Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Rezervy ve využívání veřejných prostředků rozpočtu, v pořádku a čistotě, parkování, rezervy v kvalitě úřadu. Řešením je důsledné provádění výběrových řízení, kontrolní činnost, zpracování strategie parkování a její prosazení na úrovni města Brna, naslouchat lidem a kvalitně s nimi komunikovat, řešit problémy věcně a odborně a nedělat z nich politická témata.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

V tomto volebním období se podařilo systematicky společně bez rozdílu, kterou stranou byl kdo nominován, v kontrolním výboru,kde jsem působil jako jeho předseda, odhalit nedostatky týkající se naši městské části, analyzovat jejich příčiny a navrhovat řešení. Mimo jiné i výstupy z těchto aktivit přispěly k potřebným změnám v řízení SML (Správa majetku), kde byly odhaleny velké nedostatky.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Jsem lékař - onkolog a zároveň působím dlouhodobě v řídicích funkcích ve zdravotnictví resp. zdravotně sociální oblasti, dobrovolnicky působím v hospici- považuji za logické nabídnout zkušenosti z oblasti zdravotnictví, sociální oblasti a z managementu. Z tohoto prostředí člověk také vidí, co jsou v životě skutečné problémy - i to člověk muže využit při vyjednávání a hledání kompromisu při názorových rozdílech.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Neziskový sektor má své nezastupitelné místo ve veřejných službách a ve veřejném životě vůbec, považuji za nezbytné vytvářet příznivé podmínky pro jejich působení a ekonomickou stabilitu - kde jde o dlouhodobou aktivitu, budu prosazovat víceletý systém financování jejich činnosti včetně většího podílu finančních prostředků z rozpočtu.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Vážený pane Drbale, děkuji za konkrétní návrhy podpory líšeňských spolků. Za organizace divadlo Líšeň a Líšeň sobě mohu potvrdit, že za víceletý systém financování bychom byli vděční, zvláště v případě Festivalu Líšeň sobě a Ostatků (žádáme na realizaci průvodu maškar) – akce se plánují půl i tři čtvrtě roku dopředu a nejistota, která je spojená s jejich financováním, je velmi nepříjemná, až ponižující. Částka, kterou městská část na tyto akce přispívá, se rok od roku razantně snižuje, aniž by organizátorům někdo z odpovědných politiků či kulturní komise toto snížení financí zdůvodnil. Letos se kvůli dalšímu snížení finanční podpory akce ocitly na hranici realizovatelnosti a rušení podstatné části programu festivalu zabránila v poslední chvíli až podpora od sponzorů. Problémy spojené s realizací těchto dvou velkých akcí jsou také spojeny s nedostatkem financí na nezávislé projekty na magistrátu (podporuje méně projektů vyšší částkou a preferuje celobrněnské projekty) a změny strategie kraje, který se rozhodl nepodporovat místní projekty (podle zdůvodnění z kraje, proč nám nebyla udělena dotace). Víceleté financování by problém řešilo – věděli bychom dopředu, zda-li vůbec městská část má, či nemá zájem o to, abychom tyto akce v Líšni uskutečňovali. V případě, že by nám prostředky byly přiděleny, zajistilo by to stabilnější a kvalitnější přípravu a projevilo by se to jistě i na výsledku akce. informace (článek a video) o Festivalu Líšeň sobě a Ostatcích zde: festival: http://www.vlisni.cz/spolky-sdruzeni/paty-rocnik-festivalu-lisen-sobe-aneb-zaklinani-mraku Ostatky: http://www.vlisni.cz/kultura/lisenske-ostatky-2014 Děkuji a přeji pěkný den. Pavla Dombrovská