Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on February 20, 2016
Zaharada Orlovny (foto: Jana Rašková)

Zahrada Orlovny by již brzy mohla být využívána pro děti z přilehlých škol i pro veřejnost. O této možnosti se bude jednat 25. února na zasedání Zastupitelstva městské části Brno - Líšeň (materiály v bodě 16: http://www.brno-lisen.cz/pozvanka-na-vii-13-zasedani-zastupitelstva-mc-brno-lisen/t4460)

V důvodové zprávě k tomuto bodu jednání je uvedeno: "Varianta dohody se školami v této podobě umožní využití prostor školami i veřejností (rodiče s dětmi, senioři) a současně zajistí nad zahradou pravidelný dohled a režim, kdy bude zahrada využívána…".

Materiály také obsahují dopisy ředitelů škol, v nichž zdůvodňují své požadavky. Např. ředitelka MŠ Bratří Pelíšků Mgr. Nina Menčíková v dopise uvádí:

"Jsme schopni - pokud zahrada zůstane veřejnou zahradou či parkem, zorganizovat s rodiči a dětmi každoročně brigádu na údržbu zeleně v tomto prostoru. Jsem toho názoru, že zahrada Orlovny by měla zůstat veřejným parkem, v péči ÚMČ, aby ji mohli využívat obyvatelé této části Líšně."

Povinnosti obou stran upřesňuje Návrh dohody o užívání zahrady, který je rovněž zveřejněn na webu radnice.

Pro ostatní spolky, které mají zájem také budovu využívat (např. divadlo Líšeň, Ateliér Studánka, Líšeň sobě) je důležitý bod 8 Návrhu dohody, v němž se uvádí, že "Městská část je oprávněna umožnit využití zahrady a pořádání akcí i jinými zájemci, tyto akce však bude vždy koordinovat s potřebami škol."

Tato vize využití zahrady do budoucna ovšem předpokládá, že prostor zůstane ve stávajícím stavu - nebude zastavěn krytou halou, jak požaduje fotbalový klub SK Líšeň.

- vlisni.cz -

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Žádost školy a školky o využití zahrady nebyla vůbec projednána. Ale ani nebyla stažena z projednávání.... prostě byla tak nějak "zametena pod koberec"... Výsledkem hlasování o bodu 16. bylo schválení záměru pronájmu části Orlovny a zahrady. Ovšem žádost škol se pronájmu vůbec netýká - počítá (stejně jako iniciativa Líšeň sobě) s tím, že zahradu městská část nepronajme, ale ponechá si ji jako obecní zahradu/park a zpřístupní ji organizacím, spolkům a široké veřejnosti. O této možnosti na zastupitelstvu nepadlo ani slovo.

Paní PD předložte dlouhodobou a udržitelnou představu a ne účelové manipulace.......pokud chce městská část realizovat vše v celku, tak není možné pronajímat dílčí části......
Milá paní PD už slezte z toho stromu na zem a chovejte konstruktivně........je z Vás "malý" líšeňský lobista a troll:(

Tou "účelovou manipulací" myslíte konkrétně co? Myslíte tím žádost školy a školky o možnost využívat zahradu? Právě tato žádost škol je příkladem dlouhodobé a udržitelné možnosti, jak lze zahradu využívat. Jak víte (píšete), že "městská část chce realizovat vše vcelku, tak není možné pronajímat dílčí části"? Z čeho toto Vaše tvrzení vychází? ....To, kdo je zde lobista a troll, názorně dokládáte svým příspěvkem, milý aniPD. Nepodepsaný - tedy zbabělý příspěvek s nepravdivými informacemi a urážkami na mou osobu. Co kdybyste tak měl napsat něco pravdivého, konstruktivního a slušného? To by jste hnedle skončil, že? Měl byste se, hochu, polepšit.

Pokud čtete vývěsku, záznamy z jednání, sledujete záznamy z jednání apod., tak můžu být v obraze. Tyto zdroje považuji za seriózní informace! Nejsem lehce zmanipulovatelná ovce, která věří všemu co se napíše na portálu (často bez uvedení autora) nebo řekne s formulací "my si myslíme".......kdo je my?
No, radši si jdu užít velikonoc a přemýšlet o příjemnější věcech a lidech......

Paní Dombrovská, nezahazujte se s takovým hňupem. ET se neumí ani podepsat. Co chcete od trolla.

Původně přemýšlel, jsem jestli na komentář reagovat, ale asi musím....
Můžete být konkrétní, které informace jsou podle Vás na portálu zmanipulované?

Každý zde má právo uveřejnit svůj názor. Za celou dobu jsme nikdy nikomu neodmítl vyjádřit svůj názor (když nebyl v rozporu se zákony ČR). Jestli někdo napíše článek, ve kterém uvede, že míč je čtveratý a podepíše se, tak je to jeho názor a ostatní mají možnost se k názoru vyjádřit prostřednictvím komentářů. i Vy máte možnost naspat to co Vám vadí, nebo co je podle Vás špatné. Uděláte to pod svým skutečným jménem?

S. Karafiát - vlisni.cz

Je to ubožák, ani se podepsat nemá odvahu. Blahoslavení, chudí duchem.
Paní Dombrovská, nezahazujte se s takovým hňupem.

teď jsi mi to nandal.......haha
Já si jen nemyslím, že všechno je černobílé......pokud se někdo prezentuje za obyvatele Líšně či jiné sdružení hájící zájmy obyvatel, tak to neznamená, že všichni máme stejný názor......já ho např. nesdílím.

Bydlím na dohled od zahrady a zdá se mi úžasné, aby se veřejnosti otevřela, protože na novém sídlišťátku žádnou odpočinkovou zelenou zónu nemáme. Přilehlá pole se čas od času poořou a osejí a asi se nehodí abychom vlastníkům, či obhospodařovatelům pole zdupali a kdo ví jak dlouho budou takto přístupná. Vzhledem k tomu, že fotbalisti už zabírají v okolí tolik ploch a je je slyšet na sto honů, nestálo by za to nechat aspoń nějaké místečko lidem ostatním? Maminkám s dětmi, seniorům a pod? Bylo by skvělé kdyby tam mohly chodit děti se školy a školky. Za mých dětských dob byla u školy Holzova školní zahrada, volně přístupné betonové hřiště, přístupný zámecký park a ještě jsme chodily "do cihelny", tj místo za muzeem, ale to jsme měli spíš zakázané, bordel tam byl už tenkrát. Měli jsme možnost si zde vyhrát i svobodně sportovat, jak se nám zachtělo. Zahradu u Orlovny měly tenkrát jesle. No a teď je tu mnohonásobně větší počet obyvatel a jak se zdá, zůstane nám jen ta zabordelená cihelna a kdo ví jestli, příště i tu asi zaberou fotbalisti a budou užívat jen pro své vyvolené a radní jim na to ještě přispějí :( . Zbytek Světa se asi zavře doma a propadne depresi .....

Když se rozumně zamyslíte nad uvážením co se zahradou, tak v takovém stavu se muže užívat tak abych nepřeháněl 7 měsícu
pokud ji fotbalisté zastřeší tak si myslím že není problém aby ji využívaly školy a školky hlavně v dopoledních hodinách 12 měsícu v roce i když bude pršet tak děti nemusí sedět na zadku ve třídě ale mohou jít s pani učitelkou si hrát potažmo se více hýbat než ve třídě do nafukovací haly kde bude lepší počasí hlavně v zimě než venku...... ale to by musely učitelky chtít.....

Na dopolední hodiny má škola k dispozici své vlastní dvě tělocvičny, bazén a chodili i na Sokolovnu co vím, učitelky musí učit i jiné předměty, jako je matematika, jazyky,.... Venkovní hřiště jestli využívá (škola), tak jen v teplých měsících (školka - když má mokro na své přilehlé zahradě). Odpoledne se tam družina už nedostane, i kdyby učitelky chtěli. Takže upřímně smysluplně to může využit školka, akorát tak malé děti zas velkou halu nepotřebují a ani ji tak nevyužijí a ti mohou a měly by a chodí spíš na procházky dopoledne ven. Děti ve družině čekají než si je vyzvednou rodiče nebo než jim začne nějaký jiný kroužek, takže ty už se mohou pohybovat jen bezprostředním okolí školy....ale to už jen v zavřených prostorách jak se zdá....

Jsem rád, že píšete co píšete.....protože jste řekla, že není možný jeden z bodů využití, který ve svém projektu předložilo sdružení Líšeň sobě a spol.

Nevím, co myslíte? Zahrada je hned vedle školy, takže děcka sem mohou a rodiče si je snadno vyzvednou.
Školka i škola, to může mít mimochodem jako teritorium, kde jsou krásné vzrostlé stromy, kterých ve školce moc není a od mala se mohou dívat, poznávat a ošahat si horniny, které máme kolem sebe a získat tak ke své domovině užší vztah a pak čas od času mrknout do budovy na kroje, nějaké vykopávky, fotky ...... Líšeň je skutečně v tomto směru pozoruhodná, má toho spousty co ukázat a co naučit..U domu rodičů v Líšni je zahrada, a řekla bych, že z 90% případů, kdy na zahradě ryju, vyryju nějaký černý hliněný starý střep. Nebo koukám na dlažbu, co tam je z kamenů místního lomu a co nevidím - otisky škeblí. Dtto se odehrává ve většině starých baráků v Líšni a tak nějak na nás dýchá ta místní historie. Jenže teď počet obyvatel v Líšni se dosti zvětšil, tím že se sem přistěhovali lidé s Líšní historicky nesvázaní a ti svým dětem tyto vědomosti a nálezy těžko předají či ukáží. Nápad udělat v části zahrady a na Orlovny takovou geologickou a národopisnou sbírku se mi zdá super nápad. Miluju sport, ale vnímám, že je důležité lidstvo formovat vyváženě i z jiných stránek jeho bytí.

Super, tak si udělejte líšeňský anthropos na zahradě:)

Fajn a u Vás doma pro blaho obce uděláme co? :-)

Jestli mám začít podnikat v panelákovém 2+kk, tak to vidím na ruční práce (lepení pytlíků pro psí exkrementy)...to by byla záslužná činnost pro obec! :) a rozhodně si pak půjdu zaběhat nebo moje děti zahrát fotbal na hřiště v rámci zahrady Orlovny.....SPORTU ZDAR, SPOLKŮ ZMAR! Tak heslo nezní...je jasně deklarováno členy SKL i využití společenské....to nikdo nevidí a radši ani neslyší nebo nechce????

No dle průzkumu bylo zjištěno, že v obci chybí nějaký veřejný záchodek, tak timto směrem se Váš byt může ubírat ......no to je tak pro obveselení, ale ty záchodky byly skutečně několikrát na shromážděních, u kterých jsem měla možnost být, zmíněny....
Jinak naše rodina v případě nějaké té realizované expozice "paměti Líšně" na Orlovně určitě nějaké věci či fotky nabídne.....
To společenské využití SKL by mne fakt zajímalo, protože já osobně jsem se předsedy SKL a dalších dvou přítomných zástupců na prezentaci v úterý na radnici ptala zda bude možno halu využít i pro někoho jiného než pro fotbal a bylo mi řečeno, že nikoliv, jen v dopoledních hodinách ve všední dny škola a školka .....ale to už jsem tu psala. Další využití jsem nezaznamenala....
Jinak já určitě neříkám sportu zmar ani fotbalu zmar, sport je možno v Orlovně realizovat a je v plánu i při využití dalších spolků a veřejnosti. Fotbalistům nepřeju nic špatného. Já volám po vyváženosti podpor pro všechny obyvatele a zájmové skupiny v Lišni a teď se zaměřením na Líšeň "Starou" tedy. Bývalá paní radní tu píše, že vnímá že za jejího působení fotbal byl podporován více, proč by se tedy zase jednou nemohl upřednostnit hlas ostatních...

Dobrý den všem, kteří se zapojili do diskuze o osudu Orlovny a její zahrady. V minulosti jsem byla členem RMČ a ZMČ a ráda bych v této souvislosti připomněla všem minulým i současným zastupitelům a radním, že o osudu tohoto prostoru se intenzivně diskutovalo již předchozích letech a funkčních obdobích. Pamatuji si, že se mnoho členů tehdejšího zastupitelstva zajímalo o možnosti využití a v tomto smyslu rozvíjelo diskuzi s obyvateli Líšně,samozřejmě často s ostrou konfrontací, tak jak se děje i nyní. Nicméně již tehdy převládal názor, že při vší úctě k masivně uznávanému fotbalu v Líšni, který je právě proto hojně podporován, je nutno myslet i na jiné zájmové skupiny, byť třeba menšinové. Ne každý chce hrát fotbal, jsou skupiny, které chtějí kus prostoru pro jiný sport, tanec, pobyt či zázemí pro různé aktivity cvičební či kulturní. Jedná se o logicky menší zájmové skupiny, proto jejich síla a hlas není tak dominantní jako u fotbalistů. Ale jsou to také obyvatelé Líšně, také voliči vedení radnice. Chtějí li svůj kousek prostoru k jakýmkoliv aktivitám, měla by je radnice vyslyšet. Fotbalisté vždy byli podporováni, říkalo se "nyní podpořme úspěšné fotbalisty, však až to budou potřebovat jiní, budou na řadě později". Možná že to "později" nastalo právě teď. Skupiny, které chtějí jiné využití Orlovny a zahrady než pro fotbalisty, ozvěte se, ať o vás radnice ví.
Kantová

Je zajímavé jaký je najednou zájem o Orlovnu nebo spíše o zahradu.... vypadá to pro někoho na dobře výdělečnou činnost, jsem zvědav kolik půjde ročně na energie s rozpočtu UMČ..... Píšete o jiných sportech v uvozovkách proč se třeba nevyužívá OPRAVENÝ Dělnický dům!!!!! velká sláva při otvírání a teď HAMBA!!!!! Tam je to uzpůsobený na tanec, cvičební a kulturní akce oddych maminek s dětmi!!!! dokud tam nebyly feťáci!!!! a stejně dopadne i ORLOVNA do dvou let nadšení vyprchá a zadarmo nikdo dělat nebude bohužel jako v SK ..... proto to tam tak funguje.... Kdo si chce zařídit rádoby dílnu HOBY tak už to má spočítané na dobrý výdělek a k tomuto účelu by krásně vyhovovala bývalá šlachta kde je majitelem MČ a krásné prostory na dílny...... J.

Jojo je to tak

Dobrý večer, pro mě je správné, aby zahrada Orlovny zůstala zahradou. A je mi jedno zda tam v minulosti bylo sportoviště nebo zahrada nebo cokoli jiného. Jak píšete o tom, že expozice by mohla být tam či onam, nebo dílna na jatkách, tak já zase tvrdím, že fotbalová hala může být za stávajícím hřištěm SK Líšeň. Vím, že to nebude třeba letos, ale SK Líšeň v tomto záměru plně podporuji a klidně bych i jako zastupitel hlasoval pro to, aby to byla investice MČ. Mimochodem na jatkách v současně době nic být nemůže, prostory nejspíš ještě delší dobu nebudou k dispozici. Vaše další argumenty o výdělečných činnostech a dobrém výdělku asi nejvíc urazí vás samotného.

Dobrý den, už je vidět odkud vítr vane a kam povane už se těším jak si půjdu něco zadarmo udělat to bude nádherné.....
To by jste určitě hlasoval ale jen to sám víte moc dobře že takovou částku do toho MČ nedá.......
Odhadem několik milionů ..... jenom sítě co by stáli.... stůjte nohama na zemi a neslibujte zatím nemožné....

Dobrý den, z vašich komentářů je zřejmé, že vám o využití budovy vůbec nejde, tak nerozumím tomu, proč vám vadí, kdyby tam působilo několik spolků. Řádně jsme se přihlásili, nabídli nájemné. Budu rád, když si přijdete něco vyrobit, ale zaplatíte vstupné, abychom my mohli platit nájemné a energie. Stačíte diskuzi o zahradě Orlovny mimo ni a nevadí vám používat falešné domněnky o tom, kam vane vítr. Já to nedělám, připadá mi to neslušné.
Co se týče výstavby nové haly, tak netvrdím, že to musí celé investovat MČ. Když jsem s panem Hladišem spolupracoval na dostavbě tribuny za několik miliónů, tak bylo financování také rozděleno. Jen bych si přál, protože si myslím, že krytá hala v Líšni chybí, aby se do toho více zapojila MČ, aby to byla i její aktivita a nenechala to jen na p. Hladišovi.

Jak je možné že prostory na jatkách nebudou k dispozici.... že by MČ v nečem pochybyla????
Je přeci majitelem a předchozímu nájemci dala výpoveď .....
Nebo??????????

Pokud se nepletu, ale nemám přesné informace, tak výpověď nakonec nenabyla platnosti, protože nájemce doplatil dlužnou částku. A ani nemám informace o tom, že by MČ připravovala v dohledné době pronájem.

No od Orlovny, kterou my máme v zásadě před nosem je Dělňák celkem z pohledu dojití malých prťat docela daleko. Mám aktuálně mamku na vozíku a je fakt, že do toho kopce k Dělňáku ji nevytlačím třeba, takže za tímto účelem tam nechodím a s vozíkem co máme bych neměla do autobusu.......ale te´d se tam staví nová zástavba, pro kterou by Dělňák s hřištěm mohl být docela spádový a využitý.Ale jinak zrovna na Dělňák já osobně chodím do roka na několik akci, tak se mi nezdá až tak nevyužitý. Vím, že těch akcí typu koncert by tam mohlo být mnohem více, pokud by byla v pořádku akustika (hluk do okolí ze sálu). Nevím jestli s tímto se dá něco dělat.Osobně teda nemám pocit, že by se Dělňák dal využít třeba pro volejbal nebo badminton.....to by interiér asi dost utrpěl.
Jinak kromě té akustiky se ke mně osobně žádné negativní hlášky k Dělňáku nedostaly.....to asi musí komentovat lidi, co bydlí u tam....
Co je míněno bývalou šlachtou? Kde to je?

Proč se bavíte o sále ten na orlovně není..... bavíme se o venkovních prostorech kde hřiště na dělnáku je pokud by se udržovalo....

Ale já jsem reagovala na Váš komentář, kde píšete .."proč se třeba nevyužívá OPRAVENÝ Dělnický dům!!!!!" ....pardon, pod tímto si představuju budovu, sorry. Jinak jsem psala i k venkovní ploše u Dělňáku něco -viz výše...

Díky zastupitelům za dnešní rozhodnutí Orlovnu a její zahradu dát k dispozici širší veřejnosti a pro všechny ve výhledu postavit víceúčelovou sportovní halu. Mám pocit, že já osobně jsem dnes vyhrála hned 2x!! Těším se na Orlovnu i halu.
Skutečně toto rozhodnutí se mi zdá velmi moudré a příjemně mně překvapilo. Tož přeji celé Líšni, ať se plánované záměry zdárně a brzy podaří! :o)

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.