Sobota 09. prosince 2023
Vložil admin on March 01, 2012

 internet)Vážený pane starosto,

odvoláváme se na Vás jako na zřizovatele ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 se stížností na rozhodnutí a postup paní ředitelky Mgr. Olgy Kšicové, týkající se fotografování žáků školy dne 17.2.2012.
Ve čtvrtek 16.2.2012 děti přinesly v žákovské knížce informativní ústřižek o fotografování žáků školy, které se bude konat následující den, tj. 17.2.2012 (viz. přiložená kopie, včetně kopie nabídkového letáku). Již na první pohled nás nabídka focení ve fotbalových dresech s merchandisingovými předměty s fotbalovou tématikou nezaujala a o focení jsme neprojevili zájem žádným podpisem ani svolením. Nepovažujeme to za klasické fotografování tříd nebo památeční fotografie k Vánocům či Velikonocím. Můj syn, Robin Beck, žák 5.B třídy fotografování v pátek 17.2.2012 odmítl, bylo mu však nařízeno, že fotografování je povinné a byl, i jako ostatní děti, jejichž rodiče neprojevili o fotografování zájem, vyfotografován.
V úterý dne 21.2.2012 jsme s paní Jelínkovou, matkou Eduarda Jelínka, rovněž žáka 5.B třídy, navštívily paní zástupkyni pro 1.stupeň, Mgr. Hanu Pokornou, jednající v nepřítomnosti paní ředitelky. Vyjádřily jsme jí svůj nesouhlas s rozhodnutím o fotografování našich dětí a požadovaly okamžité skartování fotografií a vydání potvrzení od školy, že fotky, včetně všech jejich datových souborů byly skutečně skartovány a nebude s nimi nikdo v budoucnu moci komerčně ani jiným způsobem nakládat.
Podle vyjádření paní zástupkyně Mgr. Pokorné a dostupných informací z řad pedagogů se jednalo o komerční fotografování pro propagační kampaň fotbalového mistrovství Euro 2012 v Polsku a Ukrajině. Členové produkčního štábu firmy Xvision s.r.o., která fotografování nabízí, byli jak české, tak polské nebo slovenské národnosti, jednalo se čistě o kvantitu nikoliv kvalitu fotografií, vše muselo proběhnout jak na běžícím pásu. Děti byly fotografovány doslova jako stádo, v řadě kus po kusu, jeden za druhým, zepředu a z boku, děvčata zvlášť, chlapci zvlášť, děvčata v dresu a s cheerleaders třásněmi, chlapci v dresu, s míčem a nezbytným - nevkusným fanouškovským kloboukem. Dokonalé zesměšnění a ztrapění osobnosti, která se s tím neztotožňuje. Mnozí pedagogové měli výhrady k této komerční kampani ve škole, k samotnému údajně velmi zvláštnímu průběhu a dle našeho názoru k potupnému stylu fotografování. Nikdo však nedokázal paní ředitelce a jejímu rozhodnutí argumentovat a této akci zabránit. Fotografována byla postupně celá škola, dokonce i žáci, jejichž rodiče vyjádřili nezájem nebo nesouhlas. Fotografování bylo totiž povinné.
Jak je možné, aby škola, kam posíláme každodenně své děti v dobré víře za účelem vzdělávání, překročila svůj rámec a místo vyučování zneužila bezbranné děti k účelovému fotografování a propagaci sportovní akce v jiné zemi? V dnešní době, kdy všechna média informují o obchodu s dětskou fotografií, jakéhokoliv charakteru, a jejího možného využití za pomoci fotomontáže apod., je doslova nutné, být nadmíru obezřetný, být schopen odolat vnějšímu komerčnímu tlaku, dokázat rozlišit vhodnou či nevhodnou nabídku, zejména pokud se jedná o školu a děti. Vždyť nedávno v médiích proběhly zprávy, že obchod s dětskými fotografiemi je velmi žádaný a lukrativní byznys, centrem těchto aktivit je především Polsko a země na východ od Polska. Fotografie mají široké možnosti použití, ať už v reklamní branži nebo pro osobní účely. My, jako rodiče, přece máme právo rozhodnout, jestli chceme, aby fotka našeho dítěte byla součástí nějaké komerční evidence či databáze. Nejsme negramotní, abychom věřili alibistickému tvrzení, že v dnešní době moderních technologií, budou fotky dětí na přání skartovány! Jak je možné, aby na půdě školy, zcela svévolně, někdo za poskytnutí sponzorského daru či dalších úliteb propůjčoval naše děti volně k dispozici k reklamním účelům? Kdo jim k tomu dal svolení? V jiných případech škola požaduje podpis na účast v jakékoliv školní soutěži, na návštěvu divadelního představení, dopravu v MHD apod., ale zde, u tak závažné věci, najednou není potřeba? Kromě souhlasu se zveřejňováním fotografií dětí pro účely školy (web, školní časopis atd.) jsme na začátku roku nic jiného nepodepsali. Máme snad fotografování pro reklamní kampaň na Euro 2012 v Polsku a Ukrajině považovat za propagaci ZŠ a MŠ Horníkova? To už ale bychom žili v Absurdistánu nebo na jiné planetě….!!! Vrcholem této záležitosti je finanční ohodnocení, kdy naše děti byly zdarma nafoceny pro reklamní kampaň a rodičům byla dána zcela bezskrupulózní nabídka: fotky si v případě zájmu odkoupit, v kompletu za 340,- Kč a škola z toho dostane netransparentní provizi za zprostředkování (viz. opět příloha). Podle našeho zjištění firma Xvision s.r.o. se sídlem v Hradci Králové je součástí polského koncernu Vision Polska, který má zastoupení i na Slovensku a Maďarsku. Firma je specialistou na fotografování dětí v základních a mateřských školách a je schopna dle zadání zrealizovat jakoukoliv objednávku. Kdo je skutečným objednavatelem fotek našich dětí?
Jsme rodiče dětí 5.B třídy, mnohé z nich se hlásí na víceletá gymnázia, je nanejvýš nutné u nich v těchto chvílích ke vzdělávání přistupovat zodpovědně a důsledně, a nikoliv místo vyučování je, zdarma nebo za provizi, poskytovat jako němý a bohužel bezbranný materiál pro účely reklamní kampaně.
Záležitost jsme již konzultovali s právním zástupcem a domníváme se, že zde mohlo dojít k porušení zákona, a proto nevylučujeme skutečnost, že záležitost bude předána Polici ČR či státnímu zastupitelství s žádostí o prošetření. Stížnost se žádostí o součinnost bude rovněž zaslána na Českou školní inspekci v Brně, vedoucímu sociálně – kulturního úseku Magistrátu města Brna a vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, příp. dalším institucím.

Žádáme Vás tímto jako zřizovatele školy o prošetření výše popsané události a o vysvětlení, proč škola překročila svůj rámec vyučování a propůjčila žáky školy k reklamním účelům. Paní ředitelka Mgr. Olga Kšicová dle našeho názoru velmi závažně porušila rámec svých pravomocí a narušila tímto krokem důvěru, týkající se bezpečnosti našich dětí. Žádáme Vás, aby z tohoto pochybení byly vyvozeny patřičné důsledky.
Rovněž Vás žádáme, abyste jako ÚMČ Brno - Líšeň přijali opatření preventivního charakteru, která by zamezila, aby v budoucnu mohlo k podobným událostem na školách docházet.

Tato stížnost je psána jménem níže uvedených rodičů žáků ZŠ a MŠ Horníkova, kterým rovněž záleží na vyjasnění situace. Každým dalším dnem se ozývají a připojují další rozhořčení rodiče. V případě nutnosti začneme sbírat podpisy.

Děkujeme za prošetření a vysvětlení situace.

S pozdravem

Petra Becková
Marie Jelínková

Rodiče, kteří se připojili ke stížnosti a z titulu své funkce to oznámili ostatním rodičům ke dni 22.2.2012:

Ing. Ivana Marušincová, třídní důvěrník za třídu 5.B
Mgr. Eva Maršíkova, třídní důvěrník 3.A
Iva Enžlová, třídní důvěrník 4.B, matka dítěte 2.B
Radek Enžl, otec dítěte z 2.B

Na článek byl portál vlisni.cz upozorněn e-mailem s odkazem na Facebook, odkud byl článek převzat.

Odkaz naleznete zde:
http://www.facebook.com/pages/Nesouhlas-s-fotografov%C3%A1n%C3%ADm-d%C4%9Bt%C3%AD-na-Z%C5%A0-a-M%C5%A0-Horn%C3%ADkova-1-Brno/308309842562371?sk=wall

Kategorie: 

Komentáře

Úplně náhodou jsem narazil na uvedenou stížnost. To je ale síla. Ti rodiče-stěžovatelé doslova zešíleli! A v takovém prostředí pak vyrůstají děti.

Pane, máte pravdu, tí rodiče DOSLOVA A DO PÍSMENA ZEŠÍLELI !!! To je naozaj síla, vždyť focení je naprosto nevinná záležitost a ti rodiče dávají focení na úroveň vraždy.

Zadny oficialni vystup zatim neni, zacatkem tydne by mel byt k dispozici zapis, ale zde je popis schuzky tak, jak se odehrala.
Nejdirve zacal mluvit Mgr. Jelinek z MMB, odbor skolstvi.Ten nastínil, co se odehrálo kolem fotografování, stížnost asi 3 lidí, že děti měly uvedeno v žákovské, že se nemají fotit, přesto se stalo nedopatřením, že se fotili. V této věci se ve čtvrtek sešel s paní ředitelkou, vše si ujasnili, že společnost Xvision slíbila vše na půdě skartovat, u toho je možná i přítomnost rodičů. Písemný závazek společnosti o následné likvidaci všech záznamů dětí. Zmínil i souvislost s běžným fotografováním na Vánoce či Velikonoce. Byla to taková lehká obhajoba situace.
Na to byla naše reakce, že se nejedná o to, jestli se 3 žáci neměli fotit a přesto se fotit museli, ale o to, jak je možné, aby ředitelka přijala nabídku na komerční focení, nic si o té společnosti nezjistila, dovolila místo vzdělávacího procesu, aby se na půdě školy něco takového realizovalo. Neoslovila rodiče v dostatečném časovém předstihu a nevyžádala si od nich písemné vyjádření. Na tuto akci není se školou smlouva. Na to paní ředitelka reagovala,že to není obvyklé, že taková akce přišla poprvé. Odvolávala se na focení Vánoce, Velikonoce třídní focení, že na to také není smlouva, ale to jsme jí vyvrátili, protože k tomuto fotografování má škola od rodičů písemný souhlas ze začátku školního roku. Paní ředitelka vytáhla foto žáka v dresu, že má na to souhlas rodičů, ale nedostala prostor pro svou dalsi obhajobu.
Oznámili jsme, co se nám nelíbí, jak se paní ředitelka zbavuje odpovědnosti za své rozhodnutí, které učinila, když přijala nabídku na komerční fotografování. Vše shodila na paní zástupkyně, což dokládáme jejím vyjádřením v e-mailu. Toto vyjádření jsme obdrželi ve čtvrtek a požádali jsme o účast paní Hasoňovou, která nebyla na tuto schůzku původně pozvána.
Sdělili jsme, že ještě čekáme, jak se k této stížnosti vyjádří Česká škol. inspekce a také, že stížnost na akci foto poslal jeden tatínek na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Jedna maminka uvedla, že viděla ve městě velký billboard s reklamou k Mistrovství a s fotkami jiných dětí v dresech a kloboucích. Že těžko máme jistotu, že fotky našich dětí nebudou viset v jiném městě a že to opravdu považuje za zneužití dětí pro reklamní účely a není na místě to podceňovat. Starosta na to reagoval, že to je trochu předjímání situace, že pokud bychom zjistili, že jsou někde naše fotky vyvěšeny, pak je to na trestní oznámení na firmuXvision.
Bylo vyjádřeno ze strany Magistrátu, že k pochybení došlo, zejména v tom, že akce byla uspořádána v rychlosti, ze dne na den. Žádali jsme skartaci fotek, včetně všech datových záznamů s osobní asistencí, dále vytvoření metodického pokynu pro školu - školy, který by zároveň měl sloužit i jako prevence do budoucna a také veřejnou omluvu paní ředitelky rodičům na webu školy, v Líšeň. novinách, webu vlisni.cz, příp. Učitelských novinách a zvážení personálního obsazení vedení školy. K tomu starosta řekl, že nemůže nikoho nutit, ale nabídne pro omluvu prostor.
Pak ještě následovala druhá část schůzky, která se týkala dlouhodobých problémů na ZŠaMŠ Horníkova, byla vyjádřena nedůvěra paní ředitelce a nesouhlas se současným stavem školy. Tato věc se bude dále řešit.

Dobrý den,nedá mi to bohužel abych nereagoval na Vaše napadání a to jak firmy XVISION s.r.o,tak i představitele školy.
Vezmu to postupně: Škola je oslovována naprosto standardním způsobem,tak jak to to dělají i jiné firmy v jejichž náplni je školní fotografie. Ani Vy ani já,pokud si dobře pamatuji školní roky,jsme se žádný školní rok neobešli bez fotek,ať již sólo či skupinek.Proto se divím,že je najednou tolik povyku???? Moje děti též nosí školní fotografie a nevidím v tom vůbec nic nepřístojného,naopak je to milá vzpomínka.Nikdo nikoho nenutí aby vyhotovené fotografie kupoval apod., je na svobodné vůli každého jak s tím naloží. Dále,co se týká nakládání s osobními daty,jsem se osobně přesvědčil,že firma datové záznamy maže po 60 ti dnech,pokud se se souborem nepracuje,tzn. eventualní reklamace nebo přiděllávky.V papírové formě se skartují buď přímo ve škole nebo ve firmě.Umí si někdo z Vás představit ten objem papíru,pokud firma funguje v 6 ti státech Evropy a neskartovala by ho??????? Viděl snad někde někdo z Vašich ochránců morálky někde nějakou fotku z naší kuchyně dítěte na internetu nebo alespoň o tom slyšel?? Mám pocit,že NIKOLIV!!! A nejen pocit,jsem o tom přesvědčen.Vše jsou pouze hloupé spekulace a poškozování dobrého jména a zájmů firmy. Myslíte,že by firma fungovala na trhu již 14 let,kdyby pěstovala praktiky,tak jak se snažíte čtenářům předestřít Vy?????
Kdyby existoval pouze zlomek pravdy,toho co zde spekulujete,už dávno by skončila.Pokud budete pátrat kdo je autorem tohoto sdělení,milerád Vám ušetřím čas,jsem zaměstnancem zmíněné firmy,"pouhý pěšák" a tak mě prosím nepodezírejte z toho nejhoršího. Na rozdíl od zahraničí je Česko specifické. Zde se úspěch netoleruje,zde se jen závidí,spekuluje a stěžuje. I Váš dotaz ve výše uváděné právní poradně je lživý !!!! Proč uvádíte,že firma nemá adresu,sídlo apod??? Jak v centrále v Polsku,na Slovensku i v České republice v Hradci Králové jsou kanceláře na uvedených adresách,včetně mail i tel.spojení. Proč každá škola dostává jako součást nabídky"čestné prohlášení o nakládání s osobními údaji",tak jak vyžaduje zákon? Pro Vás možná kus papíru,pro nás zákonný závazek. Jediné co považuji za chybu je to,že byly vyfoceny děti,které měly zákaz.I když panuje velký ruch u této činnosti,stát se to nemělo. Ale to myslím není nic,co by se nedalo vysvětlit a vyřešit omluvou. Proto nechápu podobný "hon na čarodějnice". Pokud má někdo pocit,že zde není vše,milerád vysvětlím i vezmu do terénu. Proč tisíce rodičů je spokojeno? Kde se stala chyba?

Firma je zapsána v obchodním rejstříku od roku 2012 takže nevím kde jste sebrala, že funguje 14 let.

Omlouvám se od roku 2010.

Mimochodem,výraz " komerční focení" je co? Co se týká focení ve školách , TAK JE TO KAŽDÉ FOCENÍ !!!!! Vše se děje za účelem zhotovení fotografií a jejich následným prodejem rodičům nebo zákonným zástupcům a NE TŘETÍM STRANÁM,JAK TU NEUSTÁLE LŽETE S NĚJAKÝMI BILBOARDY APOD !!! Vyfoťte a zveřejněte,do té prosím nelžete a nespekulujte. A jinak chudák paní ředitelka.....,tam u Vás to musí být za trest. Ať žije Amerika.... jejich "ultramorální zákony", 50 let jsme kopírovali bolševika,nyní zase o 100 % na druhou stranu. My Češi nikdy nebudeme svoji s vlastním názorem a pohledem na svět.

Tady je zcela jednoduché řešení,...nový zákon od letošního roku umožňuje zřizovateli vyhlásit Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ či MŠ (bez udání důvodu) a to nadále na 6leté funkční období. Pokud se starosta trochu bojí o svou židli, vyjde občanům vstříc... víte kolik obcí této možnosti využilo? A s konkurzy se roztrhl pytel,..protože dosud byly ředitelky v podstatě neodvolatelné,...teď stačí konkurz vyhlásit a sehnat někoho kdo se tam přihlásí a stávající vyšachuje :-)
Hodně štěstí, matka, učitelka a možná budoucí ředitelka MŠ Dara :-)

....tak to je fakt nechutné! Budu rád kd\ž se to tu bude sledovat. a pokud se bude skola tvarit,ze o nic neslo, tak to je konina, protoze ne kazdej je takovy ignorant, aby mu to nevadilo. nejde o love za fota. jde o to,ze si kdejakej dement muze mou dceru nafotit aniz bych s tim souhlasil anebo ona. to je fakt totalitni pristup.

Komentář byl smazán z důvodu použití vulgárního slova.
portál vlisni.cz