Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Systém společnosti přináší mnoho problémů, na které nahlíží každý z nás jiným  úhlem. Nelze tedy vytyčit pouze některé. Je nutné   vytvořit prostor pro setkávání občanů, kde v otevřené komunikaci můžeme nalézt vhodná řešení ku prospěchu nás všech.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Jsem výtvarnice a zakládající členkou Nadačního fondu Galerie Hády při ZŠ Horníkova, kde jsem působila jako kurátorka. Pod mým vedením se galerie stala celorepublikově uznávanou. Jsem autorkou Líšeňského kulturního podzimu, který se pořádá pod záštitou města Brna. Za přínos pro místní kulturu se mi dostalo ocenění Významný občan Líšně. Jsem členkou kulturní a školské komise.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Působila jsem jako učitelka výtvarné výchovy, informatiky a digitální grafiky na ZŠ.

Vzhledem k tomu, že kultura žití společnosti a její hodnotový systém spočívá v každém z nás, v naší odvedené fyzické i duševní práci, a osobně věřím ve vzájemnou empatii, sociální spravedlnost, právně spravedlivý úsudek a čin, bude můj přístup k tématům, nejen v oblasti kultury a školství, motivován již zmíněnými zásadami.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Jsem přesvědčena, že kultura je nutným a nepostradatelným základem občanské společnosti, je to souhrn, který zahrnuje morálku, víru, právo, umění, zvyky a další lidskou dovednost a činnost. Vážím si každého vynaloženého úsilí k udržení těchto hodnot, a proto budu i nadále podporovat zapojení osobností i spolků do společenského života v Líšni a podílet se na vytváření a formování prostoru pro výměnu názorů i aktivit občanů naší obce.  

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.