Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Těch je přehršel. Každého pálí něco jiného. Zde nelze odpovědět jednoznačně. Domnívám se, a je to i součástí našeho volebního programu, že je potřeba "trochu zabrat" v sociální oblasti, změnit způsob financování městských částí, zaměřit se na bezpečnost a spolupráci s Městskou policií, kulturu, možnost aktivního využití volného času, společenské dění. Líšeň mi mnohdy připadá jako pouhá noclehárna bez života. Stará Líšeň nezná novou Líšeň a naopak. Schází souznění. To chceme SPOLU změnit.

Nicméně témat je pochopitelně víc. Řešení naleznete v našem volebním programu.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Nepůsobil jsem v komunální politice. Zde se domnívám, že právě nezatížený a nový pohled zvenčí bude nepopiratelným přínosem.

Do loňského roku jsem byl členem kontrolní komise jednoho z největších SVJ. 

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Celý život se věnuji gastronomii. Zhruba deset let jsem se však věnoval pojistnému a finančnímu trhu, kde jsem získal neocenitelné zkušenosti na manažerských postech. Gastronomie mne ale zlákala zpět. Vše, co jsem kdy dělal, byla práce s lidmi a pro lidi. A to mám rád. S tím souvisí i mé zájmy. Gastronomie, kultura, film, literatura, sport, společenské dění.

Chceme do Brna a jednotlivých městských částí navrátit pospolitost a společenské dění. Život. Zajistit bezpečnost, všem klidný, pohodový a důstojný život. Nabýt opět hrdosti a vztahu k Líšni. Brno obecně turisticky a společensky umírá. A to se mi nelíbí. Zde jsou změny nezbytné.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Jak jsem již sdělil, nepůsobil jsem dříve v politice. Jsem otevřen jakékoli konstruktivní diskuzi a námětům. A bude-li aktivita občanského sdružení či občanů přínosem pro Líšeň nebo Brno, sem s ní. 

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Pane Nosku, uvádíte, že chcete: " Nabýt opět hrdosti a vztahu k Líšni." Souhlasím s Vámi. Líšeň má jistě co nabídnout a být na co hrdá. Chtěl jsem Vás tedy poprosit, jestli můžete být více konkrétní? Jak a jakou formou chcete tuto myšlenku realizovat? Kdyby jste si mohl vybrat v jaké komisi, výboru MČ by jste chtěl pracovat, která komise, výbor by to byl a proč? Děkuji.
Líšeň je plná aktivních lidí, spolků, klubů a sdružení. Vyvíjejí spoustu skvělých aktivit. A patří jim za to naše uznání a obdiv. Nedostatečná podpora a promo ale způsobují, že jimi vynaložené úsilí osloví jen velmi malý počet jejich příznivců. Nejen v Líšni. To se děje v celém Brně. Hodláme propojit aktivitu městských částí s centrem Brna. Rozvířit stojaté vody. Dát o sobě vědět. To, že si každý hraje tak trochu na vlastním písečku poškozuje nejen organizátory akcí, ale i návštěvníky Brna a především jeho obyvatele. Musíme probudit k životu spící TIC. Vzájemnou celobrněnskou informovaností a prezentací podnítit zdravou rivalitu jednotlivých městských částí. Úpravou zeleně, multigeneračních hřišť, parků a odpočinkových zón umožnit obyvatelům Líšně žít i na sídlištích plnohodnotný a aktivní společenský život. Podporovat místní sportovce a kluby. Sídliště a paneláky nemusí sloužit nutně jako noclehárny. Nemusíme přeci stále "jezdit do města". Kultura a sport patří nejen do divadel a hal, ale do ulic. Mezi lidi. To je pochopitelně jen zlomek. Jednotlivé body našeho programu se navzájem doplňují. Viz péče o prarodiče, bezpečnost, atp. Komunální politika má sloužit lidem. Pro nás je základem obce rodina. Rodina, to jsou děti, rodiče a prarodiče. Budou-li se v Líšni cítit dobře, budou zajisté i hrdými patrioty. Více se jistě dozvíte z našeho volebního programu Sociální, sportovní a kulturní úsek je to, co mne zajímá. Proč, vyplývá z mé předchozí odpovědi.
Dobrý den, ale jsme s manželem poněkud zmateni. Domnívali jsme se totiž, že kandidujete v Líšni, ale zde není TIC, leč KCL? Mate nás záměrně?
Dobrý den, omlouvám se, pokud má předchozí odpověď působila zmatečně. Ano, jsem si plně vědom toho, které organizace a instituce působí na celobrněnské úrovni a které v Líšni. Stejně tak jsem však přesvědčen, že nemalé finanční prostředky, které má TIC k dispozici by měly být ku prospěchu nejen centra Brna. To je, oč tu běží.