Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Z mého osobního pohledu vnímám nejpalčivější problémy v dostupnosti MHD a četnosti jednotlivých spojů. Nedostatku parkovacích míst. Je nezbytné zahájit komplexní opravy silnic a chodníků. Aktivně se zapojím do jednání k nalezení nápravy. Jsem si vědom, že palčivých problémů má městská část více, jejich komplexní řešení jsem se pokusil nalézt a pojmenovat při spoluutváření volebního programu. Ten je možné nalézt na www.cssdlisen.cz .

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

V současné době jsem členem dopravní a školské komise v Líšni, kde se seznamuji a řeším problémy naší městské části. Podílel jsem se na pořádání veřejných debat radnice s občany.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Jsem pedagog. Rád bych věnoval oblasti vzdělávání, modernizaci zázemí a vybavenosti škol. Dále mě zajímá doprava – především zlepšení dopravní obslužnosti a problematika parkování – tedy zvýšení počtu parkovacích míst.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Rád se budu podílet na spoluutváření líšeňského prostředí, a to především ve spolupráci s občany a jednotlivými spolky. Domnívám se, že nástrojem ke spolupráci je dialog a prostřednictvím něho nalézání přijatelných východisek.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Neustále všichni mluvíte o dialogu o komunikaci s lidmi, ale kde je pro vás člověk, kam se poděl, kde je jeho duše? frázemi ji zhranete, hlavně před volbami naslybujete zlaté tele modré z nebe a létající holuby do huby. A pak skutek utek. Mluvíte o debatách s občany, ale o čem debatuje? Vo tom co zajímá vás? Proč se nezeptáte lidí co by zajímalo je? Jenže to byste se dozvědli, že lidi zajímá něco jiného než vás politiky, Jste učitel, takže děláte s dětmi. a to je chcete naučit lhát a vnucovat jim svoje názory? to není zprávně. Já bych se chtěl do Líšně zase vrátit, bydlel sem tam léta, ale s těmi co žvaní o svém dialogu se do Líšně nevrátím.
Dobrý večer, debaty s občany považuji ze klíčovou záležitost, které jsem se osobně několikrát účastnil. Zejména proto, že mne zajímaly názory občanů bydlících v daných lokalitách. Debaty byly zaměřeny převážně na oblast dopravy - problematiku parkování, bydlení. Byla představena studie projektu parkování, který radnice chystala. Občané měli možnost se k projektu vyjádřit, a to ve smyslu, zda projekt chtějí nebo mají o své lokalitě jinou představu. Mnohé debaty nezůstaly pouze u témat, která byla uvedena na pozvánkách, ale zástupci radnice byli připraveni diskutovat o jakýchkoliv problémech občanů bydlících na jednotlivých ulicích. Na debatách došlo i k zajímavému efektu, že se lidé potkali nejen s politiky, ale i sami mezi sebou. Při setkání zjistili, která témata je spojují a naopak, která je rozdělují. Jsem velmi rád, že jsem byl nejednou svědkem toho, že diskutovali sami mezi sebou. Tohle považuji za vrchol demokracie. Umožnili jsme lidem najít místo pro setkání a především diskusi. Domnívám se, že taková forma dialogu v Líšni nikdy nebyla a vůbec není asi nikde v Brně. Jsem rád, že byl tento trend nastaven a zvláště, že jej nastavila sociální demokracie v Líšni.