Středa 22. května 2024
Vložil admin on June 26, 2009

Strom rokuStromy nás provází již od pradávných časů a mají ve městech svůj zásadní význam, krom historické stránky a jejich význam je uznáván i v souvislosti s nastávajícími změnami klimatu. K těm největším a nejimpozantnějším stromům se často člověk obracel jako k silné bytosti o pomoc a radu, o uzdravující sílu. Jejich dřevo posloužilo od kolébek až po rakve. Často stromy sloužily jako orientační body a od nepaměti se vysazovaly podél cest, u křížků a kapliček, při narození člověka. Jako mýtický a duchovní symbol síly a dlouhověkosti nesl strom i další významy, i ve spojení s dříve nevysvětlitelnými jevy. Pod jejich korunami nacházeli mnozí útěchu, chvíli odpočinku a také novou sílu a životodárnou energii, kterou načerpávali u mohutných kmenů. Ne nadarmo bývaly kolem kmenů stromů na vesnicích i v parcích instalovány lavičky. Nebylo lepšího posezení, než ve stínu zdravého stromu, nejčastěji lípy, která se stala také národním symbolem.

Nadace Partnerství dělá celostátní ankety pro Strom roku České republiky a je možné se jich samozřejmě účastnit.

Letošní anketa Brněnský strom roku měla 3 vítězné vytipované stromy, byl veliký zájem veřejnosti, bylo doručeno 874 platných sms zpráv a hlasů přes webové stránky nadace a ekologické poradny Veronica, z toho nejvíce hlasů bylo získáno z anketních lístků. Komise vybírala do finále z dvaceti stromů, vybrala deset a o vítězném stromu tohoto roku rozhodla veřejnost.

V parku líšeňského zámku Belcrediových se v úterý 23.6.2009 od 16hod uskutečnila oslava, na které promluvily některé zúčastněné osobnosti a členové výběrové komise.

Ročně vzniká 400 správních řízení o stromech, které se mají kácet. Společnost Veronica stíhá přibližně čtvrtinu těchto řízení ovlivňovat, aktivně se účastnit jednání s investory a dalšími účastníky. Cílem je samozřejmě uhájit každou dřevinu.

Vyhlášení výsledkůIng. Josef Kasala z Veřejné zeleně města Brna předal diplom jako první zástupci rodiny Belcredi. Veřejná zeleň letošní anketu financovala (z určených peněz veřejných poplatníků).  Vyhlášení  výsledků proběhlo důstojným způsobem, včetně drobného občerstvení a cimbálové muziky v prostorách líšeňského zámečku rodu Belcredi, jejichž památný strom - buk se nachází uprostřed jižní poloviny zámeckého parku. Letos v Brně v roce 2009 zvítězil, dostal největší počet hlasů - 214. Na líšeňský buk upozornil vlastivědný spolek Petra Bezruče. Strom byl zasazen v roce 1730 při navrhování parku Johanem Kryštofem z Freyenfels. Tuto informaci zveřejnil také deník MF DNES a Ekologický institut Veronica, který soutěž pořádá. Vítězný zámecký buk je silný a zdravý a záchrannou péči a nákladné ošetření, která jsou součástí výhry vítězného stromu, v podstatě žádnou nepotřebuje. Účastníci vítěznému stromu popřáli, aby se mu nadále dařilo.

Ing. Tuček ze Svazu ochránců přírody následně vzdal hold rodině Belcrediových, která se vzorně stará o tento zámecký park bez pomoci Magistrátu města a potřebné finance si utrhuje od úst. Následně předal diplom za lísku tureckou v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, kterou do ankety nominoval Dr. Karel Hudec, člen komise, a diplom pro lísku převzala kvestorka univerzity, Mgr. Němcová.

V zámeckém parkuNa setkání pod vítězným stromem se dále hovořilo o nominaci vítězného stromu roku v kategorii "strom Hrdina". Hájek borovic v Líšni pod Klajdovkou byl také nominován, protože brzy má zaniknout. Přesto, že se nejedná o jeden strom a ani se nejedná o historický a památný strom ale o poměrně mladý porost, zaslouží si tuto nominaci. Krom správního řízení se podnikají různé kroky, aby se tento hájek podařilo zachránit. Jedná se o porost cca 400 již poměrně vzrostlých stromků borovic, v současné době se čeká, jak úřady rozhodnou. Milan Štefanec ze sdružení Nesehnutí převzal diplom "strom Hrdina" pro tento ohrožený borovicový hájek a představil kauzu, která se těchto borovic týká, protože stromy mají být pokáceny a na jejich místě má být postaveno ještě jedno parkoviště, a dvě ubytovny a bytový komplex. Vznik borovicového porostu nad ulicí Horníkovou v sídlišti Líšeň je opředen spoustou historek a bájí a jedna z nich říká, že se tam objevily jako taková zásobárna pro osazování líšeňského sídliště. Na rozhodnutí Magistrátu města Brna nyní záleží osud těchto stromů. Na Odboru životního prostředí nyní probíhají právní bitvy pro a proti jejich záchraně.

Náměstek primátora Martin Ander, který se omluvil z účasti v zámeckém parku, chce prosadit svůj nápad, že by měla být vydána publikace o brněnských stromech, o těchto anketách a jejích vítězích. Brněnský magistrát již nyní několik let vydává brožuru o brněnských parcích a jejich prvcích a lze předpokládat, že tuto řadu doplní o památné a historické stromy města Brna.

 

Další fotografie zde

Kategorie: