsou pouze parcelní čísla dotčených pozemků.

Zda-li jste stavbou dotčeni, Líšeňský spolek pro pohodu bydlení Vám doporučuje aktivně se účastnit správního řízení a ovlivňovat tak podobu svého okolí a pohodu bydlení.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení se omlouvá za nepřesně uvedené údaje v původní verzi tohoto článku a ve věci Vás bude dále informovat. 

Pro více informací kontaktujte Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, e-mail: lisen.pohodabydleni@gmail.com, tel.: 603 574320.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení
(Aktualizováno 12.5. 10:20hod.)

Kategorie: 

Komentáře

To je smutné, že při tak významné akci v Lisni se musí kontaktovat Úřad městské části ve Slatine.

Smutné je, že takto významnou akci Líšeň do Slatiny sama poslala...

Lisenska samosprava nejen, ze neni ucastnikem řízení, ale nikam nic neposlala. Je to dost složité a moc nerozumim postupu statni spravy. Nicméně dle narizeni města Brna je ucastnikem pan primátor, takže starosta a vedeni Lisne je úplně vynecano. Co víc dodat...

O zalezitosti jsem se dozvedel jen diky ucasnikum řízení, coz bohuzel nejsem. To buhuzel nemuzu. Ucastnikem dle statutu je primator. Psal jsem to na fb pani Smekalove a jelikoz uz podala zadost dle 106 a odpoved,ktera musi byt zverejnena, se pry uz pripravuje, tak nema smysl ptat se na to same. Neni to poprve, kdy nam nasi zalezitost delegovali a tady je to o to komplikovanejsi, ze nikdo z lisenske samospravy neni ucastnikem řízení. Stale to opakuji a rikam a tvrdim, ze město ma mnoho problemu. Starosta mestske casti dle narizeni města nema do toho co mluvit - nesouhlasím s tim, nelibi se mi to, ale to je tak asi vsechno, co muzu dělat.

Děkuji Líšeňskému spolku pro pohodu bydlení, že informuje občany Líšně. Jak je ovšem možné, že o těchto zásadních věcech, které budou ovlivňovat život v obci, neinformuje líšeňská radnice?

Mnohokrát jsem na to upozorňoval. Faktem je,ze nikdo z lisenske samospravy není účastníkem řízení. Účastníkem řízení je primátor a ani ja a ani nikdo jiny není, nebyl účastníkem rizeni. Dle nařízení města Brna je jim pouze primátor. Je to smutné, ale je to tak.

Je nutné věci ověřovat a nešířit domněnky a nepravdy, proto níže uvádím nařízení města Brna vydané formou vyhlášky:
Statut města Brna upravuje vnitřní poměry ve věci správy města. Je schválen Zastupitelstvem města Brna.
P ř í l o h a č . 8
S t a t u t u m ě s t a B r n a
Stavby a území celoměstského zájmu (účastníkem řízení u stavebního úřadu je primátor města Brna).
Bydlení:
- výstavba obytných souborů nad 150 bytů v bytových domech nebo nad 30 bytů v rodinných domech.

Děkuji panu starostovi za odpověď. Nerozumím narážce na "šíření domněnek a nepravd". Pokud nejsou občané Líšně informováni o záležitosti, která se jich týká, není něco v pořádku a je třeba se ptát a pokoušet se věci změnit. To s šířením domněnek a nepravd nemá nic společného.

... ano něco je špatně. Je třeba se ptát. Ano a je treba se ptát zodpovědných osob - těch, kterým zakon dal kompetence, těch kteří tuto kompetenci mají vykonávat, protože ji přijali. Můžeme se třeba ptát zastupitelů města Brna, kteří schválili nařízení formou vyhlášky, která se jmenuje Statut města Brna a určuje, kdo a za jakých podmínek je účastníkem řízení. Ja se domnívám, že je potřeba to zjednodušit. Buď změníme Brno a základní kameny města, tedy městské části budou mit vice kompetencí, financí a budou rozhodovat "blíže" u občanů nebo nemusi být Líšen součástí Brna či nemusí existovat jako appendix zvaná městská část. Malokdo si uvědomuje, že město je velmi centralizované a rozhoduje téměř o všem, nikoliv, ze by zastřešovalo partnerský vztah městských částí a města Brna. Nepovažuji to za rovnoprávný svazek. Navíc, když není, dle mého mínění, v schopnostech a možnostech ani geniálního politika na městě Brně obsáhnout do důsledků veškeré informace spjaté s rozhodováním na velkém zastupitelstvu Brna, tak je jediným a přirozeným důsledkem anonymní vláda úředníků, kdy jejich postavení a vliv na rozhodování městských zastupitelů, dle meho názoru, neúměrně narůstá. Tudíž městu ve svém důsledku vládne úředník (ochtokracie), nikoliv volený zástupce občanů. Úředník se občanům příliš zodpovídat nemusí, hlídá v zásadě jen neosobní formální správnost a zákonnost, bohužel se za to dá schovat i osobní antipatie, názor, protože i úředník je člověkem. Takže nám zbývá otázka : Kdo tedy vrtí Brnem? ( Na okraj k finančnímu postaveni: V Lisni žije cca 7 % obyvatel města Brna, ale z rozpočtu dostáváme něco přes 1 % procento rozpočtu města Brna.Myslím, ze by nám Brno mělo říci, kam směřují naše peníze. Ano, jsou zde spolecne projekty napr.: MHD, likvidace odpadu, poulicni osvetleni apod. Otazkou je, zda a kam míří "našich" cca 7% rozpočtu Brna tedy cca 840 000 000 Kč. )

nevím kam míří, ale na malý bazén by ty peníze přece jenom
mohly být

Bazén (nebo podobná akce): Dejme na stůl co stojí výstavba, co stojí provoz, kolik se vybere ze vstupného, jak moc by se Líšeň zadlužila, kolik Kč by se do toho ročně sypalo na úkor ostatních věcí kde už peníze chybí atd. Každý soudný člověk by potom pane Františku pochopil, že bazén(ek) na obecní útraty je v našich podmínkách holý nesmysl.

Kalkulace na krytý bazén v Líšni nebo Vinohradech by nemusela vycházet úplně špatně. Je to spádová oblast pro velké množství lidí, a další bazény jsou časově poměrně vzdálené. V ostatních menších městech, které nemají ani tolik obyvatel, jako mají Vinohrady + Líšeň dohromady, se bazény staví – např. Písek, Rychnov nad Kněžnou apod…

Otázkou je i to kam míří prostředky z rozpočtu Městské části. Velká vetšina obyvatel žije v Nové Líšni, investuje se ale hlavně ve staré zástavbě. Kromě koketování s myšlenkou na opuštění Brna Líšní se nabízí i zda by Nové Líšni nebylo lépe bez staré.

Kam míří prostředky z rozpočtu MČ je docela lehce dohledatelné a investuje se v obou částech Líšně. Jen tak z hlavy...

Projekt ROKLE - Nová Líšeň
Oprava hřiště Kubelíkova - Stará Líšeň
Vybudování nového hřiště J. Faimonové - Nová Líšeň
Vybudování nového hřiště ul. Obecká - Stará Líšeň
Oprava ZŠ Horníkova - Nová Líšeň....
Vybudování nových parkovacích míst v Nové Líšni...

Myslím, že k tomu není co dodat...

Parkovací místa v Nové Líšni? Kde?

Pokud se nepletu, tak bylo referendum ohledně nových parkovacích míst nebo zachování zeleně nebo parkovací dům s platbou ročního nájmu. Bylo to na ulici Josefy Faimové. Vyhrála zeleň. Všude jinde by to dopadlo stejně. Nemůžeme si stěžovat na nedostatek parkovacích míst, když vybudování parkovacích míst nebo parkovacího domu odmítáme.

Staré Líšeň je skutečně více preferována než ta Nová Líšeň
Jen namátkově poslední kauzy:
Nikdy nepřipustíme další propojení silnicí Nové Líšně se starou zástavbou (Stará Líšeň)
Omezme vjezd do ulice Holzova jen pro městskou dopravu a obyvatele. Přesuňme dopravu na Drčkovu ulici
Diskuze ohledně omezení dopravy přes náměstí Karla 4
Ve Staré Líšni nedovolíme stavbu bytovky pouze rodinné domy
Regulační plán Kostelíček
Musíme řešit kanalizaci ve Staré Líšni. Podle zprávy brněnských vodáren však spousta lidí vypouští dešťovku do odpadní kanalizace a jsou to obyvatelé Staré Líšně. Nic se neděje.
Parkoviště P+R mělo být ve Staré Líšni a je u Lídlu
Veškerá nová výstavba od developerů co je povolována je v Nové Líšni. Stará Líšeň není tím dotknutá a stále se brání.
Teď se například vybudovaly v Nové Líšni otřesné cyklistické pásy, jenž zbrzdily automobilovou dopravu a totálně znepřehlednili ulici Novolíšeňskou. Kdyby se toto udělalo ve Staré Líšni, bude to obrovská kalamita. Ono by se to však nikdy neudělalo, neboť Stará Líšeň je preferována.
To jen tak namátkově kauzy co jsem si vzpomněl.

Stará Líšeň je opravdu více preferovaná...

Má kostel sv.Jiljí, v Nové Líšni žádný není. Stará Líšeň má kapličku, Nová Líšeň ji nemá. Stará Líšeň má hřbitov, Nová Líšeň ho nemá....

Kvůli Staré Líšni dojde k prodloužení trolejbusu na Jírovou, která je v Nové Líšni. Kvůli Staré Líšni jezdí tramvaj přes Novou Líšeň na Mifkovu. Kvůli Staré Líšni nedošlo k výstavbě v Nové Líšni v oblasti pod ul. Zikova, kde lidi podepsali petici, protože nechtěli přijít o zeleň... asi byli ze Staré Líšně a bydlí v Nové...

V Nové Líšni jsou nové cyklostezky a ve Staré nejsou, město je nemá kde vybudovat, ale alespoň je slibuje. Asi proto se nad Starou Líšní slitovali a udělali na soukromém pozemku Singletrail... :-D

P+R mělo stát ve Staré Líšni. Ul. Trnkova je starší než Nová Líšeň. Jedná se o starou cestu do Staré Líšně... Takže z tohoto pohledu vlastně stojí P+R ve Staré Líšni... On i ten Zetor tady byl dřív než Nová Líšeň. Jinak k vůli P+R a dopravnímu řešení u Lidlu se musí rozšířit ul. Trnkova na 4 pruh a zvýší se tak doprava kolem Staré Líšně...

K P+R... Kde jako mělo být postaveno to parkoviště ve Staré Líšni? To o kterém mluvil p. Mrázek u Stránské skály narazilo na drobnost. Město nemá pozemky a nemá ani peníze na výkup.

A s tou výstavbou se fakt Stará Líšeň o proti Nové fláká....

Ve Staré Líšni vzniklo hned několik Viladomů, které jsou místo RD. Dále došlo k výstavbě nových ulic například: Ječmínkova, Slavomírova, Bylinková, Houbařská, Leskauerova, Poslušného, Letecká, bratří Šmardů, Borkovcova... (RD+bytovky) a nějak jsem si nevšiml, že by díky výstavbě došlo k rozšíření vozovek. Napojují se na ty, které už nyní kapacitně někde nestačí. Jestli v tom nebude ten zakopaný pes s tím propojením Líšně.

Nová Líšeň musí řešit kanalizaci v Líšni... a to jako kterou? Tu, kterou vybudovalo město Brno, nebo tu, co bude město budovat na Ondráčkové a která patří městu Brnu? BVK

TY JO... NESTOJÍ NOVÁ LÍŠEŇ VE STARÉ LÍŠNI? NO FUJ STARÁ LÍŠEŇ!!!

Děkuji za pěkný seznam, naprostý souhlas.
V Nové Líšni dochází k zahušťování prostoru mezi paneláky vysokými bytovkami a nikoho to nezajímá, mě konkrétně vyrostla před okny osmipatrová obludobudova na Sedláčkové. Jakmile se jakákoliv hypotetická výstavba má byť jen dotknout nějaké starolíšeňské zahrady, vypuká hysterie a politici se mohou přetrhnout. Obyvatelé paneláků jsou občané druhé kategorie, hodí se jen jako číslo pro rozpočtové určení daní aby bylo dost prostředků pro investice v ''opravdové Líšni".

co se škádlívá rádo se má

pokud by averze byla neúnosná navrhuji postavit zeď, jakou trumpeta vymýšlí na mexikány,hlavně vysokou a průhlednou,aby se na sebe mohli old a new šklebit, fotit se, fakovat se a klepat si na čelo

Dnes jsem si přecetl veřejnou vyhlášku sp. zn. STP/11979/2017/SMO. Stavební úřad v Líšni dal souhlas k přesunutí územního řizení na stavební úřad do Slatiny. Neboť žadatel přesunul svoje sídlo na Řipskou do Slatiny a předevšim z důvodu podjatosti pana starosty Líšně, ovlivňování stavebního úřadu v Líšni, ovlivňování občanů na setkáních s občany a jeho prohlášení, že dané výstavbě zabrání i když se v souladu s územním plánem. Tedy to vypadá, že již nic moc MU Líšeň nezmůže.

Jaký postup (samozřejmě proto stavbě) tedy prosím navrhujete?

oprava: PROTI

Mělo se vyjednávat kompromisem a v územním řizení definovat co má developer splnit, aby stavba mohla být povolena. S developerem si sednout a předložit jasná stanoviska co je špatně.
Jednání probíhala, vše je špatně, my to tam nechceme. Pan starosta všude rozhlašoval, že s výstavbou nesouhlasí a bude zásadně proti.
Jen si vzpomeňte na argumenty typu: Ztratíme výhled na kostelíček. Nebudeme mít prostor, kde venčit psy. Budu se dívat na bytovky. Je to prostor Staré Líšně, kde chceme jen rodinné domy. Nedostatečná kapacita škol, školek, obchodů atd. To nejsou věcné připomínky, jen subjektivní názor. A kapacitu školek, škol. lékaře má řešit pan starosta a ne developer. Za každého občana dostává peníze do ropočtu.
Dobré argumenty jsou: Nadostatečná kapacita dešťové a odpadní kanalizace. Napojení na silnice. To vše se řeši v územním řizení, kdy stavební úřad definuje podmínky za jakých povolí stavbu.

správce kanalizací , BVAK, DOSS dal kladné stanovisko k výstavbě, páč kapacita je dostatečná,jaku splaškové ,tak u dešťové

správce komunikací BKOM a DO MMB jako DOSS dali k napojení silnice kladné stanovisko, páč napojení na okružní silnici je v poho

Tedy všechny připomínky co mělo Občanské sdružení pro pohodu bydlení byly splněny. Také splnili požadavky pana primátora Vokřála. Tedy v podstatě výstavbě nic nebrání. Nebo je ještě někde něco co brání výstavbě a kladnému vyřizení územního řizení? My obyvatelé Líšně můžeme být rádi, že se vše podařilo vyřešit.

Dobrý den, tyto byty už jsou k nastěhování nebo stále probíhá stavba? Snažíme se v téhle lokalitě s rodinou něco najít k pronájmu. Otázka také je, jestli budou tyto byty vůbec k pronájmu nebo pouze do osobního vlastnictví. Zatím se poohlížíme tady https://www.eurobydleni.cz/reality/brno/ Ale budeme rádi za každý tip. Dekuji

Když svůj reálný požadavek svěříte schopné realitní kancelář, určitě vám něco najdou

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.