Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on April 08, 2015
Úklid lokality v roce 2014 (zdroj:www.stromyamy.org)

Před rokem skupina nadšenců začala uklízet v blízkosti MŠ Masarova zpustlý a zarostlý prostor s myšlenkou vybudovat Jedlý Park. O této aktivitě se můžete dočíst zde.

Jak to s parkem vypadá nyní a jaké s ním jsou další plány, přiblížil portálu vlisni.cz iniciátor celé akce Lukáš Sejkora.

 Lukáši, jaká je současná situace Jedlého Parku v Líšni?
Během jara a podzimu 2014 jsme na pozemku vysadili přibližně stovku ovocných stromků a keřů. Za největší úspěch považuji fakt, že se výsadba podařila zrealizovat ve spolupráci s více než dvěma sty žáky základních a středních škol.  Jmenovitě se ZŠ Masarova, ZŠ Jana Husa, ZŠ Horníkova, ZŠ Sluníčko-Montessori, SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, EKOgymnázium Brno, SŠ zahradnická Rajhrad a PS Hády. V současné době městská část Brno-Líšeň zvažuje od podpory projektu upustit, zejména kvůli správnímu řízení, které zkoumá množství a kvalitu zeminy, kterou na pozemek navezla firma Unistav a.s. z nedaleké stavby bytového komplexu na ulici Houbalova.

Co je pravdy na tom, že prostor parku posloužil pro stavebníky jako skládka?
Firma bohužel nedodržela svůj slib, že na pozemek naveze pouze hlínu, která bude pocházet z výkopu základů. Nachází se tam i velké kusy betonu, asfaltu a další stavební suť. Na základě tohoto faktu podal odbor životního prostředí magistrátu města Brna oficiální stížnost na černou skládku stavebního odpadu.

Jaký je plán pro letošní rok?
Původní plán počítal s vyčištěním dalších částí pozemku od odpadků a náletových dřevin. V březnu jsme opět podali žádost o grant u Nadace Veronica na zakoupení stromků a potřebných pomůcek. Společně se sdružením Bez Bot jsme také chtěli prodloužit hmatovou stezku, jejíž první část byla vybudována v červenci 2014 a je hojně využívána obyvateli Brna i blízkými základními a mateřskými školami.

Plánuje se rozšíření výsadby?
Rádi bychom ve vysazování ovocných stromků a keřů pokračovali, vše je ale podmíněno uspokojivým vyřešením správního řízení a následným dokončením terénních úprav na pozemku. Pokud už městská část Brno-Líšeň nebude mít zájem se angažovat na proměně tohoto území, budeme se i přesto snažit v našich aktivitách pokračovat, a to přímou spoluprací s magistrátem. O té nyní předběžně jednáme s náměstkem primátora Martinem Anderem.

Kdy a jaká akce proběhne v nejbližších dnech?

Tak jako v loni se i letos na jaře zapojíme do celostátní akce Ukliďme Česko, která v Jedlém Parku proběhne 17. a 18. Dubna ( www.uklidmecesko.cz/event/10214 ). Participovat budou mimo jiné i žáci prvního stupně z nedaleké vinohradské Mezinárodní anglické školy Brno, kteří rovněž projevili zájem si na pozemku zasadit několik rostlin a vysít zeleninu a bylinky.

Závěrem bych rád poděkoval všem sousedům z blízka i daleka a dalším dobrovolníkům, kteří s realizací projektu nezištně pomáhají. Velký dík patří také panu místostarostovi Jozefu Sedláčkovi, bez jehož podpory a nadšení by tento projekt nikdy nezačal a rovněž děkujeme za podporu všem líšeňským zastupitelům, kteří chtějí v proměně území i přes současné problémy pokračovat!

Lukáši, děkuji za rozhovor i snahu a odhodlání revitalizovat tento nevyužitý a nebezpečný prostor v Líšni.

Školy a organizace podílející se na výsadbě Jedlého Parku:

ZŠ Masarova
ZŠ Jana Husa
ZŠ Horníkova
ZŠ Sluníčko-Montessori
SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno
EKOgymnázium Brno
SŠ zahradnická Rajhrad 
PS Hády

O projektu „Stromy a my“ se můžete dočíst na www.stromyamy.org. Lukášovo vystoupení na letošním zastupitelstvu, můžete shlédnout v přiloženém videu. 

Kategorie: 

Komentáře

Typicky zoufalá situace neschopnosti, nepružnosti, nekompetence a nezájmu skutečného vlastníka - Statutárního města Brna, potažmo městské části Líšeň.
Totální neznalost práva a tápání v nakládání s majetkem.
Majetkoprávní bordel.
Pokud v tomto státu chceme něco vážně dělat musíme především vyjít z práva.
Ne rozhodovat o věcech, které nám vůbec nepřísluší.
Pana Lukáš Sejkora, *9.6.1977, IČ 86679520, živnostník podnikající v realitách.
Doporučuji do doby než se (s)právně dořeší nedovolené nakládání s majetkem, aby se nepoužíval pojem JEDLÝ LES.
Do doby dořešení sklákdy a majetkoprávního vyřešení bych zakázal jakékoliv další výsadby, komukoliv.
Obrázek zoufalosti a neschopnosti samosprávy jako celku.

1. Text dohody s panem Lukášem Sejkorou nebyl nikdy zveřejněn a je v rozporu s platným stávajícím majetkoprávním statutem pozemku.
2. Pozemky nejsou MÚ části Líšeň svěřeny a městská část není oprávněna bez řádného právního titulu od vlastníka činit taková rozhodnutí.
3. Na pozemek vlastníka není možné bez souhlasu cokoliv sázet a stavebně upravovat a již vůbec ne navážet odpady a zeminu.
4. Není v souladu s územním plánem.
5. Vlastník pozemku nikdy nepovolil žádnou takovou činnost v území.
6. Nebylo by lepší smysluplné využití pozemku, např. hřiště pro děti z přilehlé základní školy, když o své hřiště v minulosti přišli?

7. Hovoří se o vysázených stromech.
Žádné stromy tam vysázeny nebyly, to je lež, jen tenounké proutky vysoké sotva do 1 metru.
8. Proutky byly vysázeny zcela nahodile bez jakékoliv koncepce a projektu.
9. Nebyla zajištěna ani řádná následná údržba a ošetřování v prvním roce, takže část proutků byla poškozena, nebo zničena.
10. Nebylo by lépe, aby pan Sejkora věnoval raději "svým" zahrádkám a nepronajímal je a místo toho než budovat tak amatérky a škodlivě NEJEDLÝ PARK?
Viz:
http://www.lukassejkora.com/news/pronajem-zahradky/
11. Nebylo by lepší, když je to nelegální, aby pan Lukáš Sejkora s mladými žáky proutky vyryl a s velkou slávou si je přestěhoval třeba do "své" zahrady do Želežic.
12. A až se odstraní i problémy s nelegálními navážkami a odpady, které aktéři způsobili, tak tam potom řádně založit VEŘEJNÝ PARK pro občany.
http://www.stromyamy.org/
13. Nevím, zda je výhodou, že pan Lukáš Sejkora je nakonec realitní makléř, nebo co?

14. Komu právně patří ony proutky, ne stromy, které byly vysázeny?
15. K jakému došlo výsadbou "zhodnocení" pozemku a jak se k tomu vlastník staví?
16. Pan starosta mluví o nejkrásnějším jedlém parku ve Střední Evropě. Dejte si nejprve do pořádku základní právní podmínky, aby Vaše činnosti nebyly nadále nelegální.
17. Za vše v jakém je to nepořádku mluví toto.
Nikdo,
ani vlastník pozemku,
ani zástupce vlastníka,
ani zástupce zástupce vlastníka,
ani zástupce zástupce zástupce vlastníka,
dokonce ani samozvaný nevlastník,
ani nezástupce nevlastníka,
ani nezástupce nezástupce nevlastníka
neví kdo tu navážku = odpad (možná i zvláště nebezpečný) navezl.
Když v tak frekventovaném území to každý viděl, věděl a probíhalo to delší dobu, ale nikdo nezakročil.

Co chcete řešit dalšího?
Když ani nevíte, kdo vám "natřel" celou radnici na růžovo-fialovo a střechu radnice na žluto-zeleno a všechny skla oken radnice na hnědo-černě a teď se divíte?
Nebo je to vše trochu jinak?

Co pan Lukáš Sejkora předvedl na zastupitelstvu svědčí o jeho skvělé komunikativní schopnosti masérovat.
Více zde:
http://www.lukipuk.cz/

Anonyme, děkuji za kontakt na masáže...

Co se týká tvých připomínek:

Jistě. Můžeme rozporovat, nadávat, ukazovat, kritizovat atd. V oblasti kde vzniká Jedlý Park byl prostor, který se nebojím označit za ŽIVOTU NEBEZPEČNÝ! Byl tam nepořádek v podobě komunálního odpadu, injekčních stříkaček atd. Ve křoví bydleli bezdomovci a celou dobu o toto místo nikdo neprojevil zájem. Kdyby tam nebylo elektrické vedení, jistě by tam dnes stál nějaký krásný velký a možná i nedostavěný dům.

Je mi fakt jedno jestli byla chyba na straně Sejkory, nebo radnice. Co je fakt je to, že se tam něco začalo dít a dokonce tam ani nepřibývají odpadky... Proto bych ocenil, kdyby se našlo řešení, jak tento prostor zvelebit a k tomu ještě právně a správně. Co bych považoval za totální průser, by byla situace, kdyby se kvůli neochotě, právním problémům a kdoví co ještě, tento projekt zastavil. Výsledkem by byl návrat k předchozímu stavu, kdy tady byl zase jen nepořádek a plno odpadků.
Jistě, můžeme se bavit o tom, že tam mohlo být hřiště. Mohlo, ale nikdo s tím nepřišel a bohužel ani TY. Stačilo málo, mít zájem, udělat projekt, sehnat investora a udělat to....
Když jsem se tam byl dnes podívat, viděl jsem spoustu lidí, jak se snaží něco pro tuto lokalitu udělat. Všem těmto lidem patří velké díky a líšeňským politikům vzkaz, aby našli řešení současné situace.

P.S: .... i já někdy nadávám, že musím čekat na autobus, na víkend, nebo třeba až vyroste strom.... jo a dobré masáže dělají i ve městě na Šilingrově náměstí...

Pokud někdo uklízí skládky, je to velmi prospěšná a záslužná činnost.
Ale...
Okupovat partizánsky cizí majetky bez řádného povolení a sázet tam co mě napadne a navézt tam co mě napadne, to je již trochu moc.
Mě by spíš zajímalo, jak v tom figuruje firma pana Pavla Zerricha - Lindeo, spol. s r.o., která zde vlastní pozemek p.č. 4422/265 k.ú. Líšeň?
Společníkem oné firmy je firma Lancetta, spol. s r.o. Mgr. Daniela Landy.
A jak je s nimi pan Lukáš Sejkora propojen?
Také se proslýchá, že na začátku to byl velký projekt podporovaný panem starostou, ale nějak se to zvrhlo.
Tím, že se tam navezly ta kvanta odpadu, někdo hodně ušetřil za lekální skládkování na skládce a někdo hodně vydělal?
Kdo asi?
Mluví se asi o 300 tis. Kč.
Ono udělat potom 2 bombastické akce a medializovat svoji veřejně prospěšnou činnost nemůže ty lumpárny zakrýt, ať již za to může kdokoliv.

Ta firma se správně jmenuje: Lindoneo, spol.r.o., Merhautova 1024/155, Černá Pole, 61300 Brno a pan Pavel Zerrich figuruje ve více společnostech, viz. justice.cz

Hlavně aby se ta lokalita začala řešit pořádně, odborně zahradnicky, to co je tam teď je nesmysl. ty děcka, co tam sázely jak o život jsou chudáci,jen aby je to neodradilo od dělání dobrých věcí. No a snad bombastický akce nezamaskují to, že tam někdo udělal botu - skládku hlušiny a stavebního odpadu.

Nenávistné a hloupé komentáře Tuňty a Anonyma jsou vskuktu nechutné. Nejspíš se za ně i stydí a tak se raději nepodepíší. Stačí se podívat na rozpočet Líšně a je zřejmé, že obec nemá prostředky na všechno, na co by bylo potřeba. Jsem rád, že se Líšeň nezadlužuje a přesto řeší spoustu projektů. Opravy škol, školek, sportovní hřiště, Rokle, atd.. Zcela podporuji myšlenku využití aktivních občanů, kteří mají zájem podílet se na svém okolí. A rozhodně od takových aktivit neočekávám, že naplní požadavky projektů za x milionů. Vaše komentáře založené na všem negativním nepomáhají vůbec nikomu. Ani aktivním občanům, ani vedení obce a ani občanům, kteří tam bydlí. Osobně tam chodím často se psem a prostředí je tam nyní mnohem lepší než bylo dříve. A nevadí mi, že radnice nemá peníze na tzv. "pořádný projekt". Nemůže mít na vše.

Prý se chystá návrh na přejmenování JEDLÉHO PARKU LUKÁŠE SEJKORY
na PARK ZDEŇKA NEJEDLÉHO, což byl významný komunistický historik a politik.
Sejkora je politická mrtvola.
Ani Ander mu už nepomůže, ani žádný lobista.

... spíš LUKÁŠE NEJEDLÉHO ...

Dobrý den,
sleduji video a rozpravu o "Jedlém parku" v Líšni. V nejnovější rozpravě zazněla podle mne jedna důležitá věc, a to že p. Sejkora nepředložil projekt v podobě nějaké nákresu. Z vlastní zkušenosti vím, že výsadba je jedna věc, ale organizace výsadby a následná údržba je věc druhá, pokud by měl park plnit svoji funkci, tzn. za 5, 10 let atd. Podle mne nákres není a asi hned tak nebude, protože to by na stránkách nemohla probíhat anketa typu: "Co za strom/keř chci?". Jsem tedy překvapen, že tuto iniciativu někdo financuje.....např. na vlastní zahradě si každý nechává při větších úpravách zadat "projekt" od zahradního architekta? Kde to má p. Sejkora? Prosím o uvedení kontaktu na tento nákres. Jinak mi to připadne jako "partyzánská" akce s podporou některých zastupitelů:(

a) Projekt co přiznali aktéři nebyl žádný, ale to by nebylo to nejhorší.
b) Nebyly ani řádné souhlasy skutečných vlastníků pozemků a to nejen Statutárního města Brna, ale i nového majitele - firmy Lindoneo, která pozemek teprve nedávno do svého vlastnictví získala.
c) Nebyly vytyčeny ani ochranná pásma inženýrských sítí, tj. vedení vysokého napětí, vody, telekomunikačních kabelů, plynu, aj.
d) Byly sázeny dřeviny bez ohledu na znalosti vhodnosti druhů, vzdáleností, cílových velikostí, rozměrů korun, velikosti kořenového systému (viz bod c)).
e) Před sázením se nechala navézt pochybná zemina a odpady na zarovnání terénu, asi aby to bylo kypré a dobře se sázelo.
Ale bez ohledu na vlastnické vztahy (jsou zde i další vlastníci).
Dnes se oficiálně ani neví, nebo nechce vědět, kdo to objednal a nechal navézt, kdo to navezl, jaké množství a čeho a za kolik peněz.
Kdo z toho měl a jak velký "vedlejší" profit.
f) Dřeviny byly vysazeny zcela nahodile do té zeminy bez jakéhokoliv rozboru půdy. A to má být prý jedlé. Snad pro ptáky. Rozbor stávající ani nově navezené zeminy nebyl proveden. Ono se oficiálně ani neví, odkud byla a co v ní bylo. Jako by nestačilo, že v místě tzv. jedlého parku byla dříve nejméně jedna komunální skládka s neznámým odpadem. Nemluvím ani o nedalekém odkališti - viz kontaminovaná místa. Docela bych se bál. To beru jako naprosto nezodpovědné.
g) Jak je možné a z titulu čeho se pan samozvaný na cizích pozemcích tak angažuje? Přitom deklaruje na všechny strany, že se jedná o Jedlý park Lukáše Sejkory.
h) Jak je možné, že všichni kolem lokality měsíce a měsíce jezdili, když se zemina = odpad navážel, určitě i úředníci z MÚ Lišeň, funkcionáři a nikomu to jaksi vlastně ani nevadilo. To, že se na schůzi zastupitelů hovoří o největším jedlém parku ve Střední Evrpopě, ale zároveň mnozí projevují totální neznalosti o problému, neví např. kde přesně to vlastně je, co tam je, mluví o stromech a dalších nesmyslech, že tam ještě ani nebyli, je vidět, jak je to ve skutečnosti zajímá.
Ing. arch. Hoskovcová je vypadá jedinou kompetentní osobou na svém místě, která to vysvětlila přítomným přehledně, přesně a
nezaujatě.
i) Nezbývá než se ptát, kdy budou tyto pozemky od všech nelegálních činností očistěny?
Nejlépe kontaminaci odvézt, stromy přesázet jinam a teprve až bude toto hotovo začít znovu zgruntu vymýšlet, co by tam mělo být.
Byl bych rád, kdyby se tam nestavělo, nebyly tam parkoviště, ale vznikla tam do budoucna nějaká normální funkční a hodnotná zeleň, ne ten paskvil, který tam je teď. Těch podvedených dětí je mně skutečně líto. A na nějaké kolaborace nekompetentních, nepověřených s developerama pro příště prosím zapomeňte.

Napočítal jsem tam jen 68 stromků, průměrná velikost 0,6 metru vysokých, nevím zda jsou to jen pláňky nebo opravdu kulturní ovocné stromky, ale jejich celková hodnota nebude ani 7 000 Kč. Tak nevím, za co se utratili ty peníze, které byly panu Sejkorovi přímo nebo nepřímo ve formě sponzorských darů poskytnuty. Celé to jistě mělo stát mnohem více. Největší efekt vidím v tom, že to tlupa dobrovolníku zdarma uklidila, za to bych jim rád poděkoval.

Na anonymní, zcestné a lživé příspěvky reagovat nebudu, to by byla pouze ztráta času. Naštěstí se škarohlídům nepodařilo projekt Jedlého Parku pošpinit zadáním odborného posudku, který zpochybnili i někteří zastupitelé na dubnovém zasedání zastupitelstva MČ Brno-Líšeň. A komise životního prostředí MČ hodnotí aktivity na pozemku takto: "Komise doporučuje pomoc projektu zajištěním financí na další rozvoj a pomoc odborného konzultanta. Komise vysoce hodnotí občanskou iniciativu a komunitní aktivitu, která zde proběhla a dále probíhá." O navážce zeminy jednala firma Unistav přímo s úředníkem stavebního úřadu v Líšni na jaře 2014 a v říjnu 2014 podal Unistav žádost o souhlas k dodatečnému povolení terénních úprav u Majetkového odboru MMB a ten se vyjádřil že nemá námitky. Samozřejmě vítám zájem všech, kteří by chtěli problémy tohoto území řešit (ať už Jedlým Parkem, nebo jiným projektem) a budu rád, když se toho aktivně ujme někdo, kdo na to má čas, energii a všechny potřebné znalosti a finance.
www.stromyamy.org

Kolik k dnešku zůstalo v tom 1,5 hektarovém parku z vysázených dřevin celkem živých?
A přesně kolik ovocných dřevin od každého druhu?

Pokud mi na tomto fóru pan Lukáš Sejkora pravdivě, tudíž přesně odpoví, ráda pak do toho projektu vstoupím.

Myslím si, že každý má právo se vyjádřit. Já očekával, že zde objeví nákres (třeba klidně amatérský) s rozložením stromů a keřů. Vaše činnost možná vypadá pro někoho atraktivně, ale může se jednat o osoby bez zkušenosti o údržbu zeleně, kam stromy a keře patří. Nákres by určitě pomohl. Kdo si dokáže Vaše "dílo" představit za 10 let?
Vysadit stromy a keře umí každý "pako" (nechci se nikoho dotknout), ale starat se o ně, to je potom to umění a kumšt. Takto mám pocit, že budujete Sejkorův ovocný prales!
Zároveň se přestaňte zaštiťovat MČ......v poslední rozpravě jasně zaznělo, že žádný plán, resp. návrh neexistuje.......takže je mi jasné a nezbývá nic jiného něž oficiálně kontaktovat Nadaci Veronica o prošetření Vaší žádosti a čerpání finančních prostředků. Podle telefonického vyjádření je informace z webu (záznam jednání) velmi překvapil, nebál bych se říci až zaskočil!

Dobrý den,
moc vás zdravíme od vedle. Nehodila by se vám teď nějaká ruka k dílu? Rádi bychom zase trochu pomohli, děti byly nadšené. Budeme se těšit.
S pozdravem
Zora Spurná
ZŠ Jana Husa

Drogové injekční stříkačky již děti uklidily, tak snad, že by si teď mohly vzít na záda krovinořezy a pomoci panu Sejkorovi, aby to nezarostlo, tak jako loni. Už je to tak zarostlé, že za chvíli žádný stromek nebude ani vidět. Možná by děti také mohly vytahat ty velké kusy betonu, které tam zůstaly ležet.

Kolik k dnešku zůstalo v tom 1,5 hektarovém parku z vysázených dřevin celkem živých?
A přesně kolik ovocných dřevin od každého druhu?

Pokud mi na tomto fóru pan Lukáš Sejkora pravdivě, tudíž přesně odpoví, ráda pak do toho projektu vstoupím.
Již jsem se jednou ptala 1.5., ale nikdo mi neodpověděl

Dobrý den, možná by bylo vhodnější, když se chcete zeptat konkrétního člověka, obrátit se přímo na něho. Nemyslím si, že všichni musí pravidelně pročítat portál v Líšni. Když požádáte autory článku (sice nejsou uvedeni, nebo já to aspoň nevidím, ale věřím že přes správce stránky to půjde), určitě mu dotaz zprostředkují. Takto se mi zdá, že se zbytečně vyvolává představa, že pan Sejkora nechce komunikovat, ale třeba jen o dotazu neví.

Dobrý den. Pan Lukáš Sejkora byl právě informován. 

Jak jsem již napsal ve své minulé reakci - na anonymní, zcestné a lživé příspěvky reagovat nebudu! A pokud má někdo zájem se zapojit do projektu, tak mne může kontaktovat přímo (telefon, email, facebook), tak jako všichni ostatní normální lidé, kteří s Jedlým Parkem pomáhají - o podmíněnou spolupráci v duchu "buď a nebo" opravdu nemám zájem!

Pane Lukáši Sejkoro, když jste se tolik angažoval, intervenoval, organizoval, komunikovak, zařizovak, prosil a žádal a jen ten Váš videopříspěvek nahoře trvá třičtvrtěhodiny, nemohl byste krátce, stručně a věcně odpovědět na moji jednoduchou otázku?
PROŠÍM VÁS ABYSTE PŘESNĚ A PRAVDIVĚ ODPOVĚDĚL PRO VŠECHNY, KTERÉ TO JISTĚ ZAJÍMÁ:
Kolik k dnešku zůstalo v tom 1,5 hektarovém parku z vysázených dřevin celkem živých?
A přesně kolik ovocných dřevin od každého druhu?
Dle statistiky článek byl přečten 1550 x, to Vám ti LIDÉ OPRAVDU NESTOJÍ ZA TO ODPOVĚDĚT?
Že je tam:

Třešní.......?? kusů
Švestek....?? kusů
Jabloní......?? kusů
atd.

Nebo jsou ta čísla z nějakého (ne)pochopitelného důvodu tajná, nebo se za ně stydíte?
Nebo jen stále budete odpovídat ve stylu, cituji Vás:
"Jak jsem již napsal ve své minulé reakci - na anonymní, zcestné a lživé příspěvky reagovat nebudu! A pokud má někdo zájem se zapojit do projektu, tak mne může kontaktovat přímo (telefon, email, facebook), tak jako všichni ostatní normální lidé, kteří s Jedlým Parkem pomáhají - o podmíněnou spolupráci v duchu "buď a nebo" opravdu nemám zájem!"
Neděláte si tím tak jen trochu reklamu pro svoji činnost a své podnikání???
Jak Vám potom můžeme věřit?
Když ani to nejmenší pro pravdu neuděláte?

Paní Jano XYZ (nebo mám raději napsat ANONYME nebo Tomáši Forale?), pokud chcete jednoduché odpovědi na jednoduché otázky, proč si místo opakovaného psaní příspěvků raději nepřečtete seznam vysazených rostlin na webu stromyamy.org a pak se nejdete podívat přímo na pozemek? Je to opravdu tak obtížné? Navíc pro člověka, který chce "rád do projektu vstoupit"!? Neanonymní lidé se ode mne vždy dočkali a dočkají odpovědí, ale vy mi jako anonymní rejpal za řádnou odpověď opravdu nestojíte! Ani mě nezajímá, zda mi zrovna vy věříte nebo ne! A o jakém mém podnikání to vlastně mluvíte? A pravda je velice jednoduchá: NAPROSTÁ VĚTŠINA VYSAZENÝCH STROMŮ A KEŘŮ PŘEŽILA SVŮJ PRVNÍ ROK.
Jinde s přirozeným výběrem a menším úhynem vysazovaných stromků nemají problém, protože je to naprosto normální:
www.pardubicepodlevas.cz/co-hybe-pardubicemi/jedly-les-v-apolence
www.pardubickykraj.cz/aktuality/77923/jedly-les-v-apolence-jiz-roste

Pane Sejkora, v odkazech které jste uveřejnil je psáno, že v Pardubickém kraji to bylo realizováno podle "designu" permakulturní zahrada....takže předpokládám, že máte tento plánek alespoň v hlavě......dejte to prosím na papír (schéma) a vystavte to na stránky www.vlisni.cz........to je snad minimum co po Vás může obyvatel Líšně může chtít, ne? Žádal Vás o to i starosta.....
Já se jen slušné ptám a opakovaně ptám, ale po shlédnutí citátu z Vašich stránek (Jsem schopný (někdy až všeho schopný)......mám obavy, že se žijete ve svém Sejkorově světě, který je naprosto nečitelný.
Na konec bych rád upozornil, že jsem si nechal vše vysvětlit od velmi povolaných osob a podle mne i větších odborníků (píší články, knihy, apod.) a byl jsem utvrzen v tom, že PERMAKULTURNÍ se nerovná CHAOTICKÉ, BEZ LADU A SKLADU....
Já jen abychom za 10-15 let neměli v Líšni lokalitu na pořádaní dřevorubeckých závodů v ovocném lese:)

Tomáši, vaše vynalézavost je obdivuhodná - názvy jako "ovocný prales" nebo "permakulturní jurský park" se do budoucna jistě stanou pojmy, které byste si již dnes mohl patentovat :-D . Pro mne jsou však i přes váš nepřátelský a zesměšňující sarkasmus příjemnou představou, neboť odpovídají všeobecnému duchu permakulturního zahradničení, viz. např.: www.jedlyprales.cz . Naneštěstí se takového pralesa v Líšni asi nedočkáme, neboť za posledních několik týdnů již bylo z Jedlého Parku odcizeno 10 kusů ovocných stromků a keřů. Vniveč tedy přijde i vaše neoblomné a opakované snažení po přezkoumání přeživších jedinců i plánku výsadby - protože brzy už ani nebude co zakreslovat... a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby byl zloděj mezi zdejšími "diskutujícími" - protože takový čin odpovídá IQ šumící trávy, tak jako většina zdejších anonymních komentářů!

Něco je špatně, v něčem je asi chyba.
Buď v osobě "správce", nebo v naivní myšlence.
Nebo v obojím.

P.S.
Smiřte se již všichni s tím, že z Lukáše Sejkory nic konkrétního nedostanete, ani plánek, ani počty sazenic před odcizením, ani počty zbylých sazenic po odcizení, ani kolik to stálo, ani kolik sazenic kupoval, ani kolik sazenic mu bylo darováno, ani kolik sazenic vyrýpal a dovezl z maminčiny zahrádky, ani kolik na tom vydělal, ani proč tomu věnoval tolik času k medializaci, ani proč neodpoví po pravdě na otázky, ani skutečně vysázené druhy, ani názvy odrůd, ani výšky sazenic, ani podnože, ani cenu sazenic, prostě nic.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat a zatloukat, zatloukat a opět zatloukat.
Nic víc.

Nechci a nebudu hodnotit Vaše IQ! Děkuji za Váš názor a těším na další komunikaci, tzn. na plánek.....pokud bych mohl prosit, tak bych rád plánek Vaši vize.....a rád bych taky nějaký poplatek za Vaši novou doménu:) S pozdravem "jen ne ovoci žádnou plíseň" Váš věrný, vytrvalý a hlavně konstruktivní oponent!

Stránky

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.