Sobota 09. prosince 2023
Vložil admin on April 17, 2012

Veřejná diskuse dotaceNa konci března proběhla v knihovně na zámku veřejná debata nad novými pravidly pro žadatele o dotace z rozpočtu městské části. Ta byla zároveň první z chystané série diskusí občanů a politiků pořádaných sdružením Líšeň sobě.

Podle místostarosty Jozefa Sedláčka, který zde návrh prezentoval se diskuse setkala s poměrně  velkým zájmem ze strany žadatelů. „Pozvánku na veřejnou diskusi jsme zaslali všem, kteří v minulosti o přidělení dotace žádali, tedy asi 50 subjektům. Samotné diskuse se zúčastnilo přibližně 40 osob, podle mého odhadu nejvíce z oblasti  kultury a sociálních služeb,“ shrnul. Jednou z aktivních účastnic právě z oblasti kultury byla i principálka z divadla Líšeň Pavla Dombrovská, která nejvíce ocenila samotný vznik pravidel. „Dříve v podstatě žádná pravidla neexistovala, takže snahu pana místostarosty vnímám jako pokrok a velice si cením jeho pracovitosti,“ shrnula své dojmy.

Co konkrétně tato nová pravidla obsahují? Hlavní změnou je podle Jozefa Sedláčka rozdělení dotací na typy A, B a mimořádné grantové tituly. Dotace typu A přitom mají charakter dotací známý ze současných pravidel. „Dotace typu B jsou zaváděny nově a odlišují se především v tom, že mají průběžný charakter. O dotaci je možno žádat v průběhu celého roku a v rozpočtu nejsou uvedeny jmenovitě, ale pouze jako finanční částka na to vymezená. Další novinkou je možnost samosprávy vypsat mimořádné grantové tituly, které vymezují potřebu obce jako zadavatele,“ vysvětlil místostarosta podrobněji chystané změny.

K nim mohli v průběhu celého setkání žadatelé vznášet komentáře, dotazy a navrhovat případné změny. „Během debaty jsme měli k dokumentu připomínky, které budou zohledněny ve výsledné podobě. Důležité je, aby se občané - žadatelé o dotace - měli možnost seznámit se s výslednou podobou dokumentu, která půjde do zastupitelstva ke schválení. V současné době máme na webu radnice k dispozici pouze "Program zasedání ZMČ". Žádné podrobnější informace a materiály, které by jednotlivé body objasňovaly, tam nejsou.,“ podotkla Pavla Dombrovská.

Jozef SedláčekPodle místostarosta Jozefa Sedláčka k žádanému zveřejnění dokumentu dojde: „Další postup bude spočívat v úpravě materiálu dle připomínek a následně potom postoupení ke schválení do orgánů samosprávy. Nejprve do Rady městské části Brno-Líšeň a pokud bude materiál schválen, tak poté bude znovu zveřejněn a postoupen na schválení do zastupitelstva.“ Jako přesné datum uvedl jednání zastupitelstva 19. 4. 2012 a jako datum vejití v platnost  1. 5. 2012.

Diskuse ohledně pravidel pro udělování dotací se tímto květnovým termínem zřejmě uzavře, započatá tradice veřejných diskusí nad důležitými tématy místní samosprávy nikoliv. To potvrzuje i jeden ze spolupořadatelů, člen sdružení Líšeň sobě, Stanislav Karafiát: „Pokud bude o diskuse zájem, určitě budeme pokračovat i v budoucnu. V nejbližší době připravujeme veřejnou debatu na téma navýšení nájemného, která proběhne 11.4. v sále na radnici. Dále připravujeme debatu na téma MŠ v Líšni, nebo debatu související s líšeňskou kapličkou na Kostelíčku.“ Podle Pavly Dombrovské by měla následovat diskuse o komisích rady. „Problém vidím v tom, že v procesu schvalování dotací mají hrát významnou roli komise rady, které jednotlivé žádosti hodnotí a radě doporučují. Tímto je na komise kladena velká zodpovědnost. Navazovat by tedy měla debata o komisích rady a způsobu, jakým budou tyto žádosti posuzovat.“

Nejaktuálnější informace o chystaných debatách najdou zájemci na tomto portálu. Zde mohou zároveň navrhovat další témata k veřejné rozpravě.

Lenka Marešová

Pravidla pro poskytování dotací ke stažení ve formátech:

Soubor doc Pravidla pro poskytování dotací ve formátu pdf

Kategorie: 

Tags: