Čtvrtek 25. července 2024
Vložil admin on June 27, 2012

ChmelniceBrno (27.6.) - Ve starší části brněnské Líšně stály od nepaměti malé rodinné domky. Letos se má vše změnit. Rada příslušné městské části (MČ) totiž umožnila jednomu z developerů stavět na ulici Chmelnice bytové domy a dost nepochopitelně mu schválila navýšení IPP indexu (index podlažních ploch) z 0,4 na 0,9. Index 0,9 přitom odpovídá zástavbě sídlištního typu, nikoli území se zástavbou rodinných domků.

Schválení navýšení indexu IPP se datuje k měsíci dubnu 2012, když předtím byla žádost developera již v roce 2007 zamítnuta. Rada nerespektovala urbanistickou studii z roku 2000 a jiné odsouhlasené materiály. Lze se tak důvodně domnívat, že nebyl respektován zákon. Výsledkem projektu by totiž mohlo být zásadní navýšení počtu bytových jednotek na dříve tiché (a slepé) ulici. I v souvislosti se sousedícím projektem společnosti Picador se navíc počítá s nárůstem cca 90 vozidel, přičemž se překvapivě vůbec nepočítá s úpravou dopravní infrastruktury a obslužnosti v dané lokalitě (dopravní infrastruktura, parkovací stání atd).

Dne 14.5. byla svolána veřejná diskuse občanů s představiteli Městské části. Během debaty je ani více než 60 občanů nedokázalo přesvědčit o nutnosti zachování indexu v původní výši. Občané se naopak dozvěděli, že na chybějící dopravní infrastrukturu nemá MČ Líšeň peníze. Na to, proč podmínka vybudování dopravní infrastruktury nebyla zadána developerovi projektu, občané odpověď nedostali.

Následně byla sepsána petice, pod kterou se podepsalo 313 občanů, což odpovídá více než 0,5% obyvatelům MČ Líšně. Petice byla osobně předána na jednání zastupitelstva 31.5. s tím, že je očekáváno její řádné projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva. Podle zákona o obcích by se peticí mělo zastupitelstvo zabývat, protože se pod ní podepsalo více než 0,5% obyvatelstva Líšně.

„Minulý týden jsme se dozvěděli, že projednání naší petice z 31.5. není na programu zastupitelstva, které proběhne 28.6. Je v našem zájmu, aby na jednání zastupitelstva 28.6. v 17:00 na Líšeňskou radnici přišlo osobně co nejvíce občanů, kterých se tento problém týká. Donedávna jsme žili v iluzi, že naši profesionální komunální politici jsou zde proto, aby zastupovali a bděli nad zájmy svých občanů. Opak je bohužel pravdou. Je patrné z tohoto případu, že nad zájmy občanů zřejmě vítězí jakési stranické „čachry," uvedl Petr Baný, iniciátor petice.

Rozhodně nehodláme nečinně přihlížet a chystáme v této věci další konkrétní kroky. Vás jsme si dovolili oslovit, protože víme, že ze seriozních médií mají politici respekt. Proto Vás žádáme o podporu a spolupráci. Byli bychom potěšeni, pokud by některý z Vašich redaktorů přišel na jednání zastupitelstva 28.6. v 17:00 a veřejnosti podal reálný obraz o problému.

V případě potřeby jsme Vám k dispozici na mailu: j.bana@seznam.cz nebo na telefonu:731 506 482

Za Petiční výbor Ing. Petr Baný

Podrobnosti o tom co se děje na ul. Chmelnice, Brně-Líšni na:
www.vlisni.cz
nebo http://www.vlisni.cz/files/Clanky/video/Prezentace%20Chmelnice%2014.5.2012.pdf kde jsou detaily projektu.

Chmelnice CHmelnice

Kategorie: