Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Jedním z nepalčivějších problémů, které bych rád řešil je čistota a údržba veřejné zeleně (sekání trávy, kácení stromů a keřů, úklid). Další z problémů je údržba a úklid veřejných prostranství a veřejně přístupných hřišť.

Problém bych řešil již v úplném počátku, při přípravě smluv s údržbovými a úklidovými firmami a následnými pravidelnými kontrolami s důsledným uplatňováním sankcí v případě porušování smluvních podmínek, což doposud nefunguje.

Mám rád Líšeň a není mi jedno, jak Líšeň vypadá a kde si hrají naše děti!

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Jako svůj největší úspěch považuji to, že se mi podařilo v rámci výběrových řízení snížit finanční limit pro zadávání veřejných zakázek přímo uvolněnými členy zastupitelstva, a vzhledem ke své odbornosti zvýšit i kvalitu zadávací dokumentace.

Dále jako radní a zastupitel hájící zájmy všech občanů jsem se vždy zajímal o názory svých voličů a prosazoval jejich zájmy při jednotlivých řízeních samosprávy.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Pracuji ve stavebnictví a jsem aktivní sportovec. Rád bych i nadále působil u výběrových řízeních při veřejných zakázkách a svými odbornými znalostmi přispíval ke zvyšování kvality jednotlivých projektů po stavebni stránce. Mými sporty jsou cyklistika a in-line bruslení. Rád bych svými zkušenostmi pomohl při rozvoji cyklostezek a in-line stezek v městské části Brno-Líšeň. Například lokalita “Rokle” si určitě zaslouží mnohem více, než jen travnatou plochu. Měla by se stát místem aktivního odpočinku celé rodiny. Myslím si, že mám Líšni co nabídnout!

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Odpověď na tuto otázku vychází z volebního programu našeho týmu kandidátů KDU-ČSL. Aktivní občanskou společnost považujeme za důležitou a nezbytnou součást života obce. Podporu vidíme jak v oblasti finanční a materiální, tak v uznání hodnoty této činnosti. Základem je nastavení jasných pravidel a kritérií pro přidělování dotací z rozpočtu obce podle prospěšnosti pro obec a dopadu na širokou veřejnost. Zároveň počítáme s těmito organizacemi jako s důležitými partnery.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Dobrý den, píšete, že hájíte zájmy svých voličů. Skutečně jenom svých? A jak je poznáváte? Děkuji
Hezký večer, vidím, že jste doposud nenašel volnou chviličku, leč mi to nedá a znovu se na Vás obrátím. Uveďte mi, prosím, z jaké částky a na jakou jste dokázal snížit hranici limitu výběrového řízení?
Dobrý večer. Nejde mi ani tak o veřejné zakázky, kde musí proběhnout klasické výběrové řízení, které se musí uveřejnit minimálně na úřední desce, zároveň se u něho musí oslovit minimální počet firem daný zákonem a výzva k takovému výběrovému řízení podléhá schválení radou městské části. Následně nabídky hodnotí výběrová komise. Při tomto postupu je myslím hodně příležitostí, kdy do procesu jak zadávání tak hodnocení může zasáhnout i spousta odborníků. Problém vidím hlavně u zakázek, kde mají kompetenci samostatně rozhodovat uvolnění členové zastupitelstva (starosta, místostarostové) Stačí jim k tomu “oslovení” tří firem a na základě této poptávky mohou přidělovat zakázky za nemalé finanční částky. A zde se nám podařilo prosadit snížení limitu pro jednotlivou zakázku u služeb z 200tis na 100tis a u stavebních prací z 500tis na 300tis.
Dobrý večer, velmi děkuji za obšírný výklad, který si snad ani nezasloužím. Rozumím tomu správně, že uvolnění členové mohou rozhodovat bez vědomí rady? jestli to správně chápu jsou uvolnění ale také členy rady. Pokud tomu tak skutečně je, zřejmě jste snížení limitu prosadil proti jejich vůli. Smím se zeptat, kdo Vás v tomto bohulibém aktu nejvíce podpořil? Děkuji.
Svým způsobem ano. Nechci zacházet do detailů, ale v praxi to probíhá tak, že v rozpočtu je schválen určitý obnos financí na různé potřebné "akce". A pokud některá z těchto "akcí" (a lze během roku měnit priority), svým finančním objemem nepřesáhne zmiňované částky, může o nich uvolněný rozhodovat bez vědomí rady! Musím přiznat, že snižování těchto limitů se nesetkalo zrovna s nadšenou odezvou...... my jsme se snažili ještě o větší snížení částek, nicméně konečný výsledek je maximem, čeho se dosáhlo při koaličním jednání..... A abych se nevyhnul poslední otázce - nejvíce mne v tomto směru podpořila moje kolegyně z KDU Ing. Eliška Vondráčková :-)