Čtvrtek 18. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 20, 2022

Politická příslušnost: 

ODS

Krátce se představte a popište, jaký máte vztah k Líšni.: 

V Líšni jsem prožil celé dětství a většinu života kromě 15 let, kterém jsem strávil v zahraničí. Prošel jsem líšeňskými školami od jeslí, přes MŠ Trnkova po ZŠ Holzova. Chvíli jsem byl i žákem ZUŠky, ale pro tuhle školu mi bohužel chybělo více talentu i zájmu. Pak jsem absolvoval Gymnázium na tř. Kpt. Jaroše a studia práva a politologie na Masarykově univerzitě v Brně. Následně jsem si doplnil vzdělání v Německu, USA a Nizozemsku studiem práva a ekonomie.

Pracoval jsem jako právník v americké advokátní kanceláři v Praze a poté na různých pozicích v Evropské komisi v Bruselu. Během českého předsednictví EU jsem také působil na Úřadu vlády ČR.

Od roku 2014 jsem byl členem líšeňského zastupitelstva za ODS, a když mi v roce 2018 dala ODS příležitost vést její kandidátku v Líšni a současně kandidovat i do zastupitelstva města Brna, přerušil jsem svoji dosavadní karieru, vrátil se do Brna a začal se věnovat politice na plný úvazek.

Jsem ženatý a mám dvě děti. Kromě politiky mě baví hlavně historie, cestování, turistika a obecně sport. Začal jsem s fotbalem v mladších žácích SK Líšeň, ale pak jsem přesedlal na jiné sporty, z nichž nejdéle jsem se věnoval volejbalu. Dnes už se nejlépe odreaguju u cyklistiky, lyžování anebo si jdu zahrát fotbal či hokej.

 

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat?: 

Již sedm let vedu líšeňskou ODS, dvě volební období jsem byl líšeňským zastupitelem a poslední čtyři roky II. místostarostou a současně zastupitelem města Brna. Na tuto činnost tedy logicky navazuji a chci se dál podílet na rozvoji Líšně. Nově zformovaná předvolební koalice SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09 si mě zvolila za lídra kandidátky a kandidáta na starostu městské části. Za stejnou koalici kandiduji opět i do městského zastupitelstva (č. 14 na kandidátce).

 

Jaké oblasti chcete konkrétně v Líšni prioritně řešit?: 

Máme detailní program a ucelenou vizi pro rozvoj Líšně, které najdete na našem webu (https://spolecnelisen.cz/nas-program/) a není jednoduché vypíchnout jen některé oblasti. Určitě k nim patří rozvoj veřejného prostranství a projekty, které budeme dál prosazovat (nám. Karla IV., vznik parku Houbalova, rozvoj Rokle). Dále je to řešení parkování – výstavba parkovacích domů a dalších míst při rekonstrukcích ulic – stavba cyklostezek a opatření pro větší bezpečnost v ulicích. Chceme dál rozvíjet líšeňskou zeleň a opatření proti suchu (retence dešťovky). Budeme rozvíjet kamerový systém jako prevenci kriminality. Realizujeme další projekty v oblasti energetiky pro úsporu energií (fotovoltaika). Zaměříme se na rozvoj zdravotně sociálních služeb.

 

Jakými konkrétními opatřeními chcete Vašich cílů dosáhnout?: 

Nám. Karla IV. – zpracováváme územní studii a máme připravenu změnu územního plánu. Jakmile budou schváleny, pustíme se do projektu a řešení vlastnických vztahů k některým pozemkům. Následně bude možné projekt realizovat po etapách v závislosti na získání finančních prostředků z dalších zdrojů.

Chceme dál rozvíjet Rokli intenzivnější výsadbou zeleně a realizovat park Houbalova na základě připravovaného projektu s různorodým využitím prostoru.

Parkování – dokončujeme přípravy pro parkovací dům Vlkova, který bereme jako pilotní projekt. Pokud získáme stavební povolení a přislíbené prostředky města, stavět se bude v roce 2023. Zkušenosti využijeme a začneme připravovat projekty pro další kritické lokality, např. J. Faimonové. Realizujeme rekonstrukce dalších ulic (Zikova, Elplova) podle připraveného projektu, kde vznikne 40 nových parkovacích míst.

Cyklodoprava – připravujeme projekt pro cyklostezku středem sídliště podél tramvaje, který realizujeme z úrovně městské části. Další – napojení na Slatinu – řeší město v souvislosti s rozšířením Trnkovy a Holzovy. V součinnosti s ním budeme prosazovat co nejrychlejší postup těchto projektů.

Bezpečnost – 1. etapa kamerového systému je už zasmluvněna a bude se realizovat na podzim tohoto roku. Systém je financován městem Brnem, a proto budeme usilovat o uvolnění prostředků na další etapy v následujících letech. Systém budeme také rozvíjet s využitím soukromých optických sítí, kde máme rezervovánu potřebnou kapacitu.

Zdravotně sociální služby – budeme podporovat urychlení rekonstrukce polikliniky a zřízení zdravotního střediska na nám. Karla IV., kde by byly soustředěny všechny základní obory. Podporujeme trend zdravotně-sociální péče pro starší a handicapované občany v domácím prostředí – proto zajistíme dostatečnou dostupnost domácí péče v celé městské části i domácí hospicové péče tak, aby každý praktický lékař v naší městské části mohl tuto možnost zájemcům nabídnout. Ve spolupráci s městem připravíme projekt pro vybudování domu s pečovatelskou službou.

Energetika – připravili jsme pilotní projekty čtyř fotovoltaických elektráren na našich budovách, které se právě začínají realizovat a již brzy budou městské části šetřit nemalé náklady na energie. V tomto trendu budeme pokračovat a připravíme další projekty i na bytové domy, aby z úspor profitovali i jejich obyvatelé.

Budeme dále podporovat místní spolky a sportovní kluby přispíváním na jejich činnost a investicemi do rozvoje jejich zázemí. Totéž platí pro činnost KCL a rozvoj kultury.

 

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Usilujeme zejména o rozvoj veřejného prostoru ve smyslu estetickém i funkčním. Dále je potřeba provést analýzu využitelnosti obecních budov, urychlit rekonstrukce těch potřebných a nepotřebné nabídnout soukromému sektoru, aby dále nechátraly, ale naopak mohly nabídnout prostor pro další užitečné služby pro občany.

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Ochranu proti SPAMU.Odesláním komentáře akceptujete Podmínky ochrany osobních údajů