Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on October 01, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Co je problémem vnímá každý jinak. Problémy, které vnímá KSČM jsou ve stručnosti předmětem volebního programu. Sám v Líšni vidím problémů či potíží více. Namátkou například služby jako provozní doba pošty na Ondráčkové, umístění alespoň jednoho bankomatu ve staré Líšni. Dále nedostatek veřejných sportovišť, kterými nejsou jen hřiště.  V některých lokalitách je problém rozumně zaparkovat, o lepší využití si říká prostor stanice tramvaje Jírova, například Městkou Policií? Její přítomnost by jistě omezila vandalismus a znečišťování, třeba i v údolí Říčky. Námětů je prostě mnoho.   

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

V komunální politice jsem doposud nepracoval, kromě KSČM jsem zatím jen členem několika spíše odborných společností a sdružení. K zapojení do politiky mě dovedly zkušenosti z veřejné správy na ústřední a krajské úrovni.  Do správy i politiky se dnes pouští mnoho mladých bez zkušeností jen s nekonečnou sebedůvěrou a výsledek je tristní.  Chceme-li budovat náš stát jako silný, demokratický, pro lidi, pro nás všechny, musí tomu odpovídat politická kultura  a tu je třeba pěstovat. Za svůj budoucí úspěch budu považovat, jestliže se mi k tomu podaří poznatelně přispět.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Mou profesí je civilní nouzové plánování či krizový management, což se dá zhruba přirovnat k ochraně obyvatelstva. Po službě v ozbrojených složkách mám převážnou část své praxe ve zdravotnictví, dnes v záchranné službě. V návaznosti na volební program KSČM chci sledovat zejména dostupnost a kvalitu zdravotních a sociálních služeb, ochranu životního prostředí a bezpečnost veřejných komunikací a prostranství a výchovu mladých k občanství. Za všechny vlastní koníčky na které nemám dost času rád vyrážím pěšky do přírody na houby či na ryby a poznávám naše rozhledny.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Široké spektrum společenských aktivit občanů je cestou ke skutečně fungující občanské společnosti s  demokratickou politickou kulturou. Podporovat je lze především uznáním, poskytnutím prostoru pro popularizaci činnosti a přípustnou minimalizací administrativních překážek. Jiné způsoby podpory, zejména finanční, budou záviset na skutečných reálných možnostech obce a ta musí na tuto potřebu přiměřeně pamatovat. Přitom musí být samozřejmě zohledňován oboustranný zájem a výhodnost. Peníze ale zdaleka nejsou všechno, což ostatně naši občané i sami dokazují.

 

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou. Odpovědi na otázky jsem obdrželi po termínu.