Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on May 04, 2014
Plán ÚPMB (zdroj: www.brno.cz)

Organizace Nesehnutí organizují setkání zástupců občanských iniciativ a informují o dalším postupu při schvalování Aktualizace územního plánu. 
Zveřejňujeme text Martiny Lacinové, která se setkání zúčastnila za Líšeň sobě.

Pokud nás zajímá, jak magistrát města Brna naložil s připomínkami a námitkami občanů k aktualizaci úp města Brna, měli bychom věnovat pozornost hlasování zastupitelstva města Brna. 55 členů zastupitelstva města Brna bude o aktualizaci úp hlasovat ve 2 potenciálních termínech: 20. května nebo 17. června. Bližší informace nejsou širší veřejnosti známy.

Pokud bude aktualizace úp schválena zastupitelstvem, je následně zveřejněna vyhláškou a v jejích přílohách se dočteme, jak magistrát námitky vypořádal. Pokud není občan spokojený s vypořádáním své konkrétní námitky, pak už mu zbývá jedině podat soudní žalobu. Během soudního řízení je ovšem přijatá aktualizace platná.

Co lze udělat ještě před hlasováním?

  • obrátit se na jednotlivé konkrétní zastupitele s naším problémem, kontaktovat je například mailem a podobně
  • sledovat, jak který zastupitel hlasoval, třeba nám to může posloužit jako dobré vodítko v letošních komunálních volbách
  •  v případě nesouhlasu se způsobem, jakým aktualizaci územního plánu město pořizuje (např. nedostatečné informování veřejnosti, nedostatečná komunikace s městskými částmi i občanskými zástupci veřejnosti, neodůvodněné plošné zvyšování IPP atd.) přidat se k občanským iniciativám, které se snaží prokázat nelegitimnost procesu schvalování úp (například Nesehnutí prostřednictvím nadace Partnerství)

Martina Lacinová

Kategorie: