Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Pro mě jsou to aktuálně: nízká kvalita veřejného prostoru, nedostatečně řešené parkování, neujasněná koncepce obecních bytů. Každá oblast by si zasluhovala podrobnější rozepsání, na které zde ale není prostor.  Určitě je nelze řešit jen jako jednotlivý zastupitel, který má omezené možnosti ovlivňovat dění. Je nutná iniciativa, shoda politiků, někde dohoda s majiteli pozemků, inspirace odjinud, získání dalších zdrojů mimo rozpočet MČ, kvalitně připravené analýzy a výběrová řízení, dobrá práce pracovníků ÚMČ. 

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Minulé volební období jsem byla předsedkyní Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky Rady městské části Brno-Líšeň. Komise má ovšem pouze funkci poradní a iniciativní. V komisi jsem usilovala o: všeobecný zákaz výherních automatů na území Líšně; nastavení kritérií a transparentnost pro přidělování dotací z rozpočtu obce v sociální a prorodinné oblasti; sociální práci s dlužníky nájemného v obecních bytech. Spolu s kolegyněmi z komise jsme zmapovaly prostor pro děti a mládež (hřiště) a vypracovaly návrhy a doporučení pro tuto oblast, z nichž některé se podařilo realizovat.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika. Mojí současnou profesí je sociální práce. Pracuji v nestátní neziskové organizaci, kde se zaměřuji zejména na oblast zaměstnanosti zdravotně postižených osob. V minulosti jsem ale pracovala i ve školství a v komerční firmě. Mým hlavním mimoprofesním zájmem je příroda a její ochrana.

V komunální politice bych se chtěla věnovat zejména:  kvalitě veřejného prostoru v Líšni, udržitelnému parkování a sociálním tématům-zejména bydlení.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Odpověď na tuto otázku vychází z volebního programu našeho týmu kandidátů KDU-ČSL. Aktivní občanskou společnost považujeme za důležitou a nezbytnou součást života obce. Podporu vidíme jak v oblasti finanční a materiální, tak v uznání hodnoty této činnosti. Základem je nastavení jasných pravidel a kritérií pro přidělování dotací z rozpočtu obce podle prospěšnosti pro obec a dopadu na širokou veřejnost. Zároveň počítáme s těmito organizacemi jako s důležitými partnery.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.