Sobota 22. června 2024
Vložil vlisni.cz on September 24, 2018
Pole Novolíšeňská - Kubelíkova 2018 (zdroj: Silvie Dražanová)

A jak to začalo před dvěma lety?

Plány developera na výstavbu několika 10-ti patrových domů a problémy s kanalizací.  K tomu bez povolení vybudované kanalizační přípojky pro plánovanou výstavbu v rámci opravy komunikace ul. Kubelíkové hrazené z dotačních prostředků. 

Zasadili jsme se o přijetí usnesení zastupitelstva o podobě výstavby, jednáme s úřady, hlavním architektem i primátorem.

Realizovali jsme petici „Líšeň podle občanů“ podpořenou cca 1500 Líšňáky, děkujeme za podporu!

V Líšni jsme také sdíleli zkušenosti s představiteli univerzitního a občanského života v Chicagu.

 

Co považujeme za správné?

Respektovat krajinný ráz Líšně a pohodu bydlení Líšňáků. Max 4-podlažní domy a RD. Dostatečnou kapacitu dopravní infrastruktury, kanalizace i občanského vybavení. Řešení lokality jako celku bez spekulativních stavebních rezerv, což podpořil i hlavní architekt a primátor Brna.

 

Jaká je nyní situace?

Líšeňský stavební úřad, na žádost developera, postoupil věc stavebnímu úřadu ve Slatině, který  zahájil územní řízení. Proti tomuto rozhodnutí jsme se spolu s občany odvolali na Magistrát města Brna a nyní čekáme na jeho rozhodnutí.

 

Žádost o územní rozhodnutí byla developerem podána na výstavbu 3 bloků 6-ti patrových domů s podzemními garážemi (cca 200 bytů) a 25 RD. Zbývající cca 1/5 pozemku je ponechána jako rezerva.

 

Spolek se stal účastníkem řízení, podali jsme námitky k řízení a návrh na jeho zastavení, a to z důvodu neřešení lokality jako celku a nekoncepčnosti v návaznosti na veřejnou infrastrukturu.

 

Vyzvali jsme k celkové revizi podkladů územního řízení, minimálně jako akt respektu k tisícům Líšňáků, jejichž život plánovaná výstavba ovlivní. Konkrétně ke sjednání nápravy zmatečnosti a nejednotnosti podkladů a k doložení chybějících materiálů, např.

- posouzení vlivu na životní prostředí,

- plánovací smlouvy o veřejné infrastruktuře s městem Brnem,

- plánu řešení odvodnění lokality při přívalových deštích, sousedící nemovitosti na ul. Bylinková a Kubelíkova jsou zaplavovány,

- ochrany nemovitostí a obyvatel před prachem, hlukem nebo ohrožením statiky domů během hloubení podzemních garáží nebo pohybem těžké stavební techniky.

 

V současné době je územní řízení přerušeno na žádost developera.

Termín jeho obnovení nebo dalšího postupu ve správním řízení není uveden.

Situaci nadále sledujeme na úřadě v Líšni, Slatině i Magistrátu.

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme v diskuzi článku nebo na e-mailu lisen.pohodabydleni@gmail.com

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, Silvie Dražanová

Kategorie: 

Komentáře

Dobře Silvo! Máš můj hlas.

Děkuji za podporu a důvěru. Zvolení zastupitelkou naší krásné Líšně je pro mě závazkem k další práce pro ni a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení.

Dobrý den. Také vám gratuluji ke zvolení, mám radost, že tam budete.

Děkuji za důvěru.

Kandidovala jste za subjekt, který výstavbu podporuje. Budete nadále hájit zájmy Líšně, nebo KDU?

Děkuji. Samozřejmě zájmy Líšně tak, jako doposud. Moje stanoviska, názory na výstavbu, které prezentuji v rámci Líšeňského spolku pro pohodu bydlení jsou od počátku stále stejné. Kandidovala jsem za sdružení Spolu v Líšni jako Nestraník, nezávislý kandidít bez politické příslušnost. V rámci našeho pol. sdružení je vždy prioritou najít shodu a společně podpořit to, co je pro Líšeňp přínosné. Dovolete, abych připomněla, že právě moji kolegové dne 22.9.2016 na ZMČ podali návrh na přijetí usnesení týkající se výstavby v lokalitě Novolíšeňská - Kubelíkova, aby min. MČ Líšeň vyjádřila názor na to, jaký rozvoj svého území podporuje či přeje. https://www.vlisni.cz/vase-tema/usneseni-zastupitelstva-ve-veci-planovan...

Mohla by radnice zařídit obyvatelům Původní Líšně kontejnery na listí??? Je ho v našich zahradách mnoho a na ulicích se vysázelo rovněž hodně stromů, což je chválihodné, ale co potom s tím listím, když nám takhle fouká??
Je nás hodně starších občanů a každý nemá možnost odvézt listí na čtyřech kolech do ekodvorů. Na vesnicích to funguje.Obyvatelé mají přistaveny kontejnery na různý bio odpad. Proč ne tady. Není tu jenom sídliště, pane starosto??????

Dobrý den, nedělím Lisen a ani Lisnaky na původní a "novodobé". Je jedna Lisen a občané. Kontejnery na bioodpad rád přístavním, není problém, ale nepřináším blaho proti vůli lidí. Pošlete mi, prosím, kde by měl bio kontejner stát, případně připojte podpisy sousedů, původních i nových, abychom věděli, jak velký je veřejný zájem. Pokud jde pouze o lokalitu a nechcete se problémem více zabývat, zjistím si názor okolních občanů sám. Email zašlete prosím na stefan@brno-lisen.cz. Přeji hezký den a děkuji za podnět.

Děkuji za odpověď, napsal jsem Vám e-mail. Ale dozajista chápete, že sezónní množství odpadu ze zahrad je obrovské a není ho kam dávat. Popelnice máme malé a jak už jsem psal, nemá každý čtyři kola. Ulice jako Štítného, Breicetlova, Klajdovská, Krameriova , nemají ani kontejnery v blízkosti na plasty, sklo apod. Jak pak máme všichni třídit??? Kdo se s tím má tahat do sídliště???Na Dělnáku je brána věčně zavřená, aby se tam něco hodilo a když ne, tak po akci je i plný chodník, tak kam bychom to dali??? Na Broďáku by se snad místo na nějaké kontejnery našlo ne? Zdravíme. Občané z Líšně.

Krásný den. Broďák byl dlouhodobě zanedbaným místem. Nyní byl opraven a slouží jako odpočinkové místo. Scházejí se tam maminky s dětma, mládež i senioři. Místní obyvatelé, kteří mě kontaktovali, si přejí zachovat tento charakter místa a rozšiřovat jej. Jedná se o jediné takové místo v lokalitě, nově opravené, nemá se proměňovat na odpadní zónu. Pro tříděný odpad by se mělo hledat jiné dostupné místo po diskuzi s obyvateli lokality. Pan starosta se do debaty zapojil, situace se tedy řeší. Ráda vyřešení situace podpořím.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.