Středa 24. dubna 2024
Vložil admin on January 25, 2014

Úvod: V Líšni se hraje divadlo už téměř 150 let. První písemná zmínka hovořící o tradičním divadle dětí hraném v klášteře sester K. Boromejského pochází již z r. 1871.  Následující počítačová prezentace představuje první pokus o souhrn všech dosud dostupných údajů o líšeňském divadelnictví od této první zmínky do současné doby, který zůstává v archivu obce. Uvádí i publikované a rukopisné prameny, z nichž bylo čerpáno. Mapuje jednotlivé domy, v nichž se divadlo hrálo, dále jednotlivé soubory a jejich významné osobnosti i jejich repertoár a dynamiku jejich činnosti v jednotlivých obdobích.

Dokládá, že divadelnictví v Líšni dosáhlo svého největšího rozvoje mezi léty 1920-1938 v období první československé republiky. Šest scén dospělých, jedna a v závěru pak dvě scény dětských divadel a jedno divadlo loutkové představovaly v tehdejší obci neobyčejně rozvinuté kulturní zázemí odrážející rozrůzněnost společenského života obce. Z tohoto zázemí vzešla i řada významných herců, baletních umělců, hudebníků a muzikantů, kteří se prosadili i mimo Líšeň v celostátní i mezinárodní úrovni.

Prezentace není zřejmě zdaleka vyčerpávající. Četné fotografie, písemné materiály a dokumenty zůstávají jistě skryty v archivech starolíšeňských rodin. Najde-li čtenář nepřesnosti, které mohly vyplynout ze vzpomínek některých pamětníků či jejich záznamů, může je sdělit na moji adresu. Rád je v originále prezentace opravím či doplním.

Rostislav Brzobohatý

 

Poz.red:

Odkazy na další videa v rámci projektu Paměť Líšně:

Paměť Líšně - o tělocvičných spolcích Orlu, Sokolu a Hasičských sborech 

Povídání o líšeňských spolcích s Josefem Trávníčkem 

 

Cyklus přednášek Paměť Líšně pořádá občanské sdružení Líšeň sobě ve spolupráci s KC Líšeň. Projekt je finančně podporován ÚMČ Brno-Líšeň.

   

Kategorie: