Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Problémů, kterým je třeba věnovat pozornost je celá řada a v různých oblastech. Jedním z nich je zhoršená dopravní obslužnost pošty na Vlkové ulici a zástavby v nové části Líšně v lokalitě u fotbalového hřiště. Obě tyto lokality chceme řešit. Vlkovu změnou jízdního řádu autobusů, tak aby zajížděl k poště. U staré zástavby chceme, i vzhledem k dalšímu plánovanému rozvoji lokality, obnovit tramvajovou trať ze Stránské skály.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Jsem osm let členem dopravní komise zřizované radou MČ Brno - Líšeň. Zasadil jsem se o vybudování chodníku spojujícího novou zástavbu u fotbalového hřiště s původním chodníkem. Ve stejné oblasti jsem aktivně prosazoval přechod pro chodce. Dále zaštěrkování stezky kolem technického muzea a změna boxů na přechodech pro chodce na ulici Holzova za bezpečnější. U původních nebyly v šeru vidět děti. Dále spousta drobných “řešení” - vše dohledatelné na webu MČ. Jsem předsedou SVJ v domě kde bydlím.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Jsem zaměstnán u soukromé firmy jako IT specialista - konzultant v oboru hospodaření s vozovkami - diagnostika vozovek. Mezi “má” témata patří doprava a elektronizace státní správy a samosprávy.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

S žádným občanským sdružením a s občanskou aktivitou nemám problém. Konkrétní podpora může být finanční, osobní nebo obojí. Záležet bude na konkrétní iniciativě, jaký bude mít přínos pro Líšeň a její obyvatele. Obecně budu podporovat sportovní, kulturní a turistické iniciativy od všech skupin obyvatel.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Dobrý den, opravdu se domníváte, že změnou jízdního řádu se změní i trasa autobusu, pokud ano, dále nemusíte ani číst. Pokud vím, dopravu organizuje Brno, nikoliv městská část. Jak z pozice zastupitele MČ Brno-.Líšeň ovlivníte rozhodování města Brna? Dále bych se ráda zeptala, kolik by stálo obnovení trati na Stránskou skálu? A kolik obyvatel ji bude využívat? Zaslechla jsem, že část trati vede pod Stránskou skálou v Chráněné krajinné oblasti. Nebude tedy vadit, když CHKO povede tramvaj? Co na to ekologové? Sama vím, že tramvaj je mnohonásobně hlučnější než autobus. Nebude obyvatelům dotčené lokality vadit hlučnost? Děkuji za odpovědi
Dobrý den, jedním z hlavních bodů našeho programu je změna statusu města Brna tak, aby měly městské části větší rozhodovací pravomoci. Navíc kandiduji za hnutí STAN - SPOLU i do zastupitelstva města Brna, takže se o změnu jízdního řádu (resp. změnu trasy) zasadím samozřejmě i na úrovni města. Obnovení trati ze Stránské skály je plánováno ve výši 120-150 miliónů korun (což vychází z asi čtyři roky staré investiční studie). Část trati vede těsně na hranici CHKO, jedná se ale o stávající trať a prodloužení se od CHKO vzdaluje. Ekologové se jako účastník řízení budou moci k obnově trati vyjádřit, součástí projektu bude také studie vlivu na životní prostředí. Co se týká hluku, dotčená lokalita vede kromě posledních 200 metrů nezastavěnou částí. Navíc je hluk u nového kolejového svršku minimalizován a i nové tramvaje jsou méně hlučné. V nové zástavbě u fotbalového hřiště v Líšni žije již teď odhadem cca 1 500 lidí, k tomu je potřeba připočítat starousedlíky. Další obyvatelé budou přibývat - rozvojová lokalita Li3 (plánovaná výstavba mezi Podolím a Slatinou) má být do budoucna domovem až pro 8 000 lidí. Přeji pěkný den, Jan Merta
Jsem poněkud zděšena tím, že kandidujete i do statusárního města Brna, ale nešť. Nedomníváte se, že 120 - 150 milionů se dá investovat poněkud účelněji, než obnovou nežádáané trati tramvaje? Což takhle posilnit spoj autobusu, nepřišlo by to levněji? Jelikož již nyní jezdí na trase 78 autobusy na plyn, domníváme se s manželem, že by to bylo ve výsledku i ekologické řešení. Děkuji.
Dobrý den, prodloužení linky tramvaje je jednou z priorit našeho programu. Bude výrazným přínosem pro všechny obyvatele staré Líšně - podstatně jim to zkrátí cestu do centra města, protože nebudou muset projíždět jako doposud celou novou Líšeň. Jedná se navíc o zcela ekologický způsob dopravy. Společně s tramvají bude navíc vybudována nová cyklostezka, která tímto směrem (z Líšně do centra) chybí. Přeji pěkný den, Jan Merta
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak prospěje prodloužení tramvaje motoristům. manžel jezdí do práce automobilem a rozhodně neplánuje přejít na tramvaj. Podle jeho názoru se jedná o mrhání prostředků daňových poplatníků pro uspokojení zájmu úzké skupiny obyvatel. Mimochodem, kolik procent obyvatel Líšně využívá hromadnou dopravu a kolik individuální? Nejsem schopna tyto údaje nikde najít. Vy to určitě budete vědět. Pokud se nemýlím v dotčené lokalitě spolu s Vámi bydlí zhruba tisíc lidí. Skutečně můžeme považovat investici 140 tisíc korun na obyvatele za adekvátní? My se s manželem nedomníváme, že je to příliš hospodárné. Když již jsme zmínili dopady na životní prostředí, nemáte pocit, že Nautilus je dostatečně ekologický? Podle mých informací je hospodárnější a šetrnější k životnímu prostředí než Vámi prosazovaná tramvaj. Nyní mne napadá, o kterou studii se opírá Vaše informace o ceně projektu? Nejsme schopni ji najít. Můžete mi poslat odkaz, abychom si ji mohli prostudovat? Poslyšte, nebylo by nejefektivnější každému cestujícímu na Stránské skále zapůjčit šlapadlo, případně odrážedlo, kterým by se levně, ekologicky a zdravě i bez drahé cyklostezky dostal do Líšně?
Dobrý den pane Merto, byla bych ráda, pokud byste mohl nějak podrobněji rozvést Vaši úvahu o změně jízdního řádu autobusu pro obsluhu pošty. Slyšela jsem již mnoho slibů, ale zatím nic konkrétního. Mám v Líšni již velmi staré rodiče a pro ně je pošta v Líšni prakticky nedostupná. Přiznám se, že musím souhlasit s paní Adélou K., bude potřeba souhlas od města, vstoupil jste Vy konkrétně do jednání k této věci? Děkuji za Vaši odpověď Jana Novotná
Dobrý den, krátkodobé řešení se zatím nabízí jedno: linka autobusu 78 bude zčásti kopírovat svou dosavadní trasu, zčásti bude po zastávce Malá Klajdovka pokračovat po Jedovnické ulici směrem k poště, kde zastaví a na původní trasu se napojí na zastávce Elplova. Takto by měl k poště zajíždět každý druhý autobus, což bude vyznačeno v jízdním řádu. Dlouhodobé řešení se může zrealizovat až poté, co bude vybudována trolejbusová trať z Novolíšeňské na ulici Jírova, což momentálně řešíme v líšeňské dopravní komisi. Poté budou uvolněny autobusy, které teď jezdí po ulici Novolíšeňská, pro obsluhu druhé strany Líšně (tedy i pošty na Vlkové). Souhlas od města bude nutný a jak jsem již napsal ve své předešlé odpovědi, o změnu se hodlám zasadit i na úrovni města, kam za hnutí STAN - SPOLU také kandiduji. Přeji pěkný den, Jan Merta