Úterý 28. listopadu 2023
Vložil admin on October 02, 2013
KC Líšeň - Dělňák

Na dlouhodobě neuspokojivé fungování Kulturního centra upozorňovali členové sdružení Líšeň sobě i jednotliví líšenští umělci, což nakonec vedlo k jejich společnému jednání s politiky – více zde: www.vlisni.cz/setkani-radnich-zastupitelu-se-zastupci-lisne-sobe.

Bylo vypsáno konkursní řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace a byli jmenováni členové konkursní komise: Mgr. Štefan, p. Sedláček, p. Košuliče, Ing. Svobodovová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing.Mgr.Vondráčková, Mgr. Varmužová, Ing. Matyáš, prof.MUDr.CSc.MBA Válek (podle zápisu z Rady ze dne 29. 5. 2013).

Jakým způsobem se věci dále vyvíjejí, jsme se zeptali Břetislava Štefana, který má jako starosta kulturu v kompetenci.

Kolik se přihlásilo zájemců o místo ředitele/ředitelky KCL?
31.

Jaký bude další postup při výběru ředitele/ředitelky KCL?

Komise byla již ustanovena. Komisaři postupně obdrží podklady všech uchazečů. Termín první schůzky je 14. 10. 2013 v 16:00hod. Komisaři se sejdou, aby si ujednotili stanoviska a rozhodli se, kteří uchazeči a kolik jich bude pozváno na jednání komise. Projekty budou veřejné, takže každý, kdo má zájem, se s nimi může seznámit. Dalším krokem by měla být veřejná prezentace projektů kandidátů na jednání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, které je samozřejmě veřejné. Vzhledem k počtu kandidátů budou komisaři nuceni a oprávněni udělat určitý předvýběr, ten proběhne na základě veřejně přístupných informací a ústního pohovoru. Doporučení kandidáti na ředitele/ku představí projekt a vize zastupitelům. Následně se naposledy sejde komise a doporučí RMČ nejvhodnějšího kandidáta.

V konkursní komisi, která bude vybírat nové vedení, jsou radní a někteří členové zastupitelstva. Proč v ní nejsou zastoupeni také zástupci místního kulturního života, kteří mají se spoluprací s KCL mnohaleté praktické zkušenosti?

Je to otázka na každého radního, pokud se dobře pamatuji, nenavrhl žádný radní nikoho z místní kulturní obce. Jsem rád, že jsou mezi komisaři zástupci všech politických subjektů, tedy i opozice. Ocením, pokud se každý, kdo má zájem položit otázky kandidátům, seznámí s jejich projekty a dostaví se na veřejné jednání zastupitelstva. Oslovil jsem i některé představitele líšeňských spolků, kteří mají se spoluprací s KCL mnohaleté zkušenosti, ale účast na komisi neviděli jako svou hlavní prioritu a odmítli účast v komisi. Členkou komise je také paní Mgr. Hana Varmužová, která má bohaté zkušenosti, jak ze svého působení v KCL, tak z Kávéesky (tedy Kulturního centra Brna-střed), kde donedávna aktivně působila.

Kdy budou projekty uchazečů zveřejněny a kdy se uskuteční jejich veřejná prezentace?

Koncepty budou veřejné a tedy zveřejněny na webu radnice od 30. 10. 2013. Pokud nenastanou komplikace, byl bych rád, aby představili kandidáti své projekty na listopadovém zastupitelstvu, případně na dalším. Nicméně zkušenosti s personálními obměnami mne vedou k opatrnosti, co se termínů týče.

Jedno místo v komisi se uvolnilo (po zesnulém Václavu Košuličovi) – neuvažujete o tom, že přizvete do komise zástupce občanů, kteří by mohli napomoci v rozhodování svými praktickými zkušenostmi?

Mám dojem, že jsem nepozbyl občanská práva, stejně tak jako další členové komise. Dovolím si proto tvrdit, že komise je složena pouze ze zástupců občanů Líšně – navíc i ve smyslu zákona o obcích. K otázce doplnění člena komise lze konstatovat, že Rada MČ Brno-Líšeň nestanovila náhradníky. Tudíž není koho doplnit. Já osobně nemám kompetenci kohokoliv doplňovat. Za sebe mohu uvažovat o čemkoliv, ale pravomoc má ze zákona kolektivní orgán RMČ. Bude-li rada či komise chtít a potřebovat, může rada doplnit komisi a komise kohokoliv na jednání přizvat.

Rozhovor vedla Pavla Dombrovská

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Zajímavé komentáře z facebooku (skupina Líšeň sobě):

Vlastimil Válek:
Položila jste otázku, zda by neměli být v komisi odborníci. Jenže odborníci na co? Sebelepší komise odborníku není zárukou, že vítěz konkurzu splní všechna tak rozdílná očekávání. Navíc – podle mého názoru my nehledáme „oborníka na kulturu nebo na divadlo nebo na rockovou hudbu nebo na organizování spolkové činnosti atd.“. My hledáme ekonoma, manažera a organizátora = ředitele. Domnívám se, že každý aktivní občan v Líšni má nějaký názor nato, co by se mělo na Dělňáku dít a co by měla Kotlanka nabízet za aktivity. My hledáme člověka, který bude hospodařit s poměrně velkými veřejnými prostředky, bude organizovat práci několika zaměstnanců a pravidelně na Komise školství a kultury RMČ obhajovat plán na další období. Navíc tato osoba musí být přijata napříč politickým spektrem většinou zastupitelů. Podrobně jsem si pročítal přihlášky do konkurzu a musím říct, že se přihlásila celá řada podle mého názoru velmi silných kandidátů. Jejich představy jsou ale velmi různorodé a často se liší od té mé. Tím neříkám, že moje představa co by měl ředitelka či ředitel splňovat je správná. Doufám, že vybereme člověka, který nebude o kultuře rozhodovat a vybírat, co je či není ta správná kultura, ale který bude vše především dobře řídit a maximálně pomáhat všem, kteří o to budou stát a budou mít zájem spolupracovat. Myslím, že odborníci, zástupci spolků a kulturních sdružení by měli především být členové Komise školství a kultury RMČ. Zde by měli s ředitelem pravidelně diskutovat plánu akcí a jeho vyváženost. Samozřejmě se ale výběrová komise musí nejprve shodnout, co vlastně od nového ředitele chce. Co jsou kritéria, která považuje za podstatné. A pokud se komise shodne a nakonec někoho vybere, musí přesvědčit zastupitele, že tato kritéria jsou ta správná. A pak bude na vítězi, aby dokázal, že je schopen a ochoten svoji práci dělat tak, aby nevznikaly zbytečně a nesmyslné konflikty a Dělňák se stal skutečně důstojným kulturním centrem v Líšni a Kotlanka střediskem, kde se budou v rámci kurzů a různých akcí scházet nejen občané Líšně. To jistě není jednoduchá práce. Já mohu slíbit jako řadový zastupitel nové ředitelce či řediteli, ať již to bude kdokoliv, svoji plnou podporu, aby mohla či mohl dokázat, že je správná osoba na správném místě.

Petr Jan Kryštof:
Mám dojem, že klíčovým požadavkem při výběrovém řízení je právě předložení vlastní koncepce. Toho bych se držel především, řekněme, že by to mělo být třebas 60%. A právě proto by bylo dobré se opřít při výběru o odborníky, např. na MANAGMENT V KULTUŘE. Jde o relativně nový a velmi progresivní obor, který generuje osobnosti sběhlé v řízení, včetně ekonomiky či lidských zdrojů a zároveň s hlubokým kulturním povědomím, jakož i přehledem o nejmodernějších mezinárodních trendech v daném oboru. Několik takových kapacit v Brně je, v rámci republiky mnohem víc. Právě na odborníky z oboru by měl být kladen největší důraz. Proč? Protože, s veškerou úctou, zastupitelé by měli respektovat vítěznou koncepci nikoliv blahosklonně připustit vítězi naplňování těch částí jeho vize, na nichž se shodnou. Anebo mělo být součástí VŘ jasné zadání (řekněme vlastní zastupitelská koncepce). Pak by se hledal člověk, který by ji dle svých předpokladů a zkušeností nejlépe naplňoval. Tak to ovšem není.
Hledat by se měl možná právě "manažer v kultuře", což nutně nemusí být osoba s titulem v tomto oboru, nicméně měla by to být osoba, která JE ODBORNÍKEM na divadlo, hudbu, spolkovou činnost a řízení. A odborníkem na hudbu není jen třeba dirigent či virtuos, ale také ten, kdo má živý přehled o hudební scéně od alternativy, přes rock-pop-jazz až a k vážné soudobé hudbě, byť sám nehraje na žádný hudební nástroj... Takovými osobami bývají často třeba dramaturgové.

Vlastimil Válek:
Ono to co píšete zní dobře a dobře se to čte. Já jsme ale, co se komisí odborníků týče, lehce skeptik . Už jenom určit kdo je a není odborník...podívejte na názory odborníků na přesun nádraží v Brně. Moje osobní zkušenost je též ambivalentní. Jako soudní znalec se často setkávám se zcela rozdílnými názory odborníků. Je ale možné, že v kultuře je to jinak. Druhá věc, která mně přijde jako důležitá je odpovědnost za rozhodnutí komise a její doporučení. Komise nezávislých odborníků někoho vybere a doporučí. Radnice bude toto rozhodnutí akceptovat a ono se ukáže jako špatná volba - jakou odpovědnost ponesou odborníci v komisi za svoje doporučení? Odpovědnost bude mít radnice. I to je důvod, proč jsou v komisi zastupitelé, tedy ti, kteří mohou být při volbách pohnáni k odpovědnosti. Nicméně - nijak se odborníkům v komisích a ani v této komisi nebráním. A vůbec mně nevadí, když v této komisi bude místo mě odborník...o:)))

To je přece jasné, že odpovědnost nesou politici. Od toho je máme. Vymahatelnost práva za následky nezodpovědných rozhodnutí už je ovšem diskutabilní. Nelíbí se mi výběrové řízení, kdy se po účastnících chce aby sami naplnili KCL svým obsahem bez upřesnění definice kulturního centra. Takové zadání je vágní a přiblížit se mu znamená spíše metodu pokus omyl. Zdá se, že radnice vůbec neví co si s KCL počít. Jednou ho chtějí někteří radní zrušit, jiní podporují v jeho čele ředitelku, která nedokáže formulovat srozumitelnou větu a teď je tu výběrové řízení bez jasného zadání. Sorry, ale tito radní by se opravdu měli v otázkách týkajících se kultury s někým poradit. A mohl by to být i odborník. Zatím by stačil ten z oboru kultury. Později mohou přizvat i jiné :)

Souhlasím s V. Válkem, že role odborníků je dvojsečná v současném stavu věcí. Nicméně myslím, že zavedení odborných hodnotitelů jako standard při různých výběrových řízeních je cesta dobrým směrem v případě, že jsou tato doporučení veřejná. Pak lze zřetelně rozlišit mezi odpovědností politickou, odbornickou a osobní. Klíčový bod, který se řeší je minimalizace rizika "politizace veřejných institucí"., přesněji zamezit tomu, aby pozice ve veřejných institucích nebyly předmětem politických obchodů - proto jsem rád z VŘ na KCL. Odpovědnost odborníka je v tom, že zhodnotí koncepce i profily kandidátů a vyjádří své doporučení - těžko si představit, že by riskoval svou pověst v oboru. Odpovědnost politika je v tom, že se doporučením řídí nebo neřídí. A pokud se "nejlepší" kandidát dle odborníků neosvědčí, je to odpovědnost právě jeho a ničí jiná (zanedbáme-li praktické provozní vlivy, které, myslím, nemohou mít rozhodující roli při vážném neplnění vlastní koncepce nebo v hospodaření). V tom případě pak předpokládám neprodleně konají politici s požadavkem na odvolání a vypsání nového VŘ (viz třeba Dopravní podnik města Prahy). A pointou celého tématu, zdá se mi, by mohlo být heslo "Správa místo vlády" (toto heslo tímpádem rezervuji do voleb ;)))

Na webu radnice jsou zveřejněny koncepce činnosti KCL uchazečů o místo ředitele/ředitelky KCL:
http://www.brno-lisen.cz/konkurzni-rizeni-na-reditele-reditelku-kulturni...