Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on October 23, 2016
Ilustrační foto (pixabay.com)

Vážení spoluobčané,

dovolte prosím, abychom pro všechny líšňáky, kteří sledují dění v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova, přinesli dobrou zprávu a trošku tak vyjasnili začínající podzimní sychravé počasí.

Dne 22. 9. 2016 proběhlo zasedání zastupitelstva naší městské části, kde zastupitelé za KDU-ČSL a TOP 09 podali návrh na přijetí usnesení týkající se výstavby v předmětném území, tedy na poli pod zastávku MHD Molákova.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení se podílel na přípravách a dal popud pro návrh na přijetí tohoto usnesení.

A proč je toto usnesení tak důležité?

Vedení městské části nebude přímým účastníkem povolovacích řízení plánované stavby, ale bude jím Statutární město Brno, v zastoupení pana primátora. Jak by mohl pan primátor hájit zájmy naší městské části, když by je neznal a neměl k dispozici?

Toto usnesení je tedy jasným stanoviskem, názorem i přáním vedení naší městské části, jaký druh výstavby, změny krajinného rázu a zásahu do naší pohody bydlení si přejí a podporují v Líšni. Je také signálem pro developera. Ale hlavně jedním z nejdůležitějších podkladů pro pana primátora, kterého tímto postojem naši zastupitelé žádají a sdělují jaké zájmy a podobu výstavbu v Líšni má hájit a prosazovat.

Děkujeme všem zastupitelům, kteří se aktivně podílí v této věci, hlasovali pro přijetí usnesení a vyjádřili tak názor a podporu zachovat stávající krajinný ráz Líšně. Z přítomných 29 zastupitelů hlasovalo 28 pro přijetí usnesení a 1 zastupitel se hlasování zdržel.

Přijatý text usnesení:

Zastupitelstvo Městské části Brno – Líšeň  nesouhlasí v rámci zákonných možností s tím, aby v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova,  na parcele p. č. 5049/24 v k.ú. Líšeň: 

 • v horní části pozemku (ukazatel IPP 0,6 dle Územního plánu) byla realizována vyšší než čtyřpodlažní zástavba bytovými nebo multifunkčními domy,
 • v dolní části pozemku (ukazatel IPP 0,5 dle Územního plánu) byla realizována jiná zástavba než rodinné domy,

a požaduje, aby orgány statutárního města Brna k připravované zástavbě uzavřely s investorem výstavby na pozemku p.č. 5049/24 v k.ú. Líšeň plánovací smlouvu řešící předmětnou lokalitu jako celek tak, aby investor předmětné zástavby:

 • zajistil v plné míře pokrytí potřeb veřejné infrastruktury pro svůj projekt, zejména - parkovací stání pro návštěvníky vlastníků bytů, dětské hřiště, komunikaci pro pěší pro přístup k MHD, dostatečné plochy veřejné zeleně

a požaduje, aby investor předmětné zástavby:

 • nepřekročil Územním plánem města Brna stanovený ukazatel IPP 0,5 a 0,6 v lokalitě,
 • nezměnil stávající výškové stavební hladiny a podobu horizontu v území tzv. Staré Líšně, 
 • realizoval citlivé navázání na stávající výstavbu na území tzv. Staré Líšně, 

a žádá, aby zástupce Statutárního města Brna, aby tato stanoviska hájil ve všech správních, smluvních a povolovacích řízeních

Zdůvodnění :

Výstavba vyšší než čtyřpodlažní v horní části pozemku (ukazatel IPP 0,6) a výstavba jiná než rodinné domy v dolní části pozemku u ulice Kubelíkova (ukazatel IPP 0,5) by zásadním způsobem změnila stávající ráz krajiny, kterou určuje okolní výstavba, a to:

1.   původní panelová výstavba např. ulice Svánovského, která:

 • stanovila podobu přechodu od bytových na rodinné domy a provázání původního městyse tzv. Staré Líšně s novým sídlištěm,
 • určila ulici Novolíšeňskou jako dělící stavební výškovou čáru bytových domů, rozdělila tak sídlištní a venkovskou výstavbu a tím i území městské části, 

2.   moderní bytové domy na ulici Podbělové.

Vysokopodlažní výstavba změní tvář celé Líšně. Lze předpokládat, že:

 • dominantou Líšně budou vysokopodlažní domy, zanikne pohled na Kostelíček, který také přestane být nejvýraznějším charakteristickým krajinným prvkem,
 • siluety domů budou tvořit horizont západu slunce pro celou dotčenou oblast, ovlivní tak intenzitu slunečního svitu a zejména čas jeho odpoledního západu,
 • ovlivní ceny nemovitostí v okolí nového sídliště.

Developer musí pokrýt v plné míře potřeby veřejné infrastruktury pro svoji bytovou i nebytovou výstavbu. Příchodem nových obyvatel vzrostou požadavky na dopravní i technickou infrastrukturu a občanské vybavení v této oblasti. Noví obyvatelé mají nárok na kapacitně dostačující a dostupnou veřejnou infrastrukturu, stejně jako stávající obyvatelé. Je nepřípustné, aby obě skupiny, jako rovnoprávní sousedé, nesli negativní následky jejího přetížení a nedostatečného objemu.

Řešení lokality jako jednoho celku podá komplexní a konkrétní obraz o výstavbě na tomto pozemku a jejího celkového vlivu na životní prostředí a pohodu bydlení. Pouze komplexní přístup umožní řešení a rozhodování v problematice související s technickou infrastrukturou i občanskou vybaveností.

Líšňáci,

prosím podpořte a hajte i Vy naši pohodu bydlení, podpořte své zastupitele i pana primátora a podepište se prosím pod petici, která se v této věci zakrátko uskuteční a bude veřejně přístupná v naší městské části.

Děkujeme Vám za podporu.
Kdykoliv nás prosím kontaktujte pro více informací nebo nás podpořte.
Kontakt: lisen.pohodabydleni@gmail.com.

 

Líšeňský spolek pro pohodu Bydlení, z. s., Silvie Dražanová 

Kategorie: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.