Sobota 18. května 2024
Vložil admin on March 07, 2012

Jozef SedláčekZa samosprávu MČ Brno-Líšeň nám na portál vlisni.cz zasílal články ohledně letního provozu MŠ místostarosta Jozef Sedláček. Posílal nám informace o vývoji jednání mezi zřizovatelem a ředitelkami MŠ. Nás zajímal jeho názor, zda se ztotožňuje s výsledky jednání a jak by si představoval letní provoz MŠ jako jeden ze zástupců zřizovatele. Položili jsme mu pár otázek:

1) Jak jste vyhodnotil anketu a byla podle Vás dobře formulovaná?

Myslím, že formulace ankety měla být přesnější, respektive více vysvětlená. Je pro mě těžko pochopitelné, že varianta A, kde rodiče mohli svoji školku využít na 14 dní v průběhu prvních 6 týdnů prázdnin a mimo těchto 14 dnů využít služeb jiné školky, měla méně příznivců, než varianta B, kde rodiče ví, že mohou využít jen svoji školku a jen na prvních 14 dnů. Vysvětlení mám dvě, která se navzájem prolínají. Za prvé, že anketní otázka byla špatně pochopena a za druhé, že rodiče, kteří školku v době prázdnin vůbec nepotřebují, zvolili variantu B.
Anketu jsem vyhodnotil tak, že pro cca 150 dětí je potřeba zajistit letní provoz MŠ a těm ostatním je vlastně jedno, jak to bude.

2) Jaké řešení byste navrhoval a jak vnímáte argument, že školky dostávají peníze na provoz na celý rok?

Řešení vidím v tuto chvíli dvě. Obnovit jednání s ředitelkami MŠ a domluvit se na střídavém provozu nebo zdarma pronajmout objekty MŠ soukromým subjektům, které dále podpoříme finanční částkou v takové výši, aby dokázali zajistit hlídaní dětí za stejných podmínek jako MŠ. Předpoklad pronájmu zdarma vychází z logiky, že stejně už školky dostaly peníze na provozní náklady na celý rok.  

3) Bude se letní provoz MŠ ještě dále řešit nebo je již celá věc uzavřená?

Předpokládám, že bude. Na poradě dne 1. 3. 2012 mezi zřizovatelem a ředitelkami MŠ, kterého se za zřizovatele účastnil I. místostarosta Mgr. Janištin (má v gesci školství) a já, jsem požadoval větší časový prostor pro vyhodnocení ankety. Bohužel jsem nebyl vyslyšen a dle mého názoru padlo špatné rozhodnutí, které mělo k dohodě daleko. Proto se domnívám, že by bylo správné na dnešním jednání Rady městské části Brno-Líšeň tuto otázku znova otevřít. A pokud mám správné informace, tak minimálně členové ČSSD budou pro střídavý provoz.

4) Znamená to, že RMČ může ještě rozhodnutí změnit?

To se takto nedá říct. Zákon říká, že po dohodě se zřizovatelem rozhodne ředitelka školky. Rada to tedy nemůže přikázat. Ale doufám, že by ředitelky MŠ rozhodnutí RMČ respektovaly.

 5) Kdy o tom bude RMČ jednat?

Dnes, tzn. 7. 3. 2012 od 16:00.

 

Jozef Sedláček                                                                            
místostarosta MČ Brno-Líšeň

Kategorie: 

Komentáře

RMČ Brno Líšeň na svém včerejším zasedání uložila pověřeným osobám zajistit letní provoz MŠ v Brně - Líšni v termínu 2.7. 2012 - 17.8.2012.
Bližší informace budou zveřejněny na webu radnice a MŠ.

Dobrý den, na včerejším jednání RMČ bylo přijato usnesení, které definuje, že rodiče, kteří mají zájem o prázdninový provoz MŠ, si prostřednictvím ředitelky vyzvednou předběžnou přihlášku na prázdniny a tu odevzdají na referátu školství ÚMČ. V období od 2.7. do 17.8. si budou moci přesně definovat v týdenních intervalech, kdy chtějí využít školky. Poté RMČ přihlášky vyhodnotí a navrhne ředitelkám MŠ odpovídající zajištění provozu. Rozhodnutí ředitelek nelze předjímat, ale předpokládám, že by doporučení RMČ respektovaly.
Jozef Sedláček
místostarosta MČ

Chtěl bych se zeptat, jak dopadlo jednání RMČ v otázce letního provozu MŠ? Ještě je čas vzít rozum do hrsti a tento problém řešit. Doufám, že diskusi pod články čtou i členové RMČ a ZMČ. V souvislosti s MŠ zde zaznělo docela dost otázek na které by bylo dobré reagovat. Je vidět, že kapacita školek stále nestačí a tak bych rád věděl, jaké jsou další kroky radnice.
Děkuji