Pátek 24. května 2024
Vložil vlisni.cz on November 21, 2021

Vážení spoluobčané,

na počátku listopadu Magistrát města Brna zveřejnil třetí návrh územního plánu města Brna. Podle ústního vyjádření určeného zastupitele města Brna RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D. Rada města Brna schválila 21 změn v územním plánu, z toho 2 v Líšni. Celkově bylo zapracováno Kanceláří architekta města Brna jako zpracovatele územního plánu pouze 50 změn v různých čtvrtích města Brna z celkových několika tisícovek připomínek a námitek.

Jak dopadly námitky Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s., které jste vy občané v červnu tohoto roku podpořili bezmála 1.400 podpisy? Z devíti lokalit, kde jsme žádali změnu funkčního využití ploch bydlení či smíšených ploch na plochy městské zeleně, nám bylo vyhověno pouze částečně, a to v rámci třech lokalit na ulici Masarova, Zikova a Kotlanova. Byl vytvořen zelený koridor z druhé strany od Rokle podél tramvajové linky číslo 8 (vizte obrázek změna G025 a G026) kromě soukromého pozemku na ulici Zikova (oranžová část Li-14). Ostatní plochy na ulicích Elplova, Zikova, Hochmanova, Molákova, Jírova a Konradova plné zeleně, vzrostlých stromů a hřišť zůstaly bohužel plochami podmíněně stavebními s odůvodněním určeného zastupitele, že další změny by byly nesystémové.

Veřejné projednání třetího návrhu proběhne 7. prosince 2021 na brněnském výstavišti a bude se týkat jen zmiňovaných padesáti změn. Vypořádání připomínek a námitek z června 2021 by mělo být uskutečněno do června 2022 a nový územní plán by měl začít platit od 1. 1. 2023.

Schválením územního plánu náš boj za zachování zeleně a kvalitního bydlení na sídlišti Brno Líšeň nekončí. Pokud budeme mít vaši podporu, budeme nadále usilovat o dosažení našich cílů a to třeba formou podání návrhu na změnu nového územního plánu. Navíc i po vydání nového územního plánu se můžeme např. prostřednictvím zastupitelstva městské části Brno-Líšeň zasazovat o ochranu zelených ploch před neuváženou výstavbou. Náš životní prostor musí nadále sloužit obyvatelům Líšně, nesmíme dovolit developerům realizovat své zájmy na úkor kvality bydlení nás všech.

 

Kategorie: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.