Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 18, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Problémů v Líšni je stejně jako všude jinde spousta. V poslední době je zde vidět snaha a spousta věcí se zde zlepšila. Politici by měli především umět zhodnotit priority obce, zorientovat se v dané problematice a vybrat nejlepší řešení bez ohledu na svoje zájmy a názory. Myslím, že pro mnoho z nás jsou problémem služby  -  špatná dostupnost pošty, chybějící sportovně relaxační celoroční zařízení, senioři mají omezené možnosti zájmové  a především vzdělávací činnosti..

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

V komunální politice jsem nikdy nebyla. Snažím se naslouchat lidem, dodávat jim optimismus a pokud můžu a umím, tak jim poradit. Nerada komunikuji přes media, pokud možno, nejraději mluvím s lidmi osobně. Myslím, že komunikace mezi lidmi všeobecně, nejen mezi občany a politiky vázne a není tak otevřená a častá, jak by měla být.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Vystudovala jsem architekturu, později pedagogické minimum. Postavila jsem mnoho domů, zasadila spoustu stromů, mám děti… Od ukončení studia pracuji ve stavebnictví, podnikám v gastronomii a ekonomii. Několik let jsem působila jako učitelka odborných předmětů na SPŠ stavební. Před třemi lety jsem obnovila tradici vaření piva v Líšni, postavila jsem pivovar sice na jiném místě než býval, v menším rozsahu – pouze restaurační, ale Líšeňský. Kromě práce mě zajímá kultura, sport a rodina.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Sdružení, která v Líšni fungují a především lidé, kteří v nich pracují si zaslouží náš obdiv.  Měla by se podporovat všechna a to buď finančně, nebo větší propagací  - o spoustě aktivit mnozí z nás vůbec neví, neúčastní se jich a to je velká škoda. Pokud se Líšeň stane čtvrtí, odkud se nebude odjíždět za zábavou a kulturou do centra, bude to bezvadné. A pak také třeba přestane dělení na starou a novou Líšeň a konečně to bude naše Líšeň.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Odpvědi na otázky jsme obdrželi po termínu.