Středa 22. května 2024
Vložil vlisni.cz on June 10, 2017
Lokalita Novolíšeňská - Kubelíkova

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení se již přes rok aktivně zajímá o plánovanou výstavbu v lokalitě Novolíšeňská - Kubelíkova. Podíleli jsme na přijetí usnesení Zastupitelstva městské části, účastnili jsme se schůzky s developerem, zrealizovali petici a v dubnu 2017 jsme se sešli s Kanceláří architekta města Brna - KAM.

KAM hodnotí developerský projekt z hlediska rozvoje města a územního plánování. Jeho stanovisko slouží jako podklad pro pana primátora, který je účastníkem správních řízení za město Brno.  Požaduje, aby byl projekt městotvorný a řešen jako celek. O celkovém řešení lokality, nikoliv jejím dělením na jednotlivé stavební části, usiluje rozhodnutí Zastupitelstva MČ a naše petice.

Developer  navrhuje řešit zástavbu území etapově, kdy zastaví část pozemku 6 podlažními bytovými domy a rodinnými domy, kde vyčerpá téměř celou část indexu podlažních ploch (IPP) a zbývající část si ponechá do budoucna jako stavební rezervu.  KAM nesouhlasí s takovým řešením postrádajícím integritu v lokalitě. Navrhuje rozložení výstavby na celý pozemek nebo využití nezastavěné plochy pro veřejnou infrastrukturu.

Pan primátor a Rada města Brna podpořili tento  návrh a vydali stanovisko, ve kterém požadují dořešení využití nezastavěné části území včetně prokázání splnění limitů IPP a následné předložení dokumentace k opětovnému projednání. Současně bude s developerem uzavřena plánovací smlouva, která bude řešit problematiku veřejné infrastruktury, její vybudování, správu a vlastnictví.

Je také pozitivní zprávou, že Senát vrátil návrh novely stavebního zákona zpět do Poslanecké sněmovny. Novela měla odebrat nebo omezit možnost spolků i občanů být účastníkem v územních a stavebních řízeních. Odebrat příležitost podílet se a ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme.  Občané by se tak mohli stát jen diváky a čekateli, činnosti v rámci stavebního zákona by byly v rukou státní správy a investora stavby. Věříme, že poslanci upraví stávající novelu tak, aby nebyla občanům odepřena šance formovat své okolí.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení přeje všem Líšňákům krásné a báječné prázdniny prožité se svými blízkými.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, S. Dražanová

 

Kategorie: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.