Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Za jeden z problémů Líšně považuji existenci významných míst v Líšni, která jsou dlouhodobě zanedbaná. Jedná se např. o nám. Karla IV. nebo o okolí přestupního uzlu Novolíšenská. Při jejich úpravě se nelze zaměřit pouze na jednotlivosti, ale tato místa je potřeba řešit koncepčně, s ohledem na jejich estetickou i funkční stránku a potřeby občanů, kteří se zde denně pohybují. Za další problém považuji např. to, že ve vlastnictví obce je celá řada nemovitostí, které chátrají. Je podle mého názoru potřeba otevřít diskuzi o jejich budoucím využití a podle výsledku zvážit další postup. 

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

V tomto volebním období se podařilo v oblasti sociální a prorodinné prosadit jasnější pravidla pro přidělování dotací z městského rozpočtu, podařilo se otevřít kontrole občanů výsledky jednání Rady městské části a realizovat (v nefinanční  spolupráci obce a neziskové organizace Pastelka) projekt EU na podporu zaměstnanosti žen po MD, jehož součástí byla mimo jiné i nová mateřská školka.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

V současné době pracuji jako vedoucí zařízení, které poskytuje služby seniorům trpícím demencí. Kromě oblasti sociální, kde se zaměřuji především na seniory a prorodinné, ve které se pohybuji řadu let, bych se ráda zaměřila na oblast čistoty, pořádku a bezpečnosti v ulicích a na podporu občanských aktitiv v obci.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Odpověď na tuto otázku vychází z volebního programu našeho týmu kandidátů KDU - ČSL. Aktivní občanskou společnost považujeme za důležitou a nezbytnou součást života obce; doplňuje komerční sektor v těch oblastech, které jsou z komerčního hlediska nezajímavé. Podpora pro tyto organizace musí být jak finanční, tak také v uznání jejich významu. Nutné je nastavení jasných pravidel pro přidělování dotací, která zohlední společenskou prospěšnost a dopad na líšeňskou veřejnost. Zároveň počítáme s těmito organizacemi jako s důležitými partnery. 

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.