Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 19, 2019

Milí Líšňáci,

reagujeme na článek zveřejněný na tomto portále https://www.vlisni.cz/vase-tema/informace-omezeni-vstupu-pozemky-urcene-budouci-vystavbu-mezi-ulicemi-novolisenska
A současně reagujeme na zveřejněný text v minulém čísle Líšeňských novin, v sekci inzerce, kde informace podává společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o. Otázkou je, zda-li článek splňuje parametry inzerce.

Zde se uvádí, že spolek vede neadekvátní ataky a šikanózní jednání vůči územnímu řízení a ničí majetek, a to stavební buňky a plodiny v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení jedná vždy v souladu se zákonem a dobrými mravy. Důrazně se ohrazujeme proti tomuto nepravdivému a nepodloženému nařčení. Lze spekulovat, že by se mohlo jednat o cílenou snahu ničit dobrou pověst našeho spolku.

Vzhledem k povaze nařčení, důrazně tímto autora žádáme o zveřejnění omluvy na tomto portále a v příštím čísle Líšeňských novin. Redakce Líšeňských novin a potažmo vedení naší městské části zřejmě nesou zodpovědnost za obsah vydání, minimálně etickou, ve kterém bylo zveřejněno nepodložené obvinění z ničení majetku. Zdvořile všechny žádáme, aby danou věc neprodleně adekvátně řešili a jednali s úctou k morálním hodnotám.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení využívá svých práv jako účastníka územního řízení, včetně opravných prostředků. Vždy deklaroval, že plně respektuje právo na pozemku stavět. Od počátku jednáme a prosazujeme stejné hodnoty, které byly podpořeny podpisy téměř 1500 petentů – Líšňáků a také usnesením zastupitelstva naší městské části. A to max. 4 podlažní bytovou výstavbu, řešení lokality jako celku a pokrytí potřeb veřejné infrastruktury nové výstavby.

Spolek jednal o řešení lokality jako celku (bez stavebních rezerv) s Kanceláří architekta města Brna, který ji podpořil stejně jako primátor našeho města.
Námi podané odvolání proti územnímu rozhodnutí např.

  • poukazuje, že v rámci něj se stavba neumisťuje na pozemek, kde má dojít k napojení celé stavby na hlavní kanalizační řad, tedy do kanalizační šachty na ulici Kubelíkova. Pozemek, kde je šachta umístěna, jsme nenalezli v územním rozhodnutí ani ve smlouvě mezi developerem a městem Brnem o vybudování veřejné infrastruktury a jejím převzetím do správy města. Chceme tedy znát, jak je plánováno napojení nové výstavby na kanalizaci, zde e je odkaz na smlouvu mezi developerem a městem Brnem ve věci veřejné infrastruktury (její výstavby a převzetí do správy města), kde tento pozemek není uveden https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7118023, zde je odkaz na kolaudační rozhodnutí dodatečně povolených kanalizačních šachet, vybudovaných bez stavebního povolení http://eagri.cz/public/app/crve/crve/RozhodnutiDetail.aspx?frame=A&guidRozhodnuti=da425f3f-2d8f-4906-a329-3979b86eb2f5
  • požaduje zřízení ochranného pásma pro okolní nemovitosti, které je bude chránit před negativními účinky stavby, např. dolování podzemních garáží nebo pohybu těžké techniky v blízkosti domů,
  • a jiné, celkem jsme podali cca 40 věcných a zákonných připomínek, které nebyly, dle našeho názoru, v rámci územního rozhodnutí zcela vypořádány.

Odvolali jsme se proti rozhodnutí Stavebního úřadu v Líšni proti předsunu řešení stavby do Slatiny. Toto bylo zamítnuto MMB OUSŘ.

Děkujeme za pochopení článku a za podporu.
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, Silvie Dražanová, Bc. Andrea Fischerová, Ing. Leoš Janíček

Kategorie: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.