Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on March 25, 2018
Návrh řešení (zdroj: spolek Holzova – Líšeň, z.s.)

Úvodem tohoto vyjádření zdůrazňujeme, stejně jako na všech jednáních, která jsme dosud vedli s kompetentními orgány, že pro znovuzprovoznění tramvajové tratě ze Stránské skály do Líšně chceme najít řešení, které bude oboustranně akceptovatelné.

Současně se ohrazujeme proti nedávným nařčením našeho spolku ze strany zástupců města Brna v médiích. Neexistuje účinnější způsob, jak dostat někoho na pranýř a jak názorově rozložit a popudit občany proti sobě, než publikovat účelovou dezinformaci, nepodloženou ověřenými fakty, která přímo označí škůdce, tedy někoho, kdo většinou brání nějakému „Veřejnému blahu“. Není dávno doba, ve které to bylo běžné. Ale civilizace a s ní postupující kultura projevu stále větší měrou prosazuje objektivní přístup a profesionální prezentaci. Výjimky však potvrzují pravidlo.

Ve víkendovém vydání MF Dnes ze dne 17.3.2018 je publikován článek pod tučně vyznačeným názvem: „Spolek zablokoval obnovu líšeňské tratě“. Nebýt tohoto spolku Holzova – Líšeň, který slovy magistrátu a dopravního podniku jen zbytečně obstruuje, pokračuje dál článek, mohli občané Líšně díky iniciativě magistrátu města Brna a dopravního podniku už v roce 2019, kdy Brno slaví 150 let městské hromadné dopravy, nasednout v Líšni na tramvaj číslo deset a vystoupit u hl. nádraží. Článek dál už věc nerozvádí a nechává na posouzení čtenáři, zda tento záměr může být rozhodujícím důvodem pro získání mnoha set milionové dotace. Určitě ne. Hlavním důvodem, který město už od počátku prezentovalo, je chystaná velká developerská výstavba pod čtyřproudou ulicí Drčkovou a tomu odpovídající včasná příprava infrastruktury městské hromadné dopravy.

Tato futurologie byla předmětem jednoho z prvních jednání spolku se zástupci městské části Líšeň začátkem roku 2017 a byla potvrzena náměstkem primátora Richardem Mrázkem na veřejném projednání projektu v ZŠ Holzova dne 20. dubna 2017. Na tomto veřejném projednání zástupci spolku zdůraznili, že jejich cílem nejsou výše uvedené „ obstrukce“, ale snaha o prosazení návrhu, který dle názoru spolku je výhodný pro všechny strany. Tento návrh také zástupci spolku přednesli dne 4. května 2017 na společném jednání v kanceláři náměstka primátora Richarda Mrázka, za účasti zástupce dopravního podniku pana Žůrka.

Pro lepší orientaci ve věci níže předkládáme záměr magistrátu, zastoupeného Dopravním podnikem města Brna, a pro porovnání návrh spolku Holzova - Líšeň. Navrhujeme takové řešení, které je dle našeho názoru pro připravovaný rozvoj území z dlouhodobého pohledu koncepčnější a může být i finančně výhodnější. Nebude nutné řešit dvojí křížení tramvajové tratě s frekventovanou silnicí Drčkova, odpadne nákladná výstavba protihlukové stěny atd.

Náš návrh:

- Navrhujeme rozdělit projekt do dvou etap – v první etapě využít podstatnou část financí (dotace) k tomu, aby byla provedena rekonstrukce větší části tramvajové tratě až k ulici Holzova. Tedy do místa, kde by podle stávajícího záměru města mělo dojít k prvnímu křížení tramvajové tratě s čtyřproudovou komunikací Drčkova (okraj předpokládaného rozvojového území). Zde by vznikla dočasná konečná. Náš návrh nepředpokládá realizaci komplikovaného křížení tramvajové tratě s komunikací.

- O druhé etapě výstavby tramvajové tratě se rozhodne po té, kdy budou známy a upřesněny záměry developerů na rozvoj daného území.

- Dále navrhujeme, aby byl přístup k exponátům technického muzea řešen formou jednokolejné obslužné tratě v místě původní tratě. V tomto případě nebude nutné řešit a financovat nákladnou výstavbu protihlukové stěny.

Detaily a další podrobnosti našeho návrhu Vám rádi objasníme při osobním jednání.

Mgr. Michal Štourač
předseda spolku Holzova – Líšeň, z.s.

Kategorie: 

Komentáře

A my půjdeme ve vašem návrhu na šalinu kudy? Přes PPLko?

Přes tu čtyřproudovku, přece. Šalina ji křížit nebude, to by byl dopravní kolaps, tak tam bude semafor pro chodce, to je lepší :-)

Vy jste ještě neviděl křížení kolejí se čtyřproudou silnicí? Byl jste někdy na Staré osadě?

Jestli by pro začátek nestačilo zbourat všechny černé stavby z ochranného pásma současné existující trati a neblokovat její používání. Rekonstrukce je to nejmenší.

O rekonstrukci se vůbec nedá mluvit! Většina kolejí už v původním koridoru dávno není, takže je docela jedno, do jakých míst by se ty nové koleje vlastně položili. To je jen tak v původním návrhu formulované, aby si lidi mysleli, že stačí oprášit staré koleje a nová trasa je obnovená! To by přece nestálo tolik milionů jak uvádí předpokládanou částku.

A bude se Spolek Holzova finančně podílet na výkupu pozemků pro variantní vedení tratě? Nebo to v duchu nejlepších socialistických tradic přehodí na erár, tedy na nás všechny a následně naopak bude požadovat, ideálně bezplatné, převedení pozemků pod stávajícím drážním tělesem na členy Spolku a legalizaci černých staveb v ochranném pásmu?

Ta trať nebyla nikdy zrušená. Proto se jedná o rekonstrukci. A i pokud se rekonstruují tratě po kterých se normálně jezdí, tak se dávaj nový koleje . A při větších akcích i sloupy a dráty. POkud by tam nikdy nebyla, tak je to stavba..

RE

JEDNO JE KOLEČKO U TRAKAČE.co bude dražšší nové koleje a nebo komplet nový kolejový svršek a jestě nové koleje?

A náhodou , nebude se teˇkvůli jednomu z členů i přesouvat zastávka autobusu ? Protože k nově postavenýmu domu někdo potřebuje příjezd ke garáži. asi by se mohla karta otočit..

Také bych nechtěl aby mi někdo navrhl hlučnou tramvajovou trať za humny. Zde je to však jiný připad, ta trať tam byla, akorát se 50 let nepouživala. Podle územního plánu a katastru je zde ochranné pásmo tramvajového tělesa. Tedy pro nikoho z Holzovi ulice to není nic nového. Za humny tuto trať mají 50 let. Nemůžeme přece zastavit rozvoj města kvůli desítkám lidí. Musíme akorát snížit dopady pro lidi v Holzově ulici. Podle zpráv co se mi dostali do rukou je dopad hluku z této trati po postavení protihlukové stěny zanedbatelný. Pokud se na to podíváme z dopadu na město Brno, z ekonomického hlediska, z rovoje Brna, vlivu na lidi v Holzově ulici, jednoduché dostupnosti tramvajové trati pro stávající obyvatele Líšeně, je přesunutí trati za Drčkovi sebevražda. Vytvoři to víc problémů, než užitku: nový územní plán, vykoupení pozemku, nový projekt, dražší varianta, horší dostupnost pro stávající občany Líšně, zpomalení rozvoje Brna. Vezmou si zastupitelé Brna a Líšně na triko to, že zvýhodnili pár občanů (obyvatele Holzovi ulice) proti užitku pro občany Brna a Líšně?

Reakce na "zanedbatelný hluku z této trati ": Když stojím na Jírové před Husou, doléhá do Líšně nepřeslechnutelný hluk z dálnice od Podolí (přímá viditelnost). Předem lituji budoucí bydlící v uvažované výstavbě na Lepinách, kde dálnice hučí až šíleně (podle větru). K tomu během turistické sezony pár letadel denně navíc (mimo celoročních pravidelných linek). Líšeň je čím dál hlučnější místo i díky narůstající tranzitní dopravě ze satelitní výstavby od Ochoze apod. Závěrem: V létě v noci, když máte otevřené okno, je slyšet šalina č. 8 po Staré Líšni úplně normálně. Stejně tak vlaky z Maloměřic. Lze tedy s úspěchem pochybovat, že "po postavení protihlukové stěny bude hluk z této trati zanedbatelný". P.S. Na Holzové nebydlím a proti obnově trati č. 10 nic nemám. Po 40 letech plánuji z Líšně stěhování. Rok od roku dopravou přeplněnější silnice, hluk a to „nejlepší“ teprve nastane s masívní výstavou. Mějte se tu krásně!

Kdo chce poslouchat jen štěbetání ptáčků, najde na venkově spoustu levných nemovitostí. Ve městě je holt hlučněji, malé děti to vědí.

fakta:
- město na svůj náklad postaví komunikaci k vašim načerno postaveným garážím,
- město na svůj náklad stavebními úpravami zklidní Holzovu,
- město nabízí "veřejné blaho" tím, že obnoví 55 let nepoužívanou trať, kterou spojí okraj Líšně s centrem Brna a vybuduje tak dopravní osu s vysokou kapacitou, nezávislou na ostatní dopravě; město se bude zahušťovat, silniční doprava do centra už dnes téměř každé ráno kolabuje (Olomoucká, Táborská, Gajdošova...); ta trať bude jednou obrovskou výhodou a zvýší tu ceny nemovitostí,
- nezapomeňte, že trať tu je od roku 1905, všechny domy na Holzově vznikly později a na trati je jen dočasně pozastavený provoz; toho si měl být každý vědom, když si přestavoval nebo stavěl (jeden dokonce dnes staví) domek,
- co se týká hluku, nejexponovanější je úsek od tzv. proluky ke křižovatce s Leteckou; v tomto krátkém úseku mezi zastávkou a křižovatkou se tramvaje ani nebudou stačit rozjet, to znamená, že nepojedou víc než třicítkou; za hlukovou stěnou, na nové trati s maximálním odhlučněním, moderní tramvaje budou dělat opravdu minimální hluk; prosazujte zatravněné kolejiště, to je absolutně nejtišší,
- a na výkup pozemků na trasu pod Drčkovou se složíte?

Přece každý znalý místních poměrů chápe, že nikomu z odpůrců znovuzprovoznění tramvaje v Holzově ulici nejde o komfort bydlení, hluk apod. S roky kolem kolejového tělesa, případně i na něm vznikaly načerno garáže, přístupy k nim nebo zahradám a tito lidé teď mají pocit, že se jim sahá na jejich majetek. Chápu, že jsou mezi nimi i takoví, kteří své nemovitosti s těmito "příštipky" už zakoupili, ale to na věci vlastně nic nemění. Přestože jsem rozený líšńák, už roky tam nebydlím, ale protože do Líšně jezdím, mám možnost srovnání, jak se k těmto problémům přistupuje v jiných městech a můžu všem obyvatelům Holzovy potvrdit, že přístup brněnského magistrátu, popř Dopravního podniku je velice velkorysý.

Přesně tak. Tady nejde o hluk. Tady jde o to, co nejvíce to zdržovat, dělat obstrukce, nepřicházet s kompromisy a čekat, že to DPMB přestane bavit. Ještě, že v novém stavebním zákoně nebudou moci občanské spolky a sdružení podávat připomínky a zdržovat výstavbu. Bude se brát na zřetel pouze účastníky stavebního řízení.

Jestli to blokové čištění zítra v těch ostatních ulicích Staré Líšně bude probíhat se stejným výsledkem jako na ulicích Krameriova a pod., tak to teda bude něco. Bordel, jako by se vůbec nečistilo, tráva neposekaná v travnatých pasech- všechna nechaná a takovou rychlostí, kterou jsme tu ještě neviděli. Asi i se stejnou rychlostí vyinkasovali peníze z radnice že? Ale práce neprovedena. Komu proboha zadáváte takový úklid????

Proč nenapíšete pravdu? Jde o ty načerno postavené garáže(a jiné věci, které tam máte). Tramvaj na místě již staré postavené tratě co vede do starého technického muzea dává totiž největší smysl z ekonomického hlediska a z hlediska vhodnosti umístění.Trať je stále uvedená v katastrálních mapách, tzn jakákoliv stavba v jejich blízkosti (na pozemku, který patří ke trati) je postavená bez povolení a tedy načerno. Chápu, že se některým lidem nelíbí trasa tramvaje 20m od domu, ale dnes díky kvalitním kolejím dokážou být tramvaje velmi tiché a pokud vám nevadí bus 78 co tam jezdí už několik let, tak vám nemůže vadit ani tramvaj.

Chtěla bych vědět z jakého důvodu se neuklízí a nesypou prostory nad tramvají. To tam mají lidé jezdit na bruslích? Na úklid sněhu se raději ani neptám. Padá celou noc a nějaké auto se objeví nejdřív v 8,00 hod.

Vážená paní Mičánková,
je to proto, že zastávka tramvaje včetně prostoru nad ní je ve správě Dopravního podniku, který se o něj má starat, ale evidentně nestará. Není to tedy zodpovědnost líšeňské radnice. Problém by měl být ovšem vyřešen - tento týden jsme se dohodli s firmou, která uklízí okolní komunikace, že se bude starat i o tento prostor, i když to nemá ve smlouvě. Více o úklidu najdete v mém článku, který zde vyjde v následujících dnech. Martin Příborský, II. místostarosta