Sobota 09. prosince 2023
Vložil admin on February 06, 2012

Archivní fotoVážená paní ing. Sehnalová, tajemnice úřadu

Po dohodě s předsedou UMČ Brno - Líšeň p.Mgr.Štefanem zasílám návrh textu jako reakci na článek ing. Jagošové v prosincovém čísle Líšeňských novin a prosím o uveřejnění níže uvedeného textu v nejbližším vydání tohoto časopisu.

V prosincovém čísle Líšeňských novin uveřejnila ing.Jagošová informaci k zahájené výstavbě bytových domů a ubytovny v ul. Horníkova.
Z počátku se v článku věnuje citaci nejrůznějších povolení, rozhodnutí,odvolání, dovolání apod., z níž není nezasvěcený čtenář při nejlepší vůli schopen posoudit vzájemné souvislosti ani skutečný průběh a současný stav projektu. To podstatné však text vedoucí stavebního úřadu zamlčuje. Nezákonný postup úřadů (vč. líšeňského stavebního úřadu) i investora při vykácení borovicového háje a při povolování výstavby v minultosti konstatovala již Česká inspekce životního prostředí, úřad ombudsmana i krajský soud. Že inspektor Teigiser, který povolil výstavbu v Líšni opakovaně porušuje platné zákony zjistilo i Ministerstvo pro místní rozvoj, které inspektory kontroluje. Nyní se nezákonnou výstavbou zabývá i stavební oddělení Městské policie v Brně. Místo přiznání vlastních chyb a nezákonností pak vedoucí stavebního odboru líšeňského úřadu přechází k nevybíravému útoku vůči občanům a iniciativám, kteří odpočátku záměr vybudovat v lokalitě Horníkova mnohapodlažní bytové domy a ubytovny na úkor stávajícího vzrostlého borového háje, čítajícího cca 440 stromů, kritizovali a požadovali ponechat stávající zeleň zachovanou. Obviňujeje z šíření poplašných zpráv navíc s rasovým podtextem což je dle českéhoprávního řádu trestný čin. Jako jeden z odpůrců stavby pokládám obvinění ing.Jagošové za naprosto nemístné, dehonestující a urážlivé. Jako zástupce veřejnosti ustavený 225 podpisy občanů Líšně dle stavebního zákona jsem vyjádřil i jménem těchto líšeňských občanů svůj nesouhlas se stavbou skrze námitku k nově vytvářenému územnímu plánu a předal je Magistrátu města Brna. Tato námitka je zcela věcná a vyjadřující stanoviska občanů, v žádném případě nemá nic společného s rasismem, jehož jsem přesvědčený odpůrce. Paní Jagošová se snaží bez jakýchkoliv argumentů očerňovat odpůrce nezákonné výstavby na ul.Horníkova jejich označováním za rasisty. Chci paní Jagošovou upozornit, že zezákona je povinna v případě páchání trestného činu tuto skutečnost oznámit policii. Setkala-li se tedy skutečně paní Jagošová se šířením rasismu a rasové nesnášenlivosti je její povinnosti nahlásit příslušným institucím kdy a kde setak stalo a kdo se jí dopustil. V opačném případě je jasné, že se svým textem v Líšeňských novinách jen snažila očernit ty občany, kteří upozornili a dokázali špatnou práci líšeňského stavebního úřadu a měla by se jim tedy omluvit. Nejlépe na stránkách tohoto periodika.

Obyvatel Líšně Pavel Zedníček
zástupce veřejnosti

(článek uveřejněn se souhlasem RR Líšeňských novin, který byl zaslán e-mailem)

Video k tomtuto tématu je zde

Kategorie: