Středa 22. května 2024
Vložil vlisni.cz on July 04, 2014
Buchty a loutky ( zdroj: Irena Moštková)

Ač se to kolkolem hemžilo hromy a blesky a na opačném konci Brna lilo ostošest, v Líšni nepadla ani kapka. Pátý ročník festivalu Líšeň sobě se povedl a odehrálo se vše, jak se odehrát mělo – potkávali jsme se ve farním dvoře a v kostele, v Salesku, na stadionu SK Líšeň, v Dělňáku a otevřely se také prostory, které nejsou veřejnosti běžně přístupné - zámecký park a zahrada Effety.
Z líšeňských tvůrců představili svou tvorbu výtvarníci Miroslav Šimek, Lea Kupčíková, Martina Mervová a Ateliér Studánka. Divadelní představení odehrál dramaťák Saleska a dílny pro děti nabídly spolky Rodinné centrum Pastelka, Tábornická unie a divadlo Líšeň.
V rámci Národopisné slavnosti organizované Národopisným souborem Líšnáci zatančili a zapěli místní folklorní soubory Líšňáček, Stará Líšeň a Líšňáci.
Hudební scéna nabídla prostor zkušeným a známým muzikantům expandujícím z Líšně do celé republiky i místním hvězdám  – Ivo Cicvárek, Ivan Manolov, Acha Josefa Machů, Tatlo Quartet a Float.
Tradiční sportovní utkání přineslo nečekanou změnu – poprvé za historii festivalu nebyli představitelé radnice (SK Radnice Líšeň) poraženi členy SK Líšeň, což způsobilo chybu v programu, který předpovídal „tradiční prohru“.
Kromě líšeňských jsme přivítali jako hosty umělce z Brna, Prahy či Jižních Čech – např. Víťu Marčíka, Buchty a loutky nebo kapelu Terne Čhave.

Festival během tří dnů navštívilo přes tisíc místních i přespolních a o jeho atmosféře nejlépe svědčí naše reportáž  i fotografie, které nám posíláte. Budeme rádi i za další Vaše fotky, postřehy či nápady týkající se akce.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na líšeňském festivalu, který se uskutečňuje především díky aktivitě místních lidí.

V jaké podobě bude festival pokračovat i v příštích letech, závisí na tom, jak se jej podaří finančně zajistit. Letos festival nebyl hrazen z prostředků města Brna ani kraje (předešlé tři ročníky ano) – magistrát projekt nepodpořil pro nedostatečný objem prostředků určených k podpoře nezávislé kultury, krajský úřad zvolil strategii nepodporovat místní projekty městských částí. Festival byl tedy hrazen z prostředků MČ Brno-Líšeň a rušení některých koncertů a představení letošního ročníku se podařilo odvrátit díky sponzorským darům firem Rekstan a Arch design.

Hlavním pořadatelem festivalu Líšeň sobě je spolek Líšeň sobě, dále se na akci podílejí jednotliví lidé z Líšně a místní organizace, které jsou buď členy Líšeň sobě, nebo s ní spolupracují - divadlo Líšeň, Národopisný soubor Líšňáci a portál vlisni.cz, Rodinné centrum Pastelka, líšeňská farnost, Effeta – denní stacionář, Salesiánské středisko mládeže, Ateliér Studánka, ÚMČ Brno-Líšeň, Kulturní centrum Líšeň, rodina Belcredi a další.

Fotografie od Ireny Moštkové jsou na facebooku Líšeň sobě zde:

 

Za Líšeň sobě
Pavla Dombrovská

 

Kategorie: 

Tags: