Středa 22. května 2024
Vložil vlisni.cz on May 21, 2016
Lokalita Novolíšeňská v roce 2015 (zdroj: vlisni.cz)

Dne 5. 5. 2016 se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva naší městské části, jehož cílem bylo projednání a vydání stanoviska ke změnám Územního plánu města Brna. Více o těchto návrzích změn zde bylo publikováno již dříve, ve shrnutí se jedná zejména o lokality Novolíšeňská – Kubelíkova – Habří.

Na tomto zastupitelstvu vystoupil se svoji žádostí zakládající výbor Líšeňského spolku pro pohodu bydlení, jehož podpořil spolek Líšeň sobě, kterému tímto za projevenou důvěru a subvenci velice děkujeme.

A proč zrovna spolek pro pohodu bydlení? Co je to pohoda bydlení? Je to termín, který uvádí stavební zákon. Je to soubor jednotlivých prvků, které tvoří naše životní prostředí, jenž mohou být narušeny, ztraceny nebo zlepšeny. Naším cílem je podporovat a zachovávat líšeňskou pohodu bydlení a bránit se takovým zásahům do našeho životního prostoru, které negativně ovlivní život líšňáků nebo ráz líšeňské krajiny.

Ale zpět k zasedání našeho zastupitelstva, na kterém jsme vystoupili a předložili naši žádost o vypracování regulačního plánu pro lokalitu Novolíšeňská – Kubelíkova – Střelnice – Habří, kde je nyní developerem plánována rozsáhlá výstavba (až 300 nových bytů) ve vysokopodlažních domech (až 10 pater), která je velikým zásahem do této lokality a bude mít vliv na život občanů v ní.

Nyní Vám předkládáme dopis, který jsme na zastupitelstvu citovali a předali zastupitelům.

 

Vážený pane starosto,

Vážení zastupitelé,

dovolujeme si vás oslovit jménem zakládajícího výboru Líšeňského spolku pro pohodu bydlení a obyvatel Líšně, kteří žijí nebo sousedí s lokalitami Novolíšeňská – Houbařská, Habří a Střelnice.

Dnes budete projednávat návrhy na pořízení změn ÚPmB ze souboru č. 44, týkající se tohoto území, mimo jiné i změnu č. B36/15-I požadující prověření navýšení hodnoty IPP 0,5 a 0,6 v plochách pro bydlení až o 20%.

Úvodem bychom rádi poděkovali panu starostovi za zájem o tuto lokalitu a převážně nesouhlasná stanoviska k předmětným změnám, které uveřejnil v diskuzi na portále vlisni.cz.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velké území, které navazuje na původní vesnickou zástavbu Staré Líšně a tvoří naše spojení s přírodou, s lesem, zdvořile Vás žádáme o pozastavení se nad budoucností tohoto území, které svým postojem negativně nebo pozitivně ovlivníte na další desítky let životy současných obyvatel této části Líšně.

Lokalita Novolíšeňská – Houbařská o rozloze 4,1 ha je ve vlastnictví jednoho investora, je zde plánování rozsáhlá vysokopodlažní výstavba a v ostatních lokalitách dochází ke skupování pozemků na další developerské projekty.

Nechceme bránit rozvoji naší městské části ani novým lidem najít si u nás svůj domov.

Jedná se o tak velké území, které zde od dob panelákové výstavby nebylo řešeno, a jeho zástavba velkými bytovými domy se dotkne velkého počtu líšeňských obyvatel. Proto by jeho zástavba a její vliv na život v obci měla být nejen pod odborných dohledem, ale i veřejnou kontrolou Vás, našich zastupitelů a mělo by se zabránit nekontrolovatelné výstavbě v této lokalitě s jediným cílem, a to vytěžit z ní ekonomické maximum.

 

Vážený pane starosto,

Vážení zastupitelé,

zdvořile Vás žádáme o vydání nesouhlasného stanoviska se změnami ÚPmB soubor č. 44 a o zajištění vypracování urbanistické studie a regulačního plánu pro lokalitu Novolíšeňská – Houbařská – Střelnice – Habří a zamezení výstavby do doby než budou tyto závazné dokumenty zpracovány. Regulační plán tohoto území zajistí zachování jeho krajinného rázu, soulad a citlivé vložení nové výstavby do stávající zastavěnosti rodinnými domky a současně umožní uskutečnění developerských projektů a stane se i obrazem Vašeho volebního období.

Rádi bychom poděkovali panu starostovi a zastupitelům za podporu naší věci, za zaslání dotazu na Odbor územního plánování a rozvoje o prověření možnosti pořízení regulačního plánu nebo územní studie, o vydání souhlasu s jejich pořízení dle doporučení OÚPR a pozvání na příští zastupitelstvo, tj. dne 26. 5. 2016 náměstka primátora v  působnosti pro oblast rozvoje města, pana Mgr. Martina Andera, Ph.D.. 

Vážení přátelé, cesta je teprve na svém úplném začátku. Podpořte nás, kontaktujte nás na e-mailu lisen-pohodabydleni@gmail.com  a kdo má o tuto lokalitu zájem,  tak na viděnou 26. 5. 2016 na zasedání zastupitelstva!

Krásný, pozitivně laděný den Vám přeje zakládací výbor Líšeňského spolku pro pohodu bydlení.

Dražanová Silvie

Kategorie: 

Komentáře

IPP 0,5-0,6 znamená , že lze postavit přízemní domky na ploše 20 000 m2 z plochy 40 000 m2, nebo jeden dům o 50 patrech na ploše 400 m2

výšková hladina zástavby v Brně není předmětem ÚP

kdo rozhodne co je ještě normální a co je provokace , ve stylu postřílení mužů slovenské vesnice v Tatrách ukrajinskými banderovci v roce 1947

SÚ prvního st. v Líšni- vysoce pochybuji, jde o fleky, na to nemá koule
SÚ 2.st. na MMB - dtto
Baxův Správní soud- ano, ten by mohl
ÚS-ano
Bůh-mohl by , ale jeho trend je se do toho moc nemíchat
příroda-ano, ale bude to trvat

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.