Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on November 20, 2022
Zdroj:RATOLEST BRNO, z.s.

Nízkoprahový klub (NK) Likusák, je službou sociální prevence neziskové organizaci RATOLEST BRNO, z.s. Pracuje s mladými lidmi od 12 do 26 let, kteří se dostávají do náročných životních situací a neví, jak se k nim postavit a jak je řešit. Někdy se potřebují zorientovat v určitém tématu, získat informace, svěřit se, jindy chtějí ve svém okolí něco změnit, ale nejsou si jistí, jak na to. Jedná se hlavně o téma školy, party, partnerství, sexuálních zkušeností, rodiny, práce, finanční gramotnosti, bydlení, návykových látek, psychického a fyzického zdraví – jednoduše všech témat, která jsou spojená s dospíváním a ranou dospělostí. Pracovnice a pracovníci NK Likusák je provázejí na této, mnohdy složité, cestě dospíváním. Zavazují se mlčenlivostí, tzn., že to, s čím se klientka či klient služby svěří, zůstává důvěrné (mimo činy spadající pod oznamovací povinnost), ke všem přistupují s respektem k jejich rozhodnutím, názorům, postojům, zaručují podporu v jakékoli situaci, poskytují jim odborné poradenství. Využití služby je dobrovolné, zdarma a anonymní (není potřeba znát pravé jméno klientky či klienta, není nutný souhlas rodičů atp.).

Pracovnice a pracovníci NK Likusák nabízí poradenství třemi způsoby. Prvním je fyzický klub na Kotlanově 10 v Brně-Líšni, což je místo, které si lze představit jako „obývák“ s gauči, počítači, stolními fotbálky, boxovacím pytlem, skříní plnou karetních a jiných her, místností se sedacími vaky na „chillování“ a místností s křesly pro poradenství jeden na jednoho. Prostředí klubu je alternativou k trávení volného času na ulici. Druhým způsobem je práce „v terénu“, tzv. streetwork. Znamená to, že se pracovnice a pracovníci pohybují v odpoledních hodinách v ulicích a monitorují danou lokalitu, vyhledávají mladé lidi a oslovují je, poskytují služby přímo na ulici v přirozeném prostředí klientek a klientů. Třetím způsobem je poradenství prostřednictvím sociálních sítí, o nichž je tento článek.

Sociální práce na sítích?

Vnímáme jako důležité nebránit se pokroku a jít s dobou. V rámci práce s dětmi a mládeží by mělo být běžné pružně reagovat na změny, potřeby a výzvy, které přicházejí. Praxe ukazuje, že mladí lidé tráví na internetu, potažmo sociálních sítích, i několik hodin denně. A tak se sociální práce, včetně prevence, přirozeně přelívá i do kyberprostoru. Komunikace z očí do očí může být pro mladé někdy náročná, proto se raději uchylují k chatu. I když osobní kontakt, zvlášť při řešení závažnějších témat, preferujeme, smyslem existence NK je být mladým lidem nablízku, být co nejvíce dostupní (časově, finančně, bez psychologických bariér), což je právě odrazem principu nízkoprahovosti, na kterém NK stojí.  I proto vnímáme práci na InstagramuFacebooku jako nedílnou součást práce s mladými lidmi.

A jak se o službě dozvídají? Nejčastěji při oslovení „na terénu“, skrze své okolí, dosah služby na sítích nebo ji vyhledají z vlastní iniciativy. Klientky a klienti se na nás obracejí, když např. potřebují ověřit otevírací dobu služby, chtějí si domluvit sraz, ale také když si s něčím neví rady, necítí se dobře, něco se událo a potřebují to s někým sdílet (vypovídat se, získat náhled, získat okamžitou pomoc v krizi).

Kromě tohoto každý týden NK Likusák sdílí na sociálních sítích nové nabídky brigád a příspěvky s preventivním obsahem zaměřené na témata, která s dospíváním souvisí. Náměty jsou vybírány podle toho, o čem klientky a klienti nejvíce mluví, co by pro ně mohlo být nejvíce přínosné. Pracovnice a pracovníci tato témata překlápí do online prostoru a přináší jim tak informace v rámci tematických měsíců až „pod oči“. Jen tím, že shlédnou stories nebo příspěvek, mají možnost se dozvědět užitečné věci, nad kterými by je např. nenapadlo uvažovat, vyhledat si je, nebo se o daném tématu s někým pobavit. Mohou dostat tipy, jak pečovat o své psychické zdraví, jak se chránit při sexu, jaká jsou rizika užívání návykových látek, co dělat, když ztratí doklady, nebo na koho se obrátit, pokud potřebují odbornou pomoc a mnoho dalšího. Myslíme si, že se vyplatí do online práce investovat čas a energii.

Příklady z praxe

Anička (15 let)

Anička (jméno bylo změněno) je v 9. ročníku ZŠ. První kontakt s ní proběhl online, kdy NK Likusák oslovila na Instagramu. Likusák byl pro ni první sociální službou, se kterou byla v kontaktu. Na počátku vyjadřovala svoje obavy mluvit s pracovnicemi a pracovníky o tom, co prožívá. Byla jí nabídnuta možnost využít online kontakt do té doby, než bude připravena pro osobní setkání. Během toho jí bylo i podrobně několikrát vysvětleno, jak služba funguje, aby získala jistotu. Soustředili jsme se na vytvoření vzájemného vztahu, který byl pro ni stěžejní. S Aničkou jsme byli v pravidelném kontaktu, prakticky každý všední den, díky tomu získávala jistotu pro hlubší sdílení svých témat. Ze začátku vyhledávala konkrétní pracovnici, díky možnosti komunikovat se všemi pracovníky přes Instagram, je pro ni už reálné setkat se i s nimi a komunikovat lehčí témata, což považujeme za významný pokrok.

Pracovníci jí byli podporou v tématu úzkostí, sebepoškozování a myšlenek na sebevraždu. Tím, že je možnost být k dispozici online přímo v ten okamžik, kdy jí není dobře (i když na dálku), získává okamžitou podporu – není na to sama. Ihned v tu chvíli se s ní pracovalo na strategiích, jak si zkusit neublížit, na co převést myšlenky, jak se se situací vypořádat, aby jí bylo lépe. Skrze sociální sítě dostala také kontakt na další návazné služby (Linka bezpečí, Modrá linka), které v nouzi využila. Zároveň jsme s ní pracovali na tom, aby se ozvala i v případě, když nejsme online, že i vypovídání se může pomoci a ujistili jsme ji, že se jí ozveme ihned, jak to půjde. I tuto možnost využívá a mluví o tom, že jí to pomáhá.

Anička často mluví také o nejistotě ohledně bydlení. Žije s mámou a s její kamarádkou, s tátou ani jinými rodinnými členy není v kontaktu. Mezi mámou a tetou dochází k hádkám, velkým tématem jsou finance a bydlení; obě mají dluhy a máma Aničky se často zmiňuje o vystěhování. Pracovnice a pracovníci klubu ji nabídli společné setkání, na kterém by bylo možné tuto situaci probrat a dohodnout kroky k jejímu řešení. Dozvěděla se o existenci a využití krizového centrum pro děti, azylového bydlení a s jejím souhlasem byla kontaktována sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a nastíněna možnost spolupráce. Rodina je nyní zařazena v pořadníku. Anička má tedy možnost využít tyto možnosti, až se bude cítit připravená. V současnosti Anička sama říká, že ví, v čem jí Likusák může pomoct a jak může ona sama postupovat v krizi. 

Agáta (25 let)

Agáta (jméno bylo změněno) začala NK Likusák sledovat na Instagramu v únoru 2022. Stejně jako všichni sledující dostala informační zprávu o tom, kdy a jaké formy služby může využít s odkazem na náš web. Po nějaké době reagovala na stories o sexu, kdy se svěřila s obtížemi při sexuální styku s partnerem, že má obavu, že ho díky tomu ztratí. Po nějakou dobu jsme s ní pracovali na tomto tématu jen online, využila možnosti posílat hlasové zprávy. Postupně začala získávat jistotu a důvěru a svěřovat se nám s dalšími citlivými tématy (hraniční porucha osobnosti, sebepoškozování, pokusy o sebevraždu, hospitalizace, poruchy přijmu potravy, zdravotní stav rodičů). Online komunikace pro ni byla stěžejní i pro její lepší dostupnost, protože bydlí mimo Brno. I přesto jsme jí nabídli možnost osobního setkání místně i časově nejvýhodnější, ke kterému nakonec několikrát došlo. Poté si již pravidelně začala psát i o tuto možnost. Naučila se tak říci si, co od služby potřebuje a využívat i terénní formu služby. Zároveň jsme se dohodli na tom, že se jí budeme pravidelně ozývat, jak se jí daří, což zpětně hodnotila jako přínosné.

Co se týká jejího zdravotního stavu a sociálních kompetencí s tímto spojených, často se nám svěřovala s tím, že má pocit, že není v jejím okolí nikdo, kdo ji chápe a kdo by jí uměl pomoci. Popisovala, s jakým zacházením se setkávala v nemocnici, u odborníků atd. Ztratila důvěru k institucím i sama k sobě, že dokáže to, co se jí děje, zvládnout. Pracovali jsme s ní na opětovném získání důvěry, sebedůvěry, vyzdvihovali to, co se jí podařilo a dávali podporu v tom, co ji baví, mluvili s ní o případném krizovém plánu. Nabídli jsme jí další možnosti – služby, které by případně mohla využít, se kterými máme dobrou zkušenost. Mluvili jsme o tom, jak komunikovat to, co jí vadí se zainteresovanými osobami (psychiatričkou, psycholožkou atp.), na co má právo a jak řešit chování personálu nemocnice; co může udělat sama pro sebe, co zkusit dělat, když je jí zle, čím se zabavit. Ujasnila si, jak na kontakty s druhými lidmi, i co se týče komunikace s rodiči i dalšími lidmi – mluvila o tom, že vnímá, že se jí díky její diagnóze lidé bojí a že nemá moc přátel. Drží si vztah, který je pro ni důležitý. Pracuje na sobě samé a ví, co dalšího by mohla vyzkoušet, aby se cítila lépe a co by jí naopak mohlo přitížit.

 

Autorky: Barbora Peterková a Anna Kupcová

Kontakt na NK Likusák

Adresa: Kotlanova 10, Brno-Líšeň

Tel. č.: 739 661 074

E-mail: likusak@ratolest.cz

Facebookový profil: Alfons Likusák

Instagram: klub.likusak

Web: www.ratolest.cz/nizkoprahovy-klub-likusak

Kategorie: 

Tags: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.