Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 25, 2017
(vlisni.cz)

V nadcházejících parlamentních volbách mají poměrně velkou šanci dostat se do poslanecké sněmovny hned tři kandidáti z Líšně. Všichni jsou na volitelných místech stran, které jsou v dolní komoře parlamentu už nyní. V rozhovorech přiblížili svůj vztah k Líšni, i to, jak mohou ve sněmovně hájit zájmy zdejších obyvatel. (odpovědi přinášíme v abecedním pořadí kandidátů)

 

Václav Fišer (KSČM)

54 let, narozen a bydlí v Líšni, jednou ženatý, dvě dospělé děti.

Odborník v oblasti obrany a vnitřní bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a krizového managementu ve složkách integrovaného záchranného systému a veřejné správě. Absolvoval vojenskou akademii, dvacet let působil jako voják z povolání a policista, poté úředník ministerstva vnitra a zdravotnictví, krajského úřadu a nyní již pátým rokem pracuje ve Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje. Ve své odbornosti je aktivním lektorem, autorem učebních textů a desítek odborných článků, je také členem několika odborných společností, zaměřených na ochranu obyvatelstva a organizaci zdravotnictví. V městské části je členem Komise pro životní prostředí a veřejný prostor Rady městské části Brno-Líšeň. Je členem Moravského rybářského svazu, houbař a zahradník.

Životním mott: Vlastenectví není zločin, ale povinnost! Je vědomím odpovědnosti a povinnosti aktivního rozvíjení kulturního a technického dědictví, národní identity a české státnosti, ve prospěch všech.

Jak dlouho v Líšni žijete a jaký k ní máte vztah?

Pro mě je tato odpověď jednoduchá, protože jsem líšeňským rodákem. Pracovní povinnosti mě sice již zavedly do různých koutů naší vlasti, v Líšni ale trvale bydlím po většinu života. Pamatuji si ještě i podobu Líšně a okolí před postavením sídliště a i když mi jako rodákovi všechny proměny ani nemohou být úplně vlastní, jsem rád, že právě Líšeň je mým domovem.  

Čeho se nejvíce bude týkat vaše případná práce ve sněmovně?

Celý aktivní život se pohybuji ve sféře zajišťování bezpečnosti a je tedy přirozené, že i do sněmovny kandiduji s úmyslem pokračovat v tom, co znám a umím. A práce bude hodně, od obrany státu přes fungování záchranného systému až třeba po životní prostředí. Zkušenosti jsem sbíral jako voják, policista, úředník nebo dnes v záchranné službě.

Jakým způsobem budete ze sněmovny podporovat Líšeň? Dá se vůbec skloubit funkce poslance s komunálními tématy?

To je častá i pochopitelná otázka. Nemám na ni ale líbivou odpověď, skloubit to jde opravdu těžko a pro některé zvolené to může být i zklamáním, rozčarováním. Já sám se jako poslanec budu snažit být Líšni aktivně prospěšný, čím budu moci, a to je především účastí na jejím veřejném životě. Prostě – stále budu a nezapomenu být „Líšňákem“!

 

Roman Sklenák (ČSSD)

Narodil se v roce 1970, vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a poté Právnickou a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. 
Od roku 2002 je členem Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, v roce 2010 byl poprvé zvolen do Poslanecké sněmovny a od listopadu 2013 je předsedou Poslaneckého klubu ČSSD. 
V Parlamentu se věnuje zejména sociální politice. Mimo jiné navrhl a prosadil zásadní změny valorizace důchodů, díky kterým se zvyšují podstatně více než v minulosti. 
Je ženatý, s manželkou Markétou má syny Jakuba, Matěje, Vojtěcha a dceru Annu. 

Jak dlouho v Líšni žijete a jaký k ní máte vztah? 
V Líšni jsem se před 47 lety narodil a nikdy se nepřestěhoval. Líšeň je skvělé místo pro život, jsou tady úžasní aktivní lidé, v přírodě i centru města jste za chvíli, když chcete klid, máte ho, když si chcete užívat ve společnosti, můžete. Jsem hrdý na naši historii i současnost a Líšňákem jsem fakt moc rád.

Čeho se nejvíce bude týkat vaše případná práce ve sněmovně?
Mám srdce nalevo a především se snažím pomáhat těm, kteří to sami nezvládají. V končícím volebním období jsem v Poslanecké sněmovně mimo jiné navrhl a prosadil rychlejší růst důchodů, větší daňové úlevy pro rodiny s dětmi, ale třeba i zákaz farem, kde se chovají zvířata jen kvůli jejich kožešinám.

Jakým způsobem budete ze sněmovny podporovat Líšeň? Dá se vůbec skloubit funkce poslance s komunálními tématy? 
Lex Líšeň slíbit nemůžu, ale Líšeň a líšeňské organizace budu podporovat stejně jako dosud. Jednání líšeňského zastupitelstva nebo školské rady mně jako zákonodárci dávají potřebnou zpětnou vazbu, a naopak moje zkušenosti z Parlamentu se hodí při prosazování záměrů dobrých pro Líšeň.

 

Vlastimil Válek (TOP 09)

Narodil se v Brně (1960), dětství strávil v Poštorné a v Břeclavi, kde vystudoval gymnázium. Poté pokračoval ve studiu Lékařské fakulty Masarykovy University v Brně, kde žije dodnes.
Dnes vede Kliniku radiologie a nukleární medicíny. Od roku 1993 učí na brněnské lékařské fakultě. Věnuje se zde výzkumu a výuce budoucích lékařů, dnes v pozici profesora radiologie. Jako lékař se zaměřil na diagnostiku a léčbu v oblasti nádorů břicha, sám je průkopníkem některých metod. 
Od roku 2012 je náměstkem ředitele Fakultní nemocnice Brno a předsedou České radiologické společnosti a stojí také v čele Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Do politiky vstoupil v roce 2010, kdy se v městské části Brno-Líšeň stal zastupitelem za TOP 09. V letech 2012 a 2016 byl i jihomoravským krajským zastupitelem.
Vedle lékařské profese se věnuje pomoci zrakově postiženým – pravidelně spoluorganizuje Běhy radiologů pro Světlušku. Žákům základních škol přibližuje medicínu a studium na Masarykově universitě prostřednictvím projektu „Stojí za to se učit“. Působil v mezinárodní organizaci Červený kříž, po roce 1989 byl ještě jako mladý lékař krátce republikovým místopředsedou této organizace.

Jak dlouho v Líšni žijete a jaký k ní máte vztah?

Ve Staré Líšni žiju celý život. Moji rodiče sice za socialismu dostali umístěnky, takže jsem dětství prožil v Přerově, Poštorné a Břeclavi, ale víkendy jsem vždy trávil u prarodičů v Líšni, ke které mám odmala velmi vřelý vztah. Konec konců, Válkovi, Šťastní, Sobotkovi a Veselí patří do Líšně už mnoho generací a byli to moji předci.

Čeho se nejvíce bude týkat vaše případná práce ve sněmovně?

Bude se to týkat toho, čím se posledních profesně zabývám. Je to medicína, organizace zdravotnictví, školství a výzkum. Zastávám ten názor, že zdravotnictví je oblast, která by neměla podléhat politickým vrtochům, ale měla by být postavena na shodě odborníků napříč spektrem.

Jakým způsobem budete ze sněmovny podporovat Líšeň? Dá se vůbec skloubit funkce poslance s komunálními tématy?

Samozřejmě budu podporovat Jihomoravský kraj a Brno – centrum vědy, výzkumu a vysokých škol a tím pádem budu podporovat i Líšeň. Konkrétní podpora jednotlivých obcí je ale na centrální úrovni obtížná. Tzv. porcování medvěda je snad již minulostí. Mohu ale pomoci „otevíráním dveří“ pro líšeňské spolky a organizace. Řešení komunálních témat závisí na tom, jak kvalitní je legislativa. Typickým příkladem je doprava, což je jeden z klíčových problémů našeho regionu, ale i Líšně. Budu se v parlamentu zasazovat o to, aby stát byl skutečnou službou, ne šikanou občanů, a to v jakékoli oblasti.

 -vlisni.cz-

Kategorie: 

Komentáře

Dotaz na pana Sklenáka: Poslanci ve sněmovně mohou přímo ovlivnit život v Líšni prostřednictvím zákonů, které schvalují. Jedním z takových zákonů je i nedávno schválená novela stavebního zákona. Snad všichni obyvatelé Líšně oceňují, že Líšeň je příjemná okrajová část Brna s dlouhou tradicí osídlení, zasazená do krásné krajiny s celou řadou zajímavých dominant. Je příjemným místem k životu obklopeným krásnou krajinou. Vlivem různých okolností v posledních letech vzrůstá tlak na intenzivní výstavbu na území Líšně, které může zásadním způsobem změnit tvář naší městské části (zástavba v okolí Kostelíčku, výškové budovy u Novolíšeňské). Líšeňští obyvatelé se snaží bránit alespoň těm nejvíce devastujícím změnám, a proto v posledních letech vzniklo několik spolků. Bohužel hrozí, že od nového roku přijdou tyto spolky a aktivní občané o jakoukoli možnost výstavbu v Líšni ovlivnit. Novela stavebního zákona jim totiž bere možnost účasti na územním a stavebním řízení. Již před přijetím této novely varovali před její neústavností zástupci právnických fakult. Nyní o ní z téhož důvodu rozhoduje Ústavní soud. Vy jste pro tuto novelu stavebního zákona také hlasoval. Nemáte obavu, že jste tím omezil možnost Líšňáků ovlivnit budoucí tvář Líšně?

Obavu, že Líšňáci nebudou mít možnost ovlivnit budoucí tvář Líšně opravdu nemám. Mají k tomu celou řadu možností, především právo účastnit se projednávání územního plánu a právo účastnit se řízení o posuzování vlivů staveb na životní prostředí. Účastníkem územních řízení je mimo jiných obec, a je tedy teoreticky možné uplatnit své připomínky i prostřednictvím volených zastupitelů.

Výborně, takže až se budou příští rok stavět na Novolíšeňské ty desetipodlažní věžáky, tak máme celou řadu možností:

* V roce 1994 jsme mohli připomínkovat územní plán a dát připomínku, že tam nechceme desetipodlažní domy. Super, udělal to někdo? Aha, asi ne.
* Nevadí, je tu EIA. Nebo není? Bude se pořizovat?
* Nevadí, máme tu volené zástupce. Napíšeme panu Starostovi a dozvíme se: „Městská část do výstavby nemůže zasahovat. Je to záležitost magistrátu a místního stavebního úřadu.“. Takže musíme za panem primátorem. On sice pan primátor není z Líšně, možná tu nikdy nebyl, ale určitě mu zájmy Líšně leží na srdci. Nakonec, když se ty „výškáče“ nepostaví v Líšni může je developer postavit třeba panu primátorovi pod okny. Takže si můžeme být jisti, že Líšeň bude na prvním místě!

Takže až budete kolem těch desetipodlažních domů chodit, můžete si klidně opakovat „Obavu, že Líšňáci nebudou mít možnost ovlivnit budoucí tvář Líšně opravdu nemám.“.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.