Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on June 03, 2014
Zřícený letoun u Líšně (zdroj: prezentace R. Brzobohatého)

Přednáška přináší pohled na období druhé světové války v Líšni. Historická data se prolínají s osobními vzpomínkami a vytvářejí autentický obraz prožitý generací narozenou v druhé polovině třicátých let minulého století. Posluchač prochází Líšní od r. 1939 do roku 1945, seznamuje se s nejdůležitějšími událostmi místního rázu jako odrazem turbulence celospolečenské. Prožije s Líšní obě heydrichiády, velká bombardování Líšně (Ostmarka - srpen 1944, letecká příprava frontových bojů v dubnu 1944) i konečné osvobození obce. Seznámí se s odbojem v obci samé i účastí líšeňských občanů na odboji zahraničním se zřetelem na jeho významné postavy. S pietou pak vzpomene více jak 50 spoluobčanů padlých v bojích či umučených v koncentračních táborech. Součástí přednášky je i citace a doporučení 15 publikovaných i rukopisných pramenů zabývajících se daným obdobím ve vztahu k Líšni a výzva ke sběru a uchování pramenů skrytých dosud v osobním vlastnictví.     

 

                                                                                                                 Rostislav Brzobohatý

Odkazy na další videa v rámci projektu Paměť Líšně:

Záznam z přednášky je rozdělen na dvě části. První část se věnuje období války a druhá čás odbojové činnosti líšňáků. 

 

Kategorie: